Skip navigation

Asbest sad i vasketøjet

Irma Enevoldsen fik lungehindekræft på grund af asbest, som hendes mand formentlig havde slæbt med hjem i sit arbejdstøj. Hendes historie var med til at bane vejen for godtgørelsesordning til ’indirekte asbestofre’. Dette er en historie om asbest-skandalen, en dødelig kræftsygdom, men også om, hvordan forskning kan skabe forandring.

""
Herover: Familieportræt fra ca. 1977. Irma og Jørgen fotograferet med deres fem børn. Bagerst fra venstre ses Helle, Lars og Randi. Brian sidder på skødet af sin mor, og Henrik på skødet af sin far. Privatfoto

I januar 2015 døde Irma Enevoldsen, 72 år gammel. Hun begyndte at skrante året før med smerter i ryggen og i lungerne, og i starten af juni 2014 fik hun diagnosen lungehindekræft.

Næsten alle tilfælde af denne sygdom skyldes, at man har indåndet asbestfibre. 

- Lægerne sagde, at hun skulle tænke over, hvordan hun var blevet udsat for asbest, så ville de starte en sag op ved Arbejdsskadestyrelsen. Vi fik indtryk af, at det nærmest var en selvfølge, at hun ville få en erstatning, fortæller Irma Enevoldsens datter, Randi Vistisen. 

Men Irma Enevoldsen fik afslag. For at få en arbejdsskadeerstatning for lungehindekræft skal man kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man er blevet udsat for asbest på sit arbejde, og det kunne hun ikke. 

- Der var ikke noget i mors arbejdsliv, der havde bragt hende i kontakt med asbest. Bortset fra at hun var hjemmegående hustru for en mand, som i perioder har arbejdet med asbest. I ansøgningen til Arbejdsskadesstyrelsen gjorde vi opmærksom på, at vores far formodentlig havde taget asbest med hjem, siger hun.

Asbest i byggematerialer 

Randi Vistisens far arbejdede op gennem 70’erne som murerarbejdsmand og har på den måde været i kontakt med asbest, som blev brugt i mange forskellige slags byggematerialer. 

Omkring 1980 etablerede han sit eget firma, hvor han blandt andet lavede opskærer- og nedrivningsarbejde. Han stod også hjemme ved familiens hus og skar og forarbejdede nogle materialer, husker Randi Vistisen. 

- Han er kommet hjem i sit beskidte arbejdstøj og har siddet med os børn på skødet. Mor har rystet støvet ud af tøjet og vasket det, fortæller Randi Vistisen. 

Randi Vistisens far blev ikke selv syg på grund af asbest. Han døde en måned efter sin hustru af en anden sygdom og var skamfuld over, at han måske indirekte havde været skyld i hendes død. 

Læs om lungehindekræft:
Lungehindekræft 

Der var ikke noget i mors arbejdsliv, der havde bragt hende i kontakt med asbest. Bortset fra at hun var hjemmegående hustru for en mand, som i perioder har arbejdet med asbest.
Randi Vistisen

Nordjyske husmødre syge af asbest 

Kort efter at Irma Enevoldsen i 2014 fik afslag på sin ansøgning om arbejdsskadeerstatning, hørte Randi Vistisen om et forskningsresultat fra Aalborg Universitetshospital. Det viste, at omkring halvdelen af de kvinder fra Nordjylland, der i perioden 1996-2012 fik konstateret lungehindekræft, havde en mand eller en søn, som havde arbejdet med asbest på den tidligere Dansk Eternit Fabrik eller på andre arbejdspladser, herunder skibsværftet i Aalborg.  

Den nye viden fik Irma Enevoldsen til at anke afslaget på arbejdsskadeforsikring til Ankestyrelsen. Men hun fik afslag igen - og nogle måneder senere døde hun. 

Randi Vistisen og hendes søskende valgte at fortælle deres mors historie, blandt andet hos Kræftens Bekæmpelse og i flere medier. Senere i 2015 aftalte partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet, at ægtefæller og samlevere til asbestarbejdere, som får lungehindekræft på grund af mandens arbejde, skulle have ret til en kompensation på 170.000 kr. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2016 og blev senere til lovgivning. 

Det kom ikke Irma Enevoldsen til gavn, men Randi Vistisen og hendes fire søskende kan i dag glæde sig over, at de ved at fortælle deres mors historie var med til ar sætte ansigt på en uretfærdighed - og bane vej for godtgørelsesordningen. 

Heldigvis er der ingen andre i familie, der er blevet syge af asbeststøvet fra faderens arbejdstøj. Men den ligger stadig i baghovedet, siger Randi Vistisen. 

- Sådan en dag, hvor man synes, man har lidt ondt i ryggen, eller der er noget med vejrtrækningen, så kan man ikke lade være med at tænke over det. Bliver jeg også ramt af lungehindekræft?, siger hun. 

""
Et billede fra produktionen af eternitplader på Dansk Eternit Fabrik i Aalborg i 1960, hvor asbest indgik. Først i 1988 stoppede eternitfabrikken med at anvende asbest, samtidig med et forbud mod alle typer eternitprodukter. Arkivfoto: J. A. Kirkegaard
Sådan en dag, hvor man synes, man har lidt ondt i ryggen, eller der er noget med vejrtrækningen, så kan man ikke lade være med at tænke over det. Bliver jeg også ramt af lungehindekræft?
Randi Vistisen