Skip navigation

Kræftmedicin: Skelsættende afgørelse på vej – fagfolk og patientforeninger håber på godkendelse

Medicinrådet tager 20. marts vigtig beslutning om brystkræftbehandling med Enhertu.

Pakke med Enhertu-medicin
Forsøg viser, at kvinderne i gennemsnit lever omkring et halvt år længere med Enhertu end med de behandlinger, der er sammenlignet med. Foto: Daiichi Sankyo

Både Brystkræftforeningen, formanden for medicinsk udvalg i DBCG (Danish Breast Cancer Group) og Kræftens Bekæmpelse håber, at det ender med en godkendelse, når Medicinrådet på et rådsmøde 20. marts forventes at afgøre en sag om kræftmedicinen Enhertu.

Der har i den seneste tid været stor opmærksomhed om netop dette lægemiddel. Det skyldes, at nogle kvinder køber sig til behandling, fordi de ikke kan få medicinen i det offentlige sundhedsvæsen, så længe den ikke er godkendt i Medicinrådet. 

Kan forlænge livet for nogle patienter

Enhertu har ifølge fagfolk potentiale til at forlænge livet hos nogle kvinder med uhelbredelig brystkræft af typen HER2-low, der har spredt sig. Forsøg viser, at kvinderne i gennemsnit lever omkring et halvt år længere med Enhertu end med de behandlinger, der er sammenlignet med.

- Jeg ved, at der lige nu sidder kvinder og håber på, at Enhertu bliver godkendt til deres behandling. Flere af dem er unge og har mindre børn, og de har ikke andre behandlingsmuligheder. For dem betyder det alverden at få så meget tid som muligt med deres familier, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Medicinen er allerede godkendt til kvinder med HER2-low brystkræft af medicinråd i bl.a. Sverige og Norge. Både læger og patienter har kritiseret, at kvinder i Danmark er ringere stillet end kvinder i andre lande.

Brystkræftforening: Kvinder betaler selv

Flere kvinder har i medierne fortalt, at de køber sig til behandling med Enhertu på et dansk privathospital eller i Sverige. Det koster dem i omegnen af en million kr. Anja Skjoldborg Hansen, formand for Brystkræftforeningen, siger: 

- Nogle opretter en indsamling, indfrier deres pensionsopsparing eller må sælge huset for at få råd til behandlingen. Har man ikke den mulighed, kan man ikke gøre andet end at håbe på, at Medicinrådet godkender. Det er en enorm følelsesmæssig belastning. Kvinderne er naturligvis frustrerede, fordi deres egen onkolog har anbefalet dem behandling med Enhertu og måske endda forgæves har søgt den regionale lægemiddelkomite om lov til at bruge det.  

Ingen faglige argumenter for ikke at godkende

Også brystkræftlæger vurderer, at effekten af Enhertu er så overbevisende, at Medicinrådet bør anbefale den: 

- Vi har samme lovende data til rådighed som andre lande, så jeg kan ikke se, der skulle være faglige argumenter for ikke at godkende det. Jeg håber virkelig, det bliver godkendt, så vi får mulighed for at give den bedst mulige behandling til vores patienter, siger Ann Søegaard Knop, overlæge og lægelig leder af Onkologisk Klinisk Forskningsenhed på Rigshospitalet og formand for medicinsk udvalg i DBCG (Danish Breast Cancer Group).

På baggrund af overbevisende resultater, der kom i juli 2022, har DBCG allerede skrevet Enhertu ind i deres evidensbaserede behandlingsvejledning – med det forbehold, at medicinen endnu ikke er godkendt. 

Gode erfaringer fra andre patientgrupper

Medicinen er allerede godkendt til patienter med brystkræft af typen HER2-positiv. Erfaringerne herfra viser, at behandlingen ikke giver flere bivirkningerne end anden kemoterapi, og lægerne står klar til at håndtere de gener, der kan opstå, oplyser Ann Søegaard Knop.

Hun har flere gange søgt de regionale lægemiddelkomiteer om lov til at behandle specifikke patienter med Enhertu. Hendes ansøgninger er dog blevet afvist, bl.a. med den begrundelse, at Medicinrådet er i gang med at behandle medicinalfirmaets ansøgningen om brug af Enhertu til HER2-low patienter.

Læs om processen for Medicinrådets vurdering af Enhertu:

Trastuzumab deruxtecan (Enhertu)