Gå til sygdomsliste

Kemoterapi ved non-Hodgkin lymfom

Kemoterapi er den primære behandling af flere typer af non-Hodgkin lymfom. Kemoterapi får man enten som mild kemoterapi eller flerstofs kemoterapi – afhængigt af typen af lymfom.

Kemoterapi er den primære behandlingsmulighed ved næsten alle non-Hodgkin lymfomtyper. Det gælder både de typer, der kan helbredes og de typer, der er kroniske.

Behandling med kemoterapi

Afhængigt af typen af non-Hodgkin lymfom kan behandlingen være:

  • Mild kemoterapi
  • Flerstof kemoterapi
Kvinder, der ligger i en hospitalsseng og får kemoterapi og taler med en kvindelig sygeplejerske.

Du er ikke nødvendigvis indlagt på hospitalet, når du får kemoterapi, men møder ind til behandlingen og kan så tage hjem igen. For mange betyder det, at man kan fortsætte en næsten normal hverdag. Enkelte kemobehandlinger kræver dog, at du er indlagt.

Mild kemoterapi

Behandling med mild kemoterapi får man især ved langsomt voksende (indolente) lymfomer, som f.eks. det follikulære lymfom.

Man kan få mild kemoterapi som tabletter, men man får det oftest som indsprøjtning med et eller flere stoffer f.eks. bendamustin.

Det er ofte muligt at opnå stor effekt på de hævede lymfeknuder ved mild kemoterapi, når det kombineres med et antistof.

Behandlingen foregår oftest ambulant, det vil sige, uden at du er indlagt, og man får den i de fleste tilfælde hver tredje eller fjerde uge gennem flere måneder.

Behandlingsforløbet består af perioder, hvor man får behandlinger og perioder uden. Målet er at holde sygdommen nede, så perioden uden behandling kan blive så lang som mulig.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Bendamustin

Bivirkninger ved mild kemoterapi

Der er normalt kun ganske få bivirkninger ved mild kemoterapi. Nogle patienter får dog lidt kvalme og oplever at være mere trætte end normalt.

Der kan opstå et mindre hårtab under behandlingen, men det er sjældent, at alt håret falder af.

Dor de fleste er det muligt at passe sit daglige arbejde i fuldt omfang og forsætte sin sædvanlige hverdag, imens man få behandlingen.

Flerstof kemoterapi

Flerstof kemoterapi betyder, at behandlingen består af flere forskellige stoffer samtidig. Det er ofte en kombination af tabletbehandling og kemoterapi og antistofbehandling givet som indsprøjtning i en blodåre.

En meget anvendt flerstof kemoterapi til behandling af non-Hodgkin lymfom er den såkaldte 'CHOP', der består af stofferne: cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednisolon.

Behandlingsforløbet består typisk af seks behandlinger, som man får hver anden eller hver tredje uge. Som regel foregår behandlingen ambulant (uden at man bliver indlagt), og det er derfor ofte muligt at fortsætte en næsten normal hverdag.

Bivirkninger ved flerstof kemoterapi

Bivirkningerne ved kemoterapi afhænger af dosis, og hvilke stoffer der er blevet brugt i behandlingen. Bivirkningerne bliver større, jo større doser og jo flere stoffer der anvendes.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Cyclophosphamid

Doxorubicin

Vincristin

Prednisolon

Hjemmekemoterapi – mulighed for at få kemoterapi hjemme

På flere behandlingscentre kan patienter med kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven få tilbudt behandling med kemoterapi hjemme med en pumpe i stedet for at være indlagt. Det er kun muligt, hvis sygdommen og behandlingen tillader det.

Man får en kemopumpe med hjem i en taske, som man kan bære på maven eller ryggen. Pumpen giver kemoterapi i korrekt mængde og med programmeret tidsinterval direkte ind i en blodåre via et permanent venekateter.

Der er mange fordele ved hjemmebehandling, hvor man kan have en så normal hverdag som muligt, selv om man modtager kemobehandling.

Det kan øge livskvaliteten, at man kan blive i sit eget hjem, hvor man kan være sammen med familie og netværk. Hjemme er der også bedre muligheder for aktivitet, motion og mad. De fleste sover også bedre i egne rammer. Det nedsætter også risikoen for at få 'hospitalserhvervede' infektioner.

Alle hæmatologiske afdelinger i Danmark tilbyder hjemmekemoterapi til akut leukæmi, hvis ens sygdom og behandlingen tillader det.

Lægerne arbejder også løbende på, at de øvrige typer for kræft i blod, lymfe- og knoglemarv også kan blive behandlet med hjemmekemoterapi.

Behandling med kemoterapi kan medføre sterilitet

Yngre mænd rådes til at deponere sæd forud for behandlingen. For kvinder er der mulighed for at udtage ægceller til nedfrysning inden behandlingen. Læs mere:

Kræftbehandling kan påvirke evnen til at få børn

Læs om andre behandlingsmuligheder af non-Hodgkin lymfom

Behandling af non-Hodgkin lymfom

Alt om non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom – forside


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Lymfekræft" på Cancerforum.