Skip navigation

Forbedret kræftoverlevelse over en 15-årig periode – men et område af Danmark er noget bagud

En ny undersøgelse ser på kræftoverlevelsen på regionalt plan.

Læge og patient
Mens overlevelsen efter kræft generelt er steget landet over, er der en vis forskel, hvis man ser på landets regioner. Nærmere bestemt har Region Sjælland en lavere kræftoverlevelse end de øvrige regioner. Modelfoto: Adobe Stock

I en ny undersøgelse har en gruppe forskere set på udviklingen i kræftoverlevelsen i Danmark, fra 2007-2021. Samtidig har de set på, hvordan udviklingen har været fordelt på regionalt niveau.

Konklusionerne er, at mens overlevelsen efter kræft generelt er steget landet over, er der en vis forskel, hvis man ser på landets regioner.

I den nyeste periode i undersøgelsen (2019-2021) var den samlede 5-årsoverlevelse for hele landet 68 pct. Det svarer til, at 68 ud af 100 patienter forventedes at være i live fem år efter, de fik en kræftdiagnose. I Region Sjælland var det tilsvarende tal 67 ud af 100 patienter. Den højeste overlevelse var i Region Hovedstaden, hvor 70 ud af 100 patienter forventedes at være i live fem år efter, de fik konstateret kræft.*

- Det er første gang vi ser på, hvordan fremskridt i kræftoverlevelsen fordeler sig på regionalt niveau. Og selv om vi kan se, at overlevelsen er steget over hele landet, ligger Region Sjælland altså samlet set lavest, siger ph.d.-studerende Mads Gamborg fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, som har stået i spidsen for den nye undersøgelse. 

Ikke flere kræfttilfælde

Den nye undersøgelse kan ikke forklare, hvad årsagerne til de regionale forskelle er.

En faktor er mulige forskelle i kræftmønsteret i de givne regioner. Det kan have en betydning for sandsynligheden for at overleve sygdommen:

- Undersøgelser har f.eks. vist, at patienter i Region Sjælland oftere bliver diagnosticeret med fremskreden modermærkekræft. Sammen med andre regionale forskelle i f.eks. hvilke kræftsygdomme, der er hyppigst, eller hvilket stadie sygdommene bliver diagnosticeret i, kan det være forhold, der trækker overlevelsen i Region Sjælland i en negativ retning, siger Mads Gamborg.

 

Resultaterne er offentliggjort her: Gamborg M. et al.: Regional cancer incidence and survival in Danmark. Cancer Epidemiol. 2024 Jun 20:91:102600. doi: 0.1016/j.canep.2024.102600. Online ahead of print.

 

*Tal fra Cancerregisteret for perioden 2019-2021