Skip navigation

Opråb til regeringen: Byg bedre bro mellem frivillige og sundhedsvæsen

Kræftens Bekæmpelse opfordrer sammen med flere aktører regeringen til at nedsætte en ny kommission og lave en handleplan for, hvordan civilsamfundet kan arbejde bedre sammen med sundhedsvæsenet.

- Frivilligverdenen er del af løsningen, når vi taler om at hjælpe samfundets mest sårbare patienter bedre, samtidig med, at vi kan lette noget af presset på de sundhedsansatte, siger Jesper Fisker.

Hvordan kan vi hjælpe særligt sårbare patienter bedre og aflaste vores sundhedsvæsen, på én og samme tid? 

Det spørgsmål har eksperter fra Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Dansk Røde Kors, SDU og DGI stillet sig selv. Og meldingen er klar. 

- Vi har brug for, at regeringen opretter en ny kommission, der skal lave en konkret handleplan for, hvordan vi bygger bedre bro mellem frivilligverdenen og sundhedsvæsnet. Civilsamfundet rummer så mange fantastiske ildsjæle, ressourcer og viden, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

- Frivilligverdenen er del af løsningen, når vi taler om at hjælpe samfundets mest sårbare patienter bedre, samtidig med, at vi kan lette noget af presset på de sundhedsansatte, som løber for stærkt derude, siger han.

Flere hospitalsdøre skal åbnes, så vi kan løse endnu flere opgaver med vores frivilligfaglighed. Men frivillige skal selvfølgelig ikke indgå i vagtplanen på sygehuset, de skal være et supplement
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Sundhedsvæsnet mangler
I det nye regeringsgrundlag beskriver regeringen, at den vil give kommunerne bedre mulighed for at inddrage frivillige foreninger til at løfte indsatser på f.eks. skoler og ældrecentre. Også sundhedsvæsnet bør indtænkes i det udvidede samarbejde, mener Jesper Fisker.

 - En konkret handleplan skal sikre bindende samarbejde mellem frivillige organisationer og offentlige sundhedsinstitutioner. Flere hospitalsdøre skal åbnes, så vi kan løse endnu flere opgaver med vores frivilligfaglighed. Men frivillige skal selvfølgelig ikke indgå i vagtplanen på sygehuset, de skal være et supplement, siger Jesper Fisker.

I en kommission kan vi tage en forpligtende samtale om, hvilke opgaver frivilligverdenen i fremtiden kan tage på sig
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Lær af de gode eksempler
Aktørerne bag forslaget om en ny kommission har også udarbejdet anbefalinger til, hvilke områder en handleplan for bedre samarbejde mellem civilsamfundet og sundhedsvæsnet bør se på.

- I en kommission kan vi tage en forpligtende samtale om, hvilke opgaver frivilligverdenen i fremtiden kan tage på sig. Og inden for hvilke rammer arbejdet skal foregå. Og så bliver vi nødt til at få indsnævret, hvilke indsatser der er mest behov for. Jeg håber, at regeringen tager godt imod vores forslag, siger han.

Det mener Kræftens Bekæmpelse om ulighed i sundhed