Skip navigation

Asbest sad i vasketøjet

Irma Enevoldsen fik lundehindekræft på grund af asbest, som hendes mand formentlig havde slæbt med hjem i sit arbejdstøj. Hendes historie var med til at bane vejen for godtgørelsesordning til ’indirekte asbestofre’.

Familieportræt fra ca. 1977. Irma og Jørgen fotograferet med deres fem børn. Bagerst fra venstre ses Helle, Lars og Randi. Brian sidder på skødet af sin mor, og Henrik på skødet af sin far. Privatfoto

I januar 2015 døde Irma Enevoldsen, 72 år gammel. Hun begyndte at skrante året før med smerter i ryggen og i lungerne, og i starten af juni 2014 fik hun diagnosen lungehindekræft.  

Næsten alle tilfælde af denne sygdom skyldes, at man har indåndet asbestfibre. Derfor har der i mange år eksisteret en erstatningsordning for personer, der får lungehindekræft på grund af deres arbejde med asbest.

- Der var ikke noget i mors arbejdsliv, der havde bragt hende i kontakt med asbest. Bortset fra at hun var hjemmegående hustru for en mand, som i perioder har arbejdet med asbest. I ansøgningen til Arbejdsskadesstyrelsen gjorde vi opmærksom på, at vores far formodentlig havde taget asbest med hjem, siger Randi Vistisen, som er Irma Enevoldsens datter.

Asbest i byggematerialer 

Randi Vistisens far Jørgen arbejdede op gennem 70’erne som murerarbejdsmand og har på den måde været i kontakt med asbest, som blev brugt i mange forskellige slags byggematerialer. Han havde også sit eget firma, hvor han blandt andet lavede opskærer- og nedrivningsarbejde.

- Han er kommet hjem i sit beskidte arbejdstøj og har siddet med os børn på skødet. Mor har rystet støvet ud af tøjet og vasket det, fortæller Randi Vistisen. 

En lang række forskningsresultater fra Aalborg Universitetshospital, som Kræftens Bekæmpelse har bidraget til, har vist, at det ikke kun er asbestarbejderne selv, der risikerer at få lungehindekræft. Sygdommen kan også ramme asbestarbejdernes partnere og børn, samt man kan få sygdommen ved at have boet eller gået i skole i nærheden af en virksomhed, der har brugt asbest.

På baggrund af denne viden har Kræftens Bekæmpelse gennem mange år arbejdet for en godtgørelsesordning til de mennesker, der er blevet syge af asbest uden selv at have arbejdet med det. Første udgave af ordningen blev vedtaget i 2015, og da der senere kom nye forskningsresultater med ny viden, er ordningen blevet udvidet.

Det kom desværre ikke Irma Enevoldsen til gavn, men Randi Vistisen og hendes fire søskende har ved at fortælle deres mors historie været med til at sætte ansigt på en uretfærdighed – og bane vej for godtgørelsesordningen. 

Læs Irma Enevoldesen historie, der også er en historie om forskning, der gør en forskel:

Asbest sad i vasketøjet

Artiklen indgår i Kræftens Bekæmpelses forskningsårsrapport 2021. Find hele rapporten her:

Forskningsårsrapport 

Læs om asbest og kræft:

Asbest og kræft