Skip navigation

Ny viden om luftforurening og kræft

Det er allerede vist, at luftforurening øger risikoen for lungekræft. Men i to nye undersøgelser bliver forureningen også koblet til kræft i øvre luft- og spiseveje, lymfom og leukæmi.

Nye undersøgelser peger i retning af, at der ikke er en nedre grænse for, hvornår luftforurening er et problem for vores helbred. Modelfoto: Adobe Stock

To nye videnskabelige undersøgelser med registerdata fra store dele af Europa tyder på, at luftforurening øger risikoen for kræft i øvre luft- og spiseveje og blodkræft af typerne lymfom og leukæmi. 

De to nye undersøgelser er dele af et stort forskningssamarbejde, som tidligere har vist, at luftforurening øger risikoen for lungekræft. 

Resultaterne er fremkommet ved at koble data over forureningsgraden forskellige steder i Europa med viden om helbredet hos de mennesker, der bor på adresser i området. Samtidig har forskerne kunnet tage højde for forhold i beboernes liv og livsstil, som kunne have betydning for deres risiko for at få kræft.

Læs mere om luftforurening og kræft

...Det tyder også på, at de nuværende grænseværdier ikke er ambitiøse nok, og undersøgelsen kan forhåbentlig blive brugt i det politiske arbejde for at få sænket grænseværdierne så meget som muligt.
Ulla Hvidtfeldt, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

I undersøgelserne har forskerne set på geografiske områder, der overvejende er klassificeret som havende niveauer af luftforurening, der ligger under EU's grænseværdier. Det betyder eksempelvis, at storbyer som Rom er taget ud af undersøgelsen. 

Og det er en vigtig pointe, siger seniorforsker Ulla Hvidtfeldt fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, der har bidraget til undersøgelsens danske del. 

- Resultaterne peger i retning af, at der ikke er en nedre grænse for, hvornår luftforurening er et problem for vores helbred. Det tyder på, at de helbredseffekter, man allerede har set over grænseværdierne, også gælder for lavere værdier. Det tyder også på, at de nuværende grænseværdier ikke er ambitiøse nok, og undersøgelsen kan forhåbentlig blive brugt i det politiske arbejde for at få sænket grænseværdierne så meget som muligt, siger hun. 

Og de nye undersøgelser giver også mere overordnet viden, fortæller Ulla Hvidtfeldt. 

– Årsagerne til en stor del af leukæmi og lymfom tilfældene er ukendt, og de nye undersøgelser peger på, luftforurening måske er en af årsagerne til disse sygdomme, siger Ulla Hvidtfeldt.

Resultaterne er offentliggjort her:
Weinmayr G. et al.: Long-term exposure to several constituents and sources of PM2.5 is associated with incidence of upper aerodigestive tract cancers but not gastric cancer: Results from the large pooled European cohort of the ELAPSE project. Sci Total Environ. 2023 Nov 22:912:168789. doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.168789. 

Taj T. et al.: Long-term exposure to ambient air pollution and risk of leukemia and lymphoma in a pooled European cohort. Environ Pollut.2023 Dec 6:123097. doi:10.1016/j.envpol.2023.123097