Skip navigation

Uhelbredeligt syge Pia blev tvunget i jobafklaring

Pia Rosgaard Find modtager livsforlængende behandling for sin uhelbredelige kræftsygdom. Men kommunen var ikke enig i lægernes vurdering og mente, at der var væsentlige forbedringer i Pias helbred og behov for en afklaring af hendes arbejdsevne.

Pia og datter

Brystkræften har spredt sig til knogler og lever, og helbredelse er ikke længere en mulighed. Den eneste behandling, vi kan tilbyde, er livsforlængende.

Beskeden kom fra lægerne i 2016, efter Pia havde været til en CT-scanning, der viste en stor tumor bag hendes brystben og adskillige andre steder i kroppen. Hun havde længe følt sig sløj og mærket en ubehagelig trykken for brystet, der føltes som om hun blev kvalt.

I baghovedet spøgede tanken om, at det kunne være brystkræften, der var vendt tilbage, fire år efter, at hun var blevet færdigbehandlet og erklæret kræftfri. En forårsdag i maj blev hendes bange anelser til virkelighed, og den 44-årige mor til to blev sygemeldt fra sit job som knogleforsker på Vejle Sygehus.

- Det var et kæmpe chok, og det har været en lang og svær proces at finde ud af, hvad der sker med mig, og hvordan jeg skal forholde mig til det. Min mand og jeg gik og glædede os til, at vi skulle giftes den 11. juni, men vi måtte fremskynde brylluppet til den 4., så jeg kunne starte i livsforlængende kemo to dage senere, siger hun. 

Pia ligger i hospitalssengen med sin mand

Standby-ordning giver vigtig ro

Pia blev placeret på standby-ordningen i sygedagpengeloven. Det betyder, at hendes sygedagpenge blev forlænget på ubestemt tid, og at hun slap for kontakt med jobcenteret.

For at blive placeret på standby-ordningen skal en læge først have vurderet, at den sygemeldte har en livstruende og alvorlig sygdom.

- Standby-ordningen er en vigtig mulighed, fordi den giver sådan nogle som mig mulig  for at få den ro, som jeg virkelig har brug for. Når man skal forholde sig til en alvorlig kræftsygdom og en utrolig barsk behandling, bør man ikke også skulle forholde sig til en masse henvendelser fra jobcenteret, forklarer hun.

'Væsentlige forbedringer i dit helbred'

Men da Pia blev indkaldt til et møde på jobcenteret i Vejle i midten af april, fik hun et chok. Sagsbehandleren forklarede, at kommunen havde tænkt sig at fjerne hende fra den ordning, der fredede hende mod jobcenteret.

- Jeg havde ikke engang sat mig ned, før jeg fik at vide, at jeg ikke længere kunne være på standby-ordningen, når jeg nu var frisk nok til at møde op til samtale på jobcenteret. Jeg brød fuldstændig sammen og vidste ikke, hvad jeg skulle sige, husler Pia, der et par dage senere modtog et brev fa kommunen, som bekræftede, hvad sagsbehandleren allerede havde sagt.

”Da vi på nuværende tidspunkt vurderer, at der er væsentlige forbedringer i dit helbred, der gør, at du ikke længere har behov for at være omfattet af standby-ordningen, har vi kontaktet dig for at aftale nærmere omkring opfølgningen fremadrettet,” stod der blandt andet i brevet.

Udklip fra brev om ophør af standby-ordning
Uddrag af brev fra Vejle Jobcenter.

Sammen med organisationen Human Rise klagede Pia den 29. maj 2022 over kommunens afgørelse, men klagen blev afvist i et brev, hvor der blandt andet stod, at jobcenteret ”vurderer behov for en afklaring af din arbejdsevne.”

""
Uddrag af brev fra Vejle Kommune, hvor Pias klage blev afvist.

’Det var utroligt hårdt’

Men den vurdering var hverken Pia eller hendes læger enige i. Der står blandt andet i Pias journaler, at hun har 'aktuelt livstruende, alvorlig sygdom', at der er 'ingen mulighed for helbredelse', at hun er 'træt og udkørt' og har 'generel svaghed og manglende overskud'.

- Jeg var og er stadig er livstruende alvorligt syg, og jeg var bestemt ikke blevet bedre oven på den ugentlige kemo igennem seks år. Tværtimod er jeg kun blevet svagere, siden jeg fik konstateret mit tilbagefald. Jeg er enormt svækket og lider af en invaliderende træthed, som jeg ikke kan sove mig fra, forklarer hun.

Pia er harm over, at jobcenteret uden videre overtrumfede lægernes sundhedsfaglige vurdering. Og hun mener, at sagsbehandlerne har læst hendes journal og statusattest, som fanden læser biblen.

- De skriver, at der er stabilitet i min sygdom, hvilket fremgår af min statusattest fra lægen. Men det ændrer ikke ved, at jeg stadig var aktuelt alvorligt og livstruende syg. Det er faktisk også det første, der står i den statusattest, som blev brugt som dokumentation for, at der var ”væsentlige forbedringer i mit helbred.

- Det var utroligt hårdt, at de ikke ville anerkende mit livsvilkår og min ret til at kæmpe for det liv, jeg har tilbage. Jeg vil gerne være her så længe som muligt, og jeg derfor har jeg brug for den hårde, livsforlængende behandling, siger hun.

""
Uddrag af statusattest fra Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus (feb. 2022).

Ankestyrelsen omstødte afgørelsen

Sammen med organisationen Human Rise klagede Pia over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen, der traf afgørelse i sagen i september 2022. Ankestyrelsen afgjorde, at Pia var berettiget til forlængelse af sygedagpengeperioden og ændrede Vejle Kommunes afgørelse.

I afgørelsen blev der blandt andet lagt vægt på, at hendes læge utvetydigt havde vurderet, at Pia var ”aktuelt livstruende, alvorligt syg,” og at forlængelsesbestemmelsen hverken har en tidsbegrænsning eller er begrænset til tilfælde, hvor den sygemeldte er i terminalfasen.

- Afgørelsen faldt lige omkring min fødselsdag, og det var simpelthen den bedste fødselsdagsgave, jeg nogensinde kunne få, siger Pia.

""
Uddrag fra Ankestyrelsens afgørelse fra (01.09.2022), der slog fast, at Pia fortsat var berettieget til forlængelse af sygedagpengeperioden.

Jobcenteret har sat dybe spor

I dag er Pia tilbage på standby-ordningen, som hun har ret til, og hun har ro til at være sammen med sin familie og fortsætte med at modtage livsforlængende behandling.

Men mødet med jobcenteret har sat spor og muligvis været med at forværre hendes helbredstilstand.

I Pias journal skrev hendes læge i 2022, at ”usikkerheden omkring fremtiden ift. Jobafklaring” har forværret hende så meget, at det har påvirket behandlingen.

""
Uddrag fra Pias journal.

- Jeg havde vild hjertebanken, åndedrætsbesvær og problemer med at sove om natten. Jeg blev så drænet af behandlingen på jobcenteret oveni den udmattende kemo, at jeg flere gange var for svag til at kunne få min behandling, forklarer Pia, der har udviklet en regulær angst over henvendelser fra kommunen.

- Hver gang der tikker noget ind i min e-boks fra Vejle Kommune, begynder mit hjerte at hamre, og jeg er bange for at åbne den. Jeg er bange for, at kommunen igen kan finde på at erklære sig uenige i, hvad lægerne siger.