Skip navigation

Hver anden kommune har røgfri arealer udendørs

Over halvdelen af de danske kommuner har gjort legepladser, sportsanlæg og andre udeområder røgfri, viser ny kortlægning. Røgfri arealer udendørs sikrer borgere mod passiv rygning og kan forhindre rygestart.

Foto: Colourbox

Mange spærrede øjnene op, da det mexicanske parlament søndag den 15. januar indførte en ny lov, der forbyder rygning på offentlige steder som hoteller, strande og i parker.

Men faktisk er der ikke så langt fra rygeforbuddet i Mexico til virkeligheden i Danmark. Mere end hver anden af alle kommuner har allerede indført røgfri arealer udendørs, f.eks. sports, parker, legepladser o.l. Det viser en helt ny kortlægning fra Kræftens Bekæmpelse.

- Den nye mexicanske lov er blevet omtalt som en sensation, men langt hen ad vejen er der tale om tiltag, som allerede er indført i vores egne kommuner. Mange af os kender skiltene med ’Røgfrit område’ eller ’Tak fordi du ikke ryger her’ fra vores lokale legeplads eller ved idrætsanlæg, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Det er oftest idrætsanlæg, legepladser og områder i tilknytning til kommunens bygninger, der er røgfri. 10 kommuner har indført røgfrit stadion, og i to kommuner – Rebild og Ishøj - er alle kommunale udearealer røgfri.

Har din kommune røgfri arealer udendørs? Se et kort over røgfri udearealer på cancer.dk:

Oversigt over røgfri udearealer

Fokus på børn og unge
Hovedstaden er den region, hvor flest har indført røgfri arealer udendørs. Her har 23 ud af 29 kommuner et eller flere røgfri udeområder. Det svarer til knap 80 pct. I de øvrige regioner gælder det omkring halvdelen af kommunerne. Flere er dog på vej.

- Det er godt at se, at så mange kommuner gør udearealer røgfri. Det er vigtigt, at børn og unge bliver beskyttet mod tobaksrøg i det offentlige rum. Ved at gøre rygning mindre synligt i deres hverdag mindsker vi risikoen for, at de selv begynder at ryge, siger Niels Them Kjær.

Kommunernes ønske med røgfri arealer udendørs er at forebygge rygestart, mindske synligheden af rygning og at undgå, at borgere udsættes for passiv rygning.

Region (n=kommuner i alt) 

Har indført røgfri udearealer
Region Hovedstaden (n=29) 23 (79,3 pct.)
Region Sjælland (n=17) 7 (41,2 pct.)
Region Midtjylland (n=19) 10 (52,6 pct.)
Region Syddanmark (n=22) 11 (50 pct.)
Region Nordjylland (n=11) 5 (45,5 pct.)

Røgfri idræt
Flere kommuner arbejder sammen med DGI om at skabe tobaksfrie idrætsmiljøer for børn og unge:

- I DGI arbejder vi for, at børn og unge kan dyrke idræt uden tobak og nikotin. Når en kommune gør idrætsområderne røgfri, er det et kæmpe skridt i den rigtige retning. Jeg håber, at endnu flere kommuner vil følge trop, og lære af de gode erfaringer, lyder opfordringen fra Maiken Møller Balslev, projektleder for Tobaksfrit Idrætsliv i DGI.

For nylig viste en undersøgelse, at et flertal af borgerne bakker op om en lang række røgfri udeområder: 

Ny måling: Et flertal af danskerne foretrækker røgfri udearealer