Skip navigation

Forskning om celler i dvale giver ny vigtig viden om kræft

Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning viser, hvad der sker i hvilende celler i bl.a. modermærker. Det gør os klogere på, hvad der sker, når vi får kræft.

Den nye forskning giver forskerne en større forståelse af hvordan kræft udvikler sig. Den forståelse er helt central for bedre forebyggelse og behandling, forklarer post doc Aida Rodriguez Lopez, der har stået bag forskningen. Foto: Büro Jantzen.

De fleste af os har små farvede pletter på huden, som typisk bliver tydeligere efterhånden som vi bliver ældre. Nogle kalder dem modermærker, andre skønhedspletter. Langt de fleste modermærker er helt ufarlige, men i nogle tilfælde kan de udvikle sig til modermærkekræft, f.eks. hvis huden bliver udsat for uv-stråler fra solen. 

Nu giver forskning fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning ny viden om de processer, der sker i cellerne i modermærket. 

Noget af det, der forhindrer normale modermærker i at udvikle sig til kræft, er en proces kaldet senescens. Det kan ses som en slags dvale, som nogle af cellerne i modermærket er i. 

Celler i senescens udskiller proteiner, der påvirker naboceller omkring dem. Nogle af disse proteiner kan få naboceller til at gå i senescens hvilket bremser deres vækst og dermed beskytter mod at kræften udvikler sig og spredes. I andre tilfælde kan det modsatte ske, og cellerne udskiller proteiner, der fremmer betændelse og udviklingen af kræft. 

Den nye undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning viser, at celler i senescens nedbryder de såkaldte ribosomer, der er små proteinfabrikker i cellernes indre. Det er første gang, man har vist, at ribosomer bliver nedbrudt i senescente celler, og forskningen afslører hvordan og hvorfor det sker. 

- Senescens er en af de metoder, kroppen bruger for at beskytte os mod kræft. Ved at få en større forståelse af hvad der sker under processen, får vi også mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. Den forståelse er helt nødvendigt for, at vi med tiden kan blive endnu bedre til at forebygge og behandle sygdommen, siger postdoc Aida Rodríguez López. 

Hun står bag den nye forskning, som led i sin ph.d. 

Der er endnu mange ubesvarede spørgsmål i forhold til senescens. Men der er for mig ingen tvivl om, at det er et vigtigt område i forhold til kræft.
Aida Rodríguez López

Senescente celler udskiller andre proteiner

Som nævnt danner ribosomerne proteiner inde i vores celler. Forskernes teori er, at gennem en nøje sortering af ribosomerne, hvor nogle beholdes og andre bliver nedbrudt, kan de senescente celler kontrollere hvilke proteiner, der bliver dannet og udskilt til nabocellerne.

Samtidig kan cellerne få adgang til næringsstoffer ved at genbruge de nedbrudte dele. Dette kan også påvirke hvilke proteiner cellerne danner og udskiller til omgivelserne. 

- Når celler går i senescens, sker der en ændring i, hvilke proteiner de udskiller. Vores resultater tyder på at dette direkte kan hænge sammen med, at bestemte typer af ribosomer bliver nedbrudt under senescens. Afhængig af hvilken type ribosomer, der er tilbage i cellerne, kan det måske påvirke, hvilke proteiner, der bliver udskilt, siger Aida Rodríguez López og fortsætter: 

- Der er endnu mange ubesvarede spørgsmål i forhold til senescens. Men der er for mig ingen tvivl om, at det er et vigtigt område i forhold til kræft. Det har stor betydning at få mere viden om hvordan de proteiner, der bliver udskilt, enten fremmer eller hæmmer kræft. Og jeg glæder mig til vi får endnu mere viden om samspillet mellem senescens og kræft, siger hun.

Resultaterne er offentliggjort her: López AR. et al.: Autophagy-mediated control of ribosome homeostasis in oncogene-induced senescence. Cell Rep. 2023 Nov 5;42(11):113381. doi: 10.1016/j.celrep.2023.113381.