Gå til sygdomsliste

Find forsøgsbehandling

Se om der findes en forsøgsbehandling, der er relevant for din kræftsygdom.

Non-Hodgkin Lymfom (NHL)

Forsøgets titel Forsøget - kort fortalt Regioner
Altamira

Dette forsøg undersøger effekten af at kombinere forsøgsmidlet acalabrutinib med lægemidlet rituximab ved behandling af patienter med lymfekræft af typen mantle celle lymfom (MCL).


Læs mere

Region Syddanmark
Region Sjælland
BP41072

Lægene vil undersøge, hvordan en kombineret behandling med forsøgsmidlerne RO7227166 og CD20-TCB virker på patienter med non-Hodgkin Lymfom.


Læs mere

Region Hovedstaden
BP43015

Dette forsøg undersøger effekten af forsøgslægemidlet glofitamab til behandling af patienter med B-celle Non-Hodgkin Lymfom, som har fået forbehandling med obinutuzumab.


Læs mere

Region Hovedstaden
BP43131

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af forsøgsmidlet RO7443904 kombineret med glofitamab hos patienter med Non-Hodgkin lymfom (NHL).


Læs mere

Region Hovedstaden
BRUIN CLL-322

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed ved at kombinere lægemidlerne venetoclax og rituximab med forsøgsmidlet pirtobrutinib ved behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi/småcellet lymfocytært lymfom.


Læs mere

Region Hovedstaden
Bruin MCL-321

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af forsøgslægemidlet LOXO-305 ved behandling af patienter med lymfekræft af typen mantle celle lymfom (MCL)


Læs mere

Region Midtjylland
Region Syddanmark
Capital

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af forsøgslægemidlet capivasertib til patienter med lymfekræft af typen Non-Hodgkin lymfom.


Læs mere

Region Midtjylland
Region Sjælland
CC-99282-NHL-001

Dette forsøg undersøger effekten og sikkerheden ved forsøgsmedicinen CC-99282 alene eller kombineret med enten rituximab, obinutuzumab, tafasitamab eller tazemetostat ved behandling af patienter med Non-Hodgkin Lymfom.


Læs mere

Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Dan-CART 1901

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed ved CAR-T celle terapi med forsøgsmidlet DK-CLIC-1901 ved behandling af patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL) eller Non-Hodgkin lymfom (NHL).


Læs mere

Region Hovedstaden
DELPHI

Dette forsøg undersøger, om der opstår gen-ændringer som følge af kemoterapi mod lymfekræft, og om disse gen-ændringer har betydning for sygdoms- og behandlingsforløbet hos patienten.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland
GCT3009-01

Forsøget skal finde frem til den optimale dosis af stoffet GCT3009 samt hvor sikkert det er at bruge til behandling af patienter med B-celle non-Hodgkin lymfom (NHL) inklusiv kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).


Læs mere

Region Syddanmark
Region Hovedstaden
GCT3013-01

I dette forsøg afprøver lægerne et nyt lægemiddel, der hedder GEN3013. Forsøget er til patienter med forskellige typer af B-celle-lymfom, der er vendt tilbage eller ikke har reageret på behandling. Lægerne vil undersøge, hvordan kroppen reagerer på behandlingen, hvor stor dosis man kan tåle, og hvilke bivirkninger der er.


Læs mere

Region Syddanmark
Region Hovedstaden
GCT3013-02

Dette forsøg undersøger effekten og sikkerheden ved at anvende epcoritamab kombineret med standardbehandling til at behandle patienter med forskellige typer af Non-Hodgkin Lymfom (NHL).


Læs mere

Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
GCT3013-05

Dette forsøg undersøger virkningen og sikkerheden ved at bruge forsøgsmidlet epcortamab til at behandle patienter med såkaldt diffust storcellet B-cellelymfom. Forsøgsbehandlingen er til patienter, der har oplevet tilbagefald, eller hvor standardbehandling ikke har haft en effekt.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
GO43075

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed ved at kombinere forsøgslægemidlet glofitamab med R-CHOP kemoterapi ved behandling af patienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL).


Læs mere

Region Midtjylland
INCB 99318-122

Dette forsøg undersøger effekten og sikkerheden ved forsøgslægemidlet INCB099318 til behandling af patienter med såkaldte solide tumorer.


Læs mere

Region Hovedstaden
InMind

Dette forsøg undersøger effekten af at kombinere forsøgsmidlet tafasitamab med lægemidlerne rituximab og lenalidomid til behandling af patienter med lymfeknudekræft.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
LYM1001

Dette forsøg undersøger effekten og sikkerheden af forsøgslægemidlet JNJ-80948543 ved behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller non-Hodgkin lymfom (NHL).


Læs mere

Region Syddanmark
Region Hovedstaden
LYM1002

Dette forsøg undersøger effekten af at kombinere forsøgsmidlet JNJ-67856633 med lægemidlet ibrutinib til behandling af patienter med B-celle non-Hodgkin lymfom eller kronisk lymfatisk leukæmi.


Læs mere

Region Hovedstaden
MICRO

Forsøget undersøger, om lægemidlet methylphenidat (Ritalin®) kan hjælpe på den træthed, som mange patienter med en hæmatologisk sygdom er påvirket af.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Sjælland
MK-1026-003

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af forsøgsmedicinen MK-1026 ved behandling af patienter med kræft i blodet, knoglemarven eller lymfeknuderne.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Syddanmark
MK-7684A-004

Dette forsøg undersøger effekt og bivirkninger ved behandling med MK-7684A hos patienter med kræft i blod, knoglemarv eller lymfeknuder, hvor sygdommen er vendt tilbage efter behandling, eller hvor godkendte behandlinger ikke har nogen effekt.


Læs mere

Region Midtjylland
Region Hovedstaden
NIVO-ALCL

Dette forsøg undersøger, hvor god effekten er, når man behandler patienter med lægemidlet nivolumab. Forsøget er til børn, unge og voksne med såkaldt storcellet anaplastisk lymfom (ALCL), hvor standardbehandling ikke har virket tilstrækkeligt.


Læs mere


Region Hovedstaden
NP30179

I dette forsøg undersøger lægerne et nyt antistof kaldet RO7082859, som er en form for immunterapi. Behandlingen er til patienter med B-celle non-Hodgkin lymfom, som har fået tilfald eller ikke reagerer på standardbehandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
NP39488

I dette forsøg undersøger lægerne sikkerheden og effekten ved forsøgslægemiddel RO7092859. Stoffet er under udvikling til mulig behandling af non-Hodgkins lymfom, der enten er vendt tilbage eller ikke har reageret på tidligere behandling.


Læs mere

Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
NP40126

I dette forsøg undersøges sikkerheden og virkningen af forsøgslægemidlet RO7082859, som er et antistof. Forsøget er til patienter, som har forskellige undertyper af Non-Hodgkin lymfom eller diffust storcellet B-celle-lymfom, der er vendt tilbage, ikke reagerer på behandling eller endnu ikke er behandlet.


Læs mere

Region Hovedstaden
Olaparib, MK7339-002-00

Dette forsøg undersøger, om stoffet olaparib (Lynparza®) er effektivt og sikkert til behandling af fremskreden kræft, der har udviklert sig eller ikke har haft effekt af standardbehandling.For at kunne deltage skal kræften indeholde en forandring i generne HRR eller HRD, som er afgørende for reparationen af beskadiget DNA.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
OPRA

I dette forsøg undersøger forskerne, om man kan forudsige, hvilken behandling der vil være bedst for dig ved at teste gener i dit væv og blod. Forsøget er et såkaldt observeringsstudie, så det indebærer ikke forsøgsbehandling med nye stoffer.


Læs mere

Region Midtjylland
PERSIMUNE (biobank)

I dette forsøg undersøges immunforsvarets reaktioner på infektioner, og der vil blive set på mulige sammenhænge mellem arv, infektioner, miljø, livsstil, andre sygdomme og din sygdom. I forsøget indsamles blodprøver og eventuelt spyt- og afføringsprøver, som bliver opbevaret i en biobank efter accept fra patienterne.Forsøget henvender sig til kræftpatienter, som får kemoterapi og har en risiko for at få en infektion, fordi deres immunforsvar ikke fungerer optimalt. Vi vil gerne have dit samtykke til at kunne tage et par ekstra blodprøver til laboratorieforsøg.


Læs mere

Region Hovedstaden
ProSeq Cancer

I dette forsøg vil lægerne undersøge, om man kan forudsige, hvilken behandling der passer bedst til den enkelte patient via vævs- og blodprøver. Forsøget henvender sig til patienter med uhelbredelig, fremskreden eller livstruende kræft.


Læs mere

Region Nordjylland
RESILIENCE

Dette forsøg undersøger, om teknikken ”fjern iskæmisk prækonditionering” kan reducere forekomsten af hjerteproblemer forårsaget af behandling med antracykliner hos patienter med Non-Hodgkin lymfom (NHL).


Læs mere

Region Midtjylland
A2G IR high risk Inotuzumab A2G IR high risk TEAM A2G IR low risk A2G-1a Standard risk A2G-ABL-Imatinib A2G-Down-Blina AA1833 ACE-CL-311 ACTICCA-1 ADORE Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB AGO-OVAR 2.29 AIMSS ALICE Alina/BO40336 ALLTogether-1-A Altamira AMG 160 AML-18 AMPERE AMPLITUDE Antihistamin mod prostatakræft ARG-1 ARTEMIDE-01 ASPECT ASSURE (ACE-312) ASTEFANIA ATHENA Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Avelumab AZA-AML-004 AZD7789 B-NHL 2013 BCHILD Bcl-XL BE43 244 MAGE A4 BEACON ITCC-032 BeTo-Ovar BetterEveryDay BILTRACTO BioHeart I BIOMEDE BioNis BIOPAC Blinatumomab infants med rKMT2A Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi BMS CA209-848 BNP BO41843 BO41932 Tapestry BONE BoneBio II BonemetPAIN BONY-M BosuPeg BP41072 BP42233 BP42573 GBM BP42595 BP42675 BP42772 (TALIOS) BP43015 BP43131 BREACE BREAKWATER Brigatinib 5007 BRUIN CLL-322 Bruin MCL-321 BYLieve CA9UP CABL001J12301 CaEP-B CaEP-R Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft CAMMA-1 GO42552 CANFOUR CANOVA (M13-494) Capital CAPItello-292 Carfilzonib CARTITUDE-4 CARTITUDE-5 CASSIOPEIA CC-90010-GBM-002 CC-92480-MM-001 CC-92480-MM-002 CC-99282-NHL-001 CDRB436G2401 CELS hos højrisikopatienter CheckMate 650 CheckMate 76k CheckMate 7FL Checkmate 901 CheckPAC CheckPRO CHEMOFIRE-2 CHIBREA CLL biobank CLL-RT1 CLL17 CO40939 (CEA-TCB) COBRA CodeBreak 200 Colstar COMBI-II Conpet CONTACT-03 (WO41994) Crizotinib CryoPac CUPISCO CURE DaBlaCa-12 studie DaBlaCa-14 - TOMBOLA DaBlaCa-16 - MOSAIC Dabrafenib Dahanca 30 Dahanca 31 DAHANCA 33 DAHANCA 35 DAHANCA 37 DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) Dan-CART 1901 DANGER-emesis DASTOP 2 DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 DBCG Proton Trial DBCG RT Natural DBCG RT Recon DBCG RT SDM DeLLphi-301 DELPHI Destiny 12 Destiny PT01 Pan-tumor her2 DESTINY-Breast05 DESTINY-Breast06 DESTINY-Breast09 DESTINY-Lung04 Disulfiram CRC DISULFIRAM trial DNOG-2 DNOG-LOBE-01 Dovacc DRAGONFLY DUO-O EarlyCarePan Echelon-3 Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Embrace II EMN12/ HOVON 129 PCL Enhance-2 ENRICH Ependymom II EPIC-1 Epik-B5 EPIK-O ErEx Erlotinib-PK ESO-SPARE EsPhALL2017 EU MDS EV302 EVI-3 EVITA EWOG-MDS 2006 Excaliber FASTERCC Feasibility study for MR Linac FIGHT-101 (Incyte) FIGHT-207 (Incyte 207) FIOL FIORELLA FIREFLY-01 FORTITUDE-101 Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter GARNET (TSR-042) GCT1042-01 GCT1044-01 GCT1047-01 GCT3009-01 GCT3013-01 GCT3013-02 GCT3013-03 GCT3013-05 GCT3014-01 GEN3013 Genomisk profil, genanalyse GERICO Geron GESICA Glofitanib til B-NHL (iMATRIX GLO) GO40311 GO41582 GO41717 (Skyscraber-01) GO41944 (STARGLO) GO43075 GRASPA Harmonic HER2CLIMB-02 Heran Heres HI-AIM Hilus HOVON 158 (NEXT STEP trial) hu3F8 201 I3Y-MC-JPCM iBLAD IMmotion010 ImmunoBreast Immunocore Impassion 030 IMPROVE-IT INAVO120 INCB 81776-101 INCB 99318-122 INFLUENCE InMind Intratumoral Influenza Vaccine IntReALL SR 2010 IO102-IO103-013/MK3475-D18 Isatuximab til akut leukæmi ITCC-059 Inotuzumab ITHACA Keynote 859 Keynote 866 Keynote 905 Keynote 937 Keynote-158 (MK-3475-158) KEYNOTE-365 Keynote-587 KEYNOTE-975 Keynote-991 Keynote-992 (SKIB) KEYNOTE-B21 KEYNOTE-B96 Keynote-C93 Keynote-D20 KO-TIP-007 KontRASt-01 LAG 3 (CA224-020) LAPC-03 LAPTOP LBL-2018 LD-VenEx LEAP-009 LEAP-011 LEAP-012 LEAP-014 LESU Lever ctDNA LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) LIBRETTO-432 Limber-313 LiveLung LON-GAS LOSAPEX LOXO-ext-17005 Loxo-RET-18036 LOXO-TRK-15002 Loxo-TRK-15003 (SCOUT) LUCAS Protokollen LYM1001 LYM1002 Lymrit-37-01 Lynx Lytix M15-654 MajesTEC-3 MajesTEC-4 Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) MARIPOSA2 MASTER MasterKey-01 MATTERHORN MBS8-101 MCLA-128-CL01 MDS-EPIGNOM MECORA MEFO studiet MEMBRAINS MEMMAT MeRmaiD-1 MERMAID-2 MICRO MICROCARE miRNA MK-1026-003 MK-7684A-002 MK-7684A-004 MK-7902-017 MK1088-02 MK6482-015 ML DS 2006 MOMENTUM MonAlec MR-hyperpolarisation MRTX849 MYTHIC RP 6306 FIH NAME NARLAL 2 Nationalt Myelomatoseprojekt, palliativ behandling/ Vertebroplastik NAVIGATE (LOXO-TRK-15002) Navigate – individuel støtte til sårbare lungekræftpatienter NeoCol NEOLAR New BEACON New SPCRC Niip - CheckMate 8HW NIPU NIVO-ALCL NOPHO leukæmi biobank NOPHO-DBH AML 2012 Nordic BTC-01 NORDIC-SUN NordicTrip NorPACT-1 NOVIT1 NP30179 NP39488 NP40126 NP41300 OBANORES Olaparib Astra Zeneca Olaparib, MK7339-002-00 OPRA OPTIMISE ORCHARD OReO P5x5 protokoller PACE-Mobil-PBL PANTAX-1b (SCO101-002) PARAT PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) PEACE III Perioperative Interferon-alfa2a PERSIMUNE (biobank) PIPAC-OPC2 PIPAC-OPC3 PIPAC-OPC4 POD1UM-303 PolarBear Pre-Can PRECODE PRESERVE PreVent-ACaLL PRIMORDIUM PRISM PRO-SID eller Octapharma Prosalbra ProSeq Cancer PROstate PROTON Trial 1 ProTarget PROTECT Protonbehandling til patienter med kræft i leveren ProWide Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft PSMAddition PTF202 Qol projekt QoL-MM QoLATI - DAHANCA 34 Raske forsøgspersoner (over 60 år) søges til forskningsprojekt i blodsygdomme rEECur Relativity-098 RELEASE (PCIA 203/18) ReRadII ReRadIII RESILIENCE REST ROAR-A Robust (BP41628) Roche GO42286 Rosy-O SABLe SAVANNAH SBRT vs. MWA SBRT – PC01 SCAN-ALL SCO-101 (Corist) SEALS Xpert - DaBlaCa-15 Seamark SELECT (KPd) Seludex SENOMAC SENTIREC I SENTIREC II SINGLE SIOP-PNET 5 MB Skyscraper - BO42592 Smoldering MM vaccination SOFT SPCG 15 SPENCER SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Statin protokol Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren STESIDES Stråleinducerede hjerneskader Sunlight (CL3-95005-007) SUPE-R Systematisk behovs- og risikoscreening T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom TACTI-003 Tazemetostat TED16364 TestisCAB THORA TIGER TIL-2 TILT TIM3 - NP40435 TIP TLR7 WP41377 TMB-H (CheckMate 848) Toco-CoR TRANSFORM-2 Transmuskulær Quadratus Lumborum nerveblokade til laparoskopisk hemikolektomi TRESR TRIDENT-1 TRIPPLE-R TRITON3 TYRP-1 Ude godt - hjemme bedst Umbrella VALERIA VICTORIA VITALITY VyClo/ITTC-092 WP41188 WP42004 WP42627 WP43295 WW3 Xentuzumab