Gå til sygdomsliste

Luftforurening

Udendørs luftforurening med partikler og dieseludstødning øger risikoen for lungekræft. I Danmark skyldes den lokale udendørs forurening med partikler især trafik og brændefyring. Indeklimaet kan også være forurenet med partikler. Men der mangler viden om, hvordan indendørs luftforurening påvirker helbredet.

Tæt trafik på en motorvej

Både trafik og røg fra brændeovne forurener luften udendørs med partikler.

Luftforurening, herunder partikler i luften samt dieseludstødning, øger risikoen for lungekræft hos mennesker. Der er desuden mistanke om, at luftforurening kan øge risikoen for blærekræft. Det konkluderer WHO´s Internationale kræftforskningscenter (IARC), som har gennemgået forskningen på området.

Luftforurening med partikler kan også øge risikoen for f.eks. hjertekarsygdomme og irritation af luftvejene, der kan give astmaanfald.

Dieselpartikler i sig selv kan give en lokalreaktion i lungevævet, som øger risikoen for at udvikle kræft. Dieselpartiklerne har desuden en evne til at tiltrække forskellige stoffer på overfladen. Det kan være tjærestoffer eller forskellige metaller, der er kræftfremkaldende.

Ingen nedre grænse for luftforureningens sundhedsskadelige virkninger

Forskning peger på, at der ikke er en nedre grænse for luftforureningens sundhedsskadelige virkninger.

Luftforurening med partikler er skadelig, også ved niveauer, der ligger under EU´s grænseværdier og WHO´s retningslinjer.

Udendørs luftforurening fra trafik og brændeovne

En del af den luftforurening, vi er udsat for i Danmark, er blæst hertil med vinden fra andre lande. Den partikelforurening, der dannes i Danmark, skyldes i høj grad trafik og brændeovne.

Brændefyring udleder størstedelen af den danske partikelforurening. I modsætning til f.eks. kraftvarmeværker, udledes røgen ofte i lav højde og i områder med mange mennesker. Selv svanemærkede ovne med optimal forbrænding forurener langt mere end andre former for opvarmning. Trafik udleder en mindre del af den samlede danske partikelforurening, men forureningen udledes også i lav højde, og hvor mange mennesker færdes.

Andre kilder til partikelforurening er ophvirvlet vejstøv og partikler fra dæk, bremsebelægninger, industri, kraftværker og landbrug. 

Læs mere om brændeovne: 

FAQ: Stearinlys, brændeovne og luftforurening

Udendørs luftforurening kan begrænses

Her er eksempler på, hvordan love og regler kan være med til at begrænse luftforureningen:

  • Indrette bilafgifterne, så de mindst forurenende biler bliver billigst, og så det er brug af bilen, der lægges afgift på (roadpricing)
  • Fremme elektrificering af transport (se www.elbilviden.dk)
  • Udvide og skærpe miljøzoner – det vil sige områder i større byer, hvor de mest forurenende biler ikke må køre
  • Forbedre kvaliteten og sænke prisen på offentlig transport
  • Oplyse borgerne om de sundhedsskadelige effekter af brændefyring
  • Give kommunerne mulighed for at bestemme om, og i hvilket omfang brændefyring skal være tilladt
  • Udfase brugen af brændeovne i tæt bebyggede områder med adgang til central opvarmning
  • Arbejde for bedre og mere ambitiøs international regulering af luftforurening i EU og globalt
Cyklister og biler i et lyskryds

Man behøver ikke bevæge sig særlig langt væk fra stærkt trafikerede gader, før luften er betydelig renere.

Indendørs luftforurening

Der findes også mange partikler i luften indendørs. Kilder til indendørs forurening er f.eks. tobaksrøg, stearinlys, brændeovne, madlavning, udendørs luftforurening og radon (en radioaktiv luftart, der dannes naturligt i jorden). Læs mere:

Passiv rygning

Radon

Læs mere om indendørs og udendørs luftforurening: 

FAQ: Stearinlys, brændeovne og luftforurening


Alt om årsager til kræft:

Årsager - forsiden

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud