Gå til sygdomsliste

Find forsøgsbehandling

Se om der findes en forsøgsbehandling, der er relevant for din kræftsygdom.

Non-Hodgkin Lymfom (NHL)

Forsøgets titel Forsøget - kort fortalt Regioner
Altamira

Dette forsøg undersøger effekten af at kombinere forsøgsmidlet acalabrutinib med lægemidlet rituximab ved behandling af patienter med lymfekræft af typen mantle celle lymfom (MCL).


Læs mere

Region Syddanmark
Region Sjælland
BP41072

Lægene vil undersøge, hvordan en kombineret behandling med forsøgsmidlerne RO7227166 og CD20-TCB virker på patienter med non-Hodgkin Lymfom.


Læs mere

Region Hovedstaden
BP43015

Dette forsøg undersøger effekten af forsøgslægemidlet glofitamab til behandling af patienter med B-celle Non-Hodgkin Lymfom, som har fået forbehandling med obinutuzumab.


Læs mere

Region Hovedstaden
BP43131

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af forsøgsmidlet RO7443904 kombineret med glofitamab hos patienter med Non-Hodgkin lymfom (NHL).


Læs mere

Region Hovedstaden
BRUIN CLL-322

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed ved at kombinere lægemidlerne venetoclax og rituximab med forsøgsmidlet pirtobrutinib ved behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi/småcellet lymfocytært lymfom.


Læs mere

Region Hovedstaden
Bruin MCL-321

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af forsøgslægemidlet LOXO-305 ved behandling af patienter med lymfekræft af typen mantle celle lymfom (MCL)


Læs mere

Region Midtjylland
Region Syddanmark
CC-99282-NHL-001

Dette forsøg undersøger effekten og sikkerheden ved forsøgsmedicinen CC-99282 alene eller kombineret med enten rituximab, obinutuzumab, tafasitamab eller tazemetostat ved behandling af patienter med Non-Hodgkin Lymfom.


Læs mere

Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Dan-CART 1901

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed ved CAR-T celle terapi med forsøgsmidlet DK-CLIC-1901 ved behandling af patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL) eller Non-Hodgkin lymfom (NHL).


Læs mere

Region Hovedstaden
DELPHI

Dette forsøg undersøger, om der opstår gen-ændringer som følge af kemoterapi mod lymfekræft, og om disse gen-ændringer har betydning for sygdoms- og behandlingsforløbet hos patienten.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland
EPCORE DLBCL-2

Dette forsøg undersøger effekten af forsøgsmedicinen epcoritamab i kombination med standardbehandling ved behandling af patienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL).


Læs mere

Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland
FirmMIND

Dette forsøg undersøger effekten af at kombinere forsøgsmidlet tafasitamab med lægemidlet lenalidomid som behandling til patienter med diffust storcellet B-celle lymfom.


Læs mere

Region Midtjylland
Region Syddanmark
GCT3009-01

Forsøget skal finde frem til den optimale dosis af stoffet GCT3009 samt hvor sikkert det er at bruge til behandling af patienter med B-celle non-Hodgkin lymfom (NHL) inklusiv kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).


Læs mere

Region Syddanmark
GCT3013-01

I dette forsøg afprøver lægerne et nyt lægemiddel, der hedder GEN3013. Forsøget er til patienter med forskellige typer af B-celle-lymfom, der er vendt tilbage eller ikke har reageret på behandling. Lægerne vil undersøge, hvordan kroppen reagerer på behandlingen, hvor stor dosis man kan tåle, og hvilke bivirkninger der er.


Læs mere

Region Syddanmark
Region Hovedstaden
GCT3013-02

Dette forsøg undersøger effekten og sikkerheden ved at anvende epcoritamab kombineret med standardbehandling til at behandle patienter med forskellige typer af Non-Hodgkin Lymfom (NHL).


Læs mere

Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
GO43075

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed ved at kombinere forsøgslægemidlet glofitamab med R-CHOP kemoterapi ved behandling af patienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL).


Læs mere

Region Midtjylland
LYM1001

Dette forsøg undersøger effekten og sikkerheden af forsøgslægemidlet JNJ-80948543 ved behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller non-Hodgkin lymfom (NHL).


Læs mere

Region Syddanmark
Region Hovedstaden
MICRO

Forsøget undersøger, om lægemidlet methylphenidat (Ritalin®) kan hjælpe på den træthed, som mange patienter med en hæmatologisk sygdom er påvirket af.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Sjælland
MK-1026-003

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af forsøgsmedicinen MK-1026 ved behandling af patienter med kræft i blodet, knoglemarven eller lymfeknuderne.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
MK-7684A-004

Dette forsøg undersøger effekt og bivirkninger ved behandling med MK-7684A hos patienter med kræft i blod, knoglemarv eller lymfeknuder, hvor sygdommen er vendt tilbage efter behandling, eller hvor godkendte behandlinger ikke har nogen effekt.


Læs mere

Region Midtjylland
MOGAT

Dette forsøg undersøger effekten af forsøgsmidlet mogamulizumab kombineret med strålebehandlingen TSEB ved behandling af patienter med hudlymfom.


Læs mere

Region Hovedstaden
NIVO-ALCL

Dette forsøg undersøger, hvor god effekten er, når man behandler patienter med lægemidlet nivolumab. Forsøget er til børn, unge og voksne med såkaldt storcellet anaplastisk lymfom (ALCL), hvor standardbehandling ikke har virket tilstrækkeligt.


Læs mere


Region Hovedstaden
NP30179

I dette forsøg undersøger lægerne et nyt antistof kaldet RO7082859, som er en form for immunterapi. Behandlingen er til patienter med B-celle non-Hodgkin lymfom, som har fået tilfald eller ikke reagerer på standardbehandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
NP39488

I dette forsøg undersøger lægerne sikkerheden og effekten ved forsøgslægemiddel RO7092859. Stoffet er under udvikling til mulig behandling af non-Hodgkins lymfom, der enten er vendt tilbage eller ikke har reageret på tidligere behandling.


Læs mere

Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
NP40126

I dette forsøg undersøges sikkerheden og virkningen af forsøgslægemidlet RO7082859, som er et antistof. Forsøget er til patienter, som har forskellige undertyper af Non-Hodgkin lymfom eller diffust storcellet B-celle-lymfom, der er vendt tilbage, ikke reagerer på behandling eller endnu ikke er behandlet.


Læs mere

Region Hovedstaden
Olaparib, MK7339-002-00

Dette forsøg undersøger, om stoffet olaparib (Lynparza®) er effektivt og sikkert til behandling af fremskreden kræft, der har udviklert sig eller ikke har haft effekt af standardbehandling.For at kunne deltage skal kræften indeholde en forandring i generne HRR eller HRD, som er afgørende for reparationen af beskadiget DNA.


Læs mere

Region Hovedstaden
OPRA

I dette forsøg undersøger forskerne, om man kan forudsige, hvilken behandling der vil være bedst for dig ved at teste gener i dit væv og blod. Forsøget er et såkaldt observeringsstudie, så det indebærer ikke forsøgsbehandling med nye stoffer.


Læs mere

Region Midtjylland
PERSIMUNE (biobank)

I dette forsøg undersøges immunforsvarets reaktioner på infektioner, og der vil blive set på mulige sammenhænge mellem arv, infektioner, miljø, livsstil, andre sygdomme og din sygdom. I forsøget indsamles blodprøver og eventuelt spyt- og afføringsprøver, som bliver opbevaret i en biobank efter accept fra patienterne.Forsøget henvender sig til kræftpatienter, som får kemoterapi og har en risiko for at få en infektion, fordi deres immunforsvar ikke fungerer optimalt. Vi vil gerne have dit samtykke til at kunne tage et par ekstra blodprøver til laboratorieforsøg.


Læs mere

Region Hovedstaden
ProSeq Cancer

I dette forsøg vil lægerne undersøge, om man kan forudsige, hvilken behandling der passer bedst til den enkelte patient via vævs- og blodprøver. Forsøget henvender sig til patienter med uhelbredelig, fremskreden eller livstruende kræft.


Læs mere

Region Nordjylland
RESILIENCE

Dette forsøg undersøger, om teknikken ”fjern iskæmisk prækonditionering” kan reducere forekomsten af hjerteproblemer forårsaget af behandling med antracykliner hos patienter med Non-Hodgkin lymfom (NHL).


Læs mere

Region Midtjylland
A2G IR high risk Inotuzumab A2G IR high risk TEAM A2G IR low risk A2G-1a Standard risk A2G-ABL-Imatinib A2G-Down-Blina AA1833 ACTICCA-1 ACTION AIMSS Alina/BO40336 ALLTogether-1-A Altamira AMG 160 AMGen 757 AML-18 AMPLITUDE ARG-1 ASPECT ASTEFANIA AT-RT-01 Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt AZD7789 B-NHL 2013 BCHILD Bcl-XL BELLWAVE-008 BeTo-Ovar BetterEveryDay BILTRACTO BioHeart I BIOMEDE BioNis BIOPAC BNP BO41843 BO41932 Tapestry BO44157 BoneBio II BonemetPAIN BONY-M BosuPeg BP41072 BP42233 BP42573 GBM BP42595 BP43015 BP43131 BREACE BREAKWATER BrigaPed BRUIN CLL-322 Bruin MCL-321 BYLieve CaEP-R Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft CANFOUR CANOVA (M13-494) CAPItello-292 Carfilzonib CARTITUDE-5 CC-92480-MM-002 CC-99282-NHL-001 CDRB436G2401 CELS hos højrisikopatienter CheckMate 7FL CheckPAC CheckPRO CheckVAC CHEMOFIRE-2 CHIBREA CLL biobank CLL-RT1 CodeBreak 200 Crizotinib CryoPac CURE DaBlaCa-14 - TOMBOLA DaBlaCa-16 - MOSAIC DACG-II Dahanca 30 DAHANCA 33 DAHANCA 35 DAHANCA 37 DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) Dan-CART 1901 DANGER-emesis DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 DBCG Proton Trial DBCG RT Natural DBCG RT Recon DBCG RT SDM DELPHI DESTINY-Breast05 DESTINY-Breast06 DESTINY-Breast09 DESTINY-Lung04 Disulfiram CRC DISULFIRAM trial DNOG-2 DNOG-LOBE-01 Dovacc DPCG-01 DRAGONFLY EarlyCarePan Echelon-3 Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Enhance-2 EPCORE DLBCL-2 Ependymom II Epik-B5 EPIK-O ErEx Erlotinib-PK ESO-SPARE EsPhALL2017 EVI-3 EVITA EWOG-MDS 2006 Excaliber FASTERCC FIGHT-209 FIREFLY-01 FirmMIND FORTITUDE-101 Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter GARNET (TSR-042) GCT1047-01 GCT3009-01 GCT3013-01 GCT3013-02 GCT3013-03 GCT3014-01 Genomisk profil, genanalyse GERICO Geron GESICA Glofitanib til B-NHL (iMATRIX GLO) GO40311 GO43075 Harmonic Heran HERAN 2 Heres HI-AIM Hovon 164 hu3F8 201 iBLAD IMmotion010 ImmunoBreast Immunocore Impassion 030 IMPROVE-IT INAVO120 INCB 81776-101 InMind Interfant-21 Intratumoral Influenza Vaccine IO102-IO103-013/MK3475-D18 ITCC-059 Inotuzumab Javelin Bladder Medley Keynote 905 Keynote-158 (MK-3475-158) KEYNOTE-365 Keynote-587 KEYNOTE-975 Keynote-992 (SKIB) KEYNOTE-B21 Keynote-C93 Keynote-D20 KN-4802 KO-TIP-007 KontRASt-01 KontRASt-02 LAG 3 (CA224-020) Lagoon trial LAPC-03 LBL-2018 LD-VenEx LEAP-009 LEAP-014 LESU Lever ctDNA LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) LIBRETTO-432 LiveLung Loxo-RET-18036 Loxo-TRK-15003 (SCOUT) LUCAS Protokollen LuDO-N LYM1001 Lytix M18-868 MajesTEC-3 MajesTEC-4 Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) MASTER MBS8-101 MCLA-128-CL01 MECORA MEFO studiet MEMBRAINS MICRO miRNA MK-1026-003 MK-1308A-008 MK-3475-04A Keymaker MK-7684A-004 ML DS 2006 MOGAT MonAlec MRTX849 MYTHIC RP 6306 FIH NARLAL 2 Nationalt Myelomatoseprojekt, palliativ behandling/ Vertebroplastik NAVIGATE (LOXO-TRK-15002) Navigate – individuel støtte til sårbare lungekræftpatienter NeoCol NEOLAR New BEACON Niip - CheckMate 8HW NIVO-ALCL NOPHO leukæmi biobank Nordic En Bloc Trial NordicTrip NP30179 NP39488 NP40126 NP41300 OBANORES Olaparib Astra Zeneca Olaparib, MK7339-002-00 OPRA OPTIMISE PACE-Mobil-PBL PARAT PEAK Perioperative Interferon-alfa2a PERSIMUNE (biobank) PIPAC-OPC3 POD1UM-303 PolarBear Pre-Can PRECODE PreVent-ACaLL PRIMORDIUM PRO-SID eller Octapharma Prosalbra ProSeq Cancer PROstate PROTON Trial 1 ProTarget PROTECT Protonbehandling til patienter med kræft i leveren Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft PSMAddition QoLATI - DAHANCA 34 rEECur ReRadII ReRadIII RESET-C RESET-R RESILIENCE REST ROAR-A Robust (BP41628) Roche GO42286 SABLe SBRT vs. MWA SCAN-ALL SCO-101 (Corist) Seamark Seludex SENTIREC I SENTIREC II SINGLE Smoldering MM vaccination SOFT SPCG 15 Statin protokol Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren STRICT & STAR-LUNG Study Successor-2 Sunlight (CL3-95005-007) Systematisk behovs- og risikoscreening T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer TACTI-003 TAPISTRY Temple THORA TIL-2 TILT TIP Toco-CoR TRANSFORM-2 Transmuskulær Quadratus Lumborum nerveblokade til laparoskopisk hemikolektomi TRIDENT-1 TRITON3 TROPION-Breast03 Umbrella VICTORIA VyClo/ITTC-092 WP42004 WP42627 WP43295 WW3