Gå til sygdomsliste

Hvad er non-Hodgkin lymfom?

Non-Hodgkin lymfom er en kræftsygdom, der opstår i kroppens lymfeknuder. Der findes omkring 30 forskellige undertyper af non-Hodgkin lymfom. Der bliver hele tiden udviklet nye behandlingsmuligheder og mere skånsom medicin.

Her får du et overblik over non-Hodgkin lymfom med links til mere viden.

Hvad er non-Hodgkin lymfom?

Symptomerne på non-Hodgkin lymfom er hævede lymfeknuder, nattesved, feber og vægttab. Søg læge, hvis du oplever symptomer.

Fakta om lymfesystemet

Lymfeknuderne findes overalt i kroppen. De findes især i større samlinger på halsen, i armhulerne og i lyskerne. Lymfeknudecellerne findes også i knoglemarven, blodet og tarmslimhinden. Læs mere:

Om lymfesystemet

Årsagen til non-Hodgkin lymfom er oftest ukendt

Der bliver dog oftere konstateret en stør non-Hodgkin lymfom hos personer med et svækket immunforsvar, eksempelvis hos personer, der har været igennem en organtransplantation. Læs mere om mulige årsager:

Årsager til non-Hodgkin lymfom

Gå til lægen ved symptomer

De mest almindelige symptomer på non-Hodgkin lymfom er hævede lymfeknuder, nattesved, feber og vægttab. Læs mere:

Symptomer på non-Hodgkin lymfom

Undersøgelser er blodprøve, scanninger og knoglemarvsundersøgelse

Ved mistanke om non-Hodgkin lymfom tager lægerne som regel en blodprøve, fjerner en lymfeknude og tager en knoglemarvsprøve. Derudover foretager lægerne en række scanninger (PET/CT, CT, MR) og en knoglemarvsundersøgelse for at afgøre udbredelsen af sygdommen:

Undersøgelser ved non-Hodgkin lymfom 

En præcis diagnose er vigtig for din behandling

Undersøgelserne skal bruges til at tilrettelægge behandlingsforløbet. Der findes cirka 30 forskellige undertyper af non-Hodgkin lymfom med vidt forskellige sygdomsforløb og behandlingsmuligheder. Stadieinddelingen er vigtig for, at du kan få tilbudt den bedst mulige behandling. Læs mere:

Diagnose og stadieinddeling af non-Hodgkin lymfom

Behandling af non-Hodgkin lymfom 

Typen af behandling og behandlingens intensitet varierer meget og er afhængig af, hvilken undertype af non-Hodgkin lymfom man har, og hvor meget sygdommen har bredt sig. Kemoterapi, strålebehandling, antistofbehandling og stamcelletransplantation er mulige behandlingsformer. Læs mere:

Behandling af non-Hodgkin lymfom

Hjælp til at takle hverdagen med sygdommen

Alvorlig sygdom påvirker ens hverdag og kan føre mange tanker og følelser med sig. Læs her om reaktioner, familieliv og arbejde – og find gode råd til kost og motion:

At leve med non-Hodgkin lymfom

Opfølgning efter behandling

Efter du er færdig med din behandling for non-Hodgkin lymfom, bliver du tilbudt at gå til opfølgning i 3-5 år. Hvis din lymfomtype er kronisk, varer kontrollen ofte hele livet:

Opfølgning efter non-Hodgkin lymfom

Hvis non-Hodgkin lymfom vender tilbage

Risikoen for, at non-Hodgkin lymfom vender tilbage, afhænger af typen af lymfom. Læs mere:

Tilbagefald af non-Hodgkin lymfom

Generelt om lymfekræft

Lymfeknudekræft (malignt lymfom) eller ofte bare ’lymfekræft’ er en sygdom, der opstår i lymfeknudernes celler (lymfocytter). Der er to hovedtyper af lymfekræft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom. Lymfekræft i huden (hudlymfomer) er en sjælden undertype af non-Hodgkin lymfom.

Tal for non-Hodgkin

Non-Hodgkin lymfom opstår hos cirka 1.115 personer om året i Danmark. Se statistik for, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den:

Statistik om non-Hodgkin lymfom 

Læs mere om non-Hodgkin lymfom

Her finder du relevante links, hvis du vil læse mere om non-Hodgkin lymfom:

Links om non-Hodgkin lymfom

Online mødeforum - Cancerforum

Du kan dele dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'Lymfekræft'.

Cancerforum.dk

Alt om non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom – forside


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Lymfekræft" på Cancerforum.