Skip navigation

Uhelbredeligt syge Pia blev tvunget i jobafklaring

Pia Rosgaard Find modtager livsforlængende behandling for sin uhelbredelige kræftsygdom. Men kommunen var ikke enig i lægernes vurdering og mente, at der var væsentlige forbedringer i Pias helbred og behov for en afklaring af hendes arbejdsevne.

Privatfoto

Da Pia blev indkaldt til et møde på jobcenteret i Vejle i midten af april, fik hun et chok. Sagsbehandleren forklarede, at kommunen havde tænkt sig at fjerne hende fra den ordning, der fredede hende mod jobcenteret.

- Jeg havde ikke engang sat mig ned, før jeg fik at vide, at jeg ikke længere kunne være på standby-ordningen, når jeg nu var frisk nok til at møde op til samtale på jobcenteret. Jeg brød fuldstændig sammen og vidste ikke, hvad jeg skulle sige, husker Pia, der et par dage senere modtog et brev fra kommunen, som bekræftede, hvad sagsbehandleren allerede havde sagt.

Læs hele Pias historie her: 

Uhelbredeligt syge Pia blev tvunget i jobafklaring