Skip navigation

Der mangler økonomisk hjælp til kræftramte med tandskader

Flere typer kræftbehandling kan skade mund og tænder med store tandlægeregninger til følge. Desværre har kræftpatienter med tandskader svært ved at få økonomisk hjælp. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at tandbehandling bliver en del af kræftpakkerne.

Loven bør ændres, så alle kræftpatienter, der får tandskader af deres behandling, kan søge om økonomisk tilskud. Foto: Colourbox

Nedsat spytproduktion, mundtørhed, mistede tænder, beskadigede knogler i kæben, infektioner og problemer med at spise og tale. At gå gennem et behandlingsforløb for kræft kan desværre medføre skader på mund og tænder og have som konsekvens, at man efter sit kræftforløb må gennemgå omfattende tandbehandlinger.

Regningen kan løbe op i mange tusinde kroner, når bl.a. kræftpatienter må til tandlægen, fordi behandlingen for deres sygdom - eller selve sygdommen - har medført tandskader. Men desværre er lovgivningen ikke på alle patienters side. Det har flere patientforeninger samt Tandlægeforeningen længe forsøgt at gøre noget ved. Og i disse dage sætter TV 2 fokus på problemet i en række nyhedsindslag.

Der er brug for opdateret lovgivning på området, siger Pernille Slebsager, afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse. Foto: Tomas Bertelsen

- Som det er i dag, hjælper lovgivningen kun de kræftpatienter, der har fået tandskader som følge af kemoterapi eller strålebehandling i hoved- eller halsregion. Den hjælper ikke gruppen af patienter, der har fået skader af anden behandling, siger Pernille Slebsager, der er afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse.

- Loven bør ændres, så alle kræftpatienter, der får tandskader af deres behandling, kan søge om økonomisk tilskud, siger Pernille Slebsager.

Kræftens Bekæmpelse har over en årrække forsøgt at få loven på området ændret og rettede i 2020 henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

- I vores brev gjorde vi - sammen med Netværket for patienter med hals- og mundhulekræft, Dansk Brystkræft Organisation, Dansk Myelomatose Forening og Prostatakræftforeningen – opmærksom på, at lovgivningen, nærmere bestemt sundhedslovens paragraf 166, bør revideres.

- Den bør afspejle nyeste viden om, hvilke behandlingsformer, der kan påvirke mund og tænder. Da vi sendte brevet i 2020, var der et presserende behov i relation til knoglestyrkende behandling. Behovet er ikke blevet mindre siden, siger Pernille Slebsager.

Har du tandproblemer efter din kræftbehandling?
Få rådgivning på Kræftlinjen 80 30 10 30

En opdateret lovgivning er et godt første skridt, men løser ikke alle problemer. Det er nemlig i alt for høj grad kræftpatienten selv, der i dag skal bevise, at deres tandskader skyldes kræftsygdommen eller kræftbehandlingen.  

Tandbehandling bør være en del af alle de kræftpakker, hvor man tilbydes behandling, der kan skade tænderne
Pernille Slebsager, Afdelingschef Kræftens Bekæmpelse

- Det er ikke rimeligt, at kræftpatienter og andre patienter selv skal løfte en meget stor bevisbyrde i sager om økonomisk støtte til tandbehandling. Det kræver et overblik og et overskud, som mange ikke har i en situation med alvorlig sygdom.

- Det er ikke alle mennesker, der kan redegøre for deres ’tandstatus’ før behandlingen, og heller ikke alle, der magter efterfølgende at kontakte tandlægen for at få udarbejdet overslag over pris for behandling, som skal bruges i en ansøgning om økonomisk støtte til regionen. Det bidrager til ulighed – og derfor bør tandbehandling være en del af alle de kræftpakker, hvor man tilbydes behandling, der kan skade tænderne, fastslår Pernille Slebsager.

Kræftens Bekæmpelse mener også, at der i langt højere grad skal være fokus på at forebygge tandskader. Som systemet er i dag, kan kræftpatienterne nemlig først få økonomisk hjælp, når skaden er sket. Der ydes ikke hjælp til forebyggende behandling, som ellers godt kunne sættes i gang allerede ved behandlingsstart. 

Læs mere om økonomisk tilskud ved tandskader