Gå til sygdomsliste

Find forsøgsbehandling

Se om der findes en forsøgsbehandling, der er relevant for din kræftsygdom.

Non-Hodgkin Lymfom (NHL)

Forsøgets titel Forsøget - kort fortalt Regioner
B-NHL 2013

I forsøget vil lægerne forbedre behandlingen af børn og unge med B-celle non-Hodgkin Lymfom og B-celle akut leukæmi med stoffet rituximab (Ritemvia®).


Læs mere

Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Syddanmark
BP41072

Lægene vil undersøge, hvordan en kombineret behandling med forsøgsmidlerne RO7227166 og CD20-TCB virker på patienter med non-Hodgkin Lymfom.


Læs mere

Hovedstaden
Citadel 203 (Incyte 203)

Lægerne undersøger i dette forsøg, om forsøgslægemidlet parsaclisib (INCB050465) er sikkert, og om det har en gavnlig effekt. Forsøget er til patienter med follikulært non-Hodgkin lymfom, hvis sygdom enten er vendt tilbage eller ikke har reageret på tidligere behandling.


Læs mere

Nordjylland
Syddanmark
COVID-19 hos hæmatologiske patienter

Dette forsøg er et såkaldt observationsstudie. Det indebærer derfor ikke nogen forsøgsbehandling. Formålet er at indsamle flere informationer om forløbet for patienter med blodsygdomme, der er ramt af coronavirusinfektion (COVID-19).


Læs mere

Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
MDS-EPIGNOM

Hvis du har Myelodysplastisk Syndrom eller Non-Hodgkin Lymfom kan du deltage i dette forsøg. Forskerne ser på særlige genetiske forandringer, der opstår i forbindelse med de to sygdomme og behandling af dem. Du deltager ved at få taget blod-, knoglemarvs- og urinprøver.


Læs mere

Hovedstaden
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
NP30179

I dette forsøg undersøger lægerne et nyt antistof kaldet RO7082859, som er en form for immunterapi. Behandlingen er til patienter med B-celle non-Hodgkin lymfom, som har fået tilfald eller ikke reagerer på standardbehandling.


Læs mere

Hovedstaden
PREBEN

Dette forsøg er til mennesker med Non-Hodgkin lymfom, som har fået tilbagefald af sygdommen, og hvor der ikke er en standardbehandling. Forsøget undersøger, om en kombination af kemostofferne pixantron, etoposid, bendamustin og eventuelt rituximab er en effektiv behandling. Første del af forsøget går ud på at fastlægge dosis af pixantron, etoposid, bendamustin og eventuelt rituximab, mens anden del går ud på at vurdere effekten af behandlingen.


Læs mere

Hovedstaden
Midtjylland
Syddanmark
Triangle

I dette forsøg til patienter med mantlecellelymfom sammenligner lægerne standardbehandling med to forsøgsbehandlinger, hvor patienterne får et stof kaldet ibrutinib (Imbruvica®) sammen med standardbehandlingen.


Læs mere

Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
AA1833 ACHILES ACTICCA-1 Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB ALCL 99 ALICE Alina/BO40336 AML 19 AML-18 ARG-1 ASC4MORE Atezolizumab Basket ATHENA Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt AZA-AML-004 B-NHL 2013 BCHILD Bcl-XL Beacon ITCC-032 BeTo-Ovar BILTRACTO BIO-CHIC BioHeart I BIOMEDE BioNis Blinatumomab infants med rKMT2A Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi BNP BONE BP41072 BREACE BYLieve CA9UP Cairo 4 CANFOUR Carfilzonib CASSIOPEIA CC-92480-MM-001 Cellefrit tumor-DNA Cellemarkører og pembrolizumab Cerebellar Mutism Syndrome Study CheckMate 648 CheckMate 650 Checkmate 901 CheckPAC CHIBREA Cirkulerende biomarkører Citadel 203 (Incyte 203) Citadel 205 (= Incyte 205) CLL biobank CLL19H1 CO40939 (CEA-TCB) COBRA COMBI-II Conpet COVID-19 hos hæmatologiske patienter DaBlaCa-12 studie Dabrafenib DAHANCA 26 Dahanca 30 Dahanca 31 DAHANCA 33 DAHANCA 35 DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) DANGER emesis DART DASTOP 2 DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 DBCG RT Natural DNOG-2 DUO-O EARL Elektrokemoterapi til patienter med rectumcancer Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Embrace II EMERALD EMN12/ HOVON 129 PCL ENRICH EORTC 1709 Erlotinib-PK EU MDS EuroNet-PHL-C2 EVI-3 EVITA EWOG-MDS 2006 FASTERCC FIGHT-101 (Incyte) FIGHT-201 (Incyte 201) FIOL FIRST GARNET (TSR-042) GCT1015-05/cx8 GEN3013 Genomisk profil, genanalyse GERICO GESICA GRASPA HD-21 HERAN Hilus HPV-test, cervical cancer og follow-up hu3F8 201 HuMax-AXL-ADC I3Y-MC-JPCM iBLAD ILIAD Immunocore IMPACT Impassion 030 IMPROVE-IT IntReALL SR 2010 ITCC-059 Inotuzumab Javelin BRCA/ATM Keynote 158 (Pembrolizumab basket) Keynote 866 Keynote 905 Keynote 937 KO-TIP-007 LAG 3 (CA224-020) LAPC-03 LEAP-011 Lever ctDNA LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) LON-GAS LOXO-ext-17005 LOXO-TRK-15002 LOXO-TRK-15002 Loxo-TRK-15003 (SCOUT) LUCAS Protokollen Lymrit-37-01 Lynx Lytix M15-654 Magnolia Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) MATRix - IELSG 43 MDS-EPIGNOM MEMBRAINS MICRO ML DS 2006 MMY1004 MO29872 (IPSOS) MODRA Modufolin MORPHO MP0250 (Mirror) MR-hyperpolarisation NAME NARLAL 2 NeoAEGIS NeoCol NEOLAR New SPCRC Niip - CheckMate 8HW NOPHO leukæmi biobank NOPHO-DBH AML 2012 Nordic BTC-01 NP30179 NP39488 NP40126 NP41300 OCEAN Olaparib, MK7339-002-00 OPTIPAL II Optune OReO P5x5 protokoller PACE-Mobil-PBL PACTO PARAT PARP-inhibitor 2x-121 PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) PEACE III PEARLS PERSIMUNE (biobank) PIVOT 10 (NEKTAR) Pre-Can PREBEN PRECODE PreVent-ACaLL ProWide Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft PUMA-NER-5201 Qol projekt QoL-MM QoLATI - DAHANCA 34 rEECur RELEASE (PCIA 203/18) RUBY (ENGOT-EN6) SAKK 35/14 SAVANNAH SBRT – PC01 SENOMAC Smoldering MM vaccination SOFT SOLSTICE SPCG 15 SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Stamcellebehandling af lymfødem som følge af tidligere kræftbehandling STAR-TReC Statin protokol Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren STESIDES Stråleinducerede hjerneskader SUPE-R SYNK Systematisk behovs- og risikoscreening T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom Tazemetostat TestisCAB TET-SEL THORA TIGER TIL-2 TIM3 - NP40435 TIP TMB-H (CheckMate 848) Triangle TRIPPLE-R TRITON3 TULIP Ude godt - hjemme bedst Xentuzumab