Skip navigation

Kræftpolitisk Forum: Psykisk syge med kræft skal have bedre behandling

Forskere og sundhedspersonale mødes til kræftkonference.

Kræftpolitisk Forum finder sted på Christiansborg. Billedet er fra sidste konferencen sidste år, hvor bl.a. Helen Bernt Andersen, formand, og Jesper Fisker, direktør, fra Kræftens Bekæmpelse deltog.
Kræftpolitisk Forum finder sted på Christiansborg. Billedet er fra konferencen sidste år, hvor bl.a. Helen Bernt Andersen, formand, og Jesper Fisker, direktør, fra Kræftens Bekæmpelse (tv) deltog.

Forskning viser, at der i Danmark er mere end 2000 kræftpatienter, der også har en psykisk sygdom som depression, skizofreni eller bipolar sygdom. Den gruppe patienter får dårligere kræftbehandling, deltager mindre i screeninger, lever kortere og får ikke lindrende behandling i den sidste tid, viser både danske og internationale studier.

Derfor har Kræftens Bekæmpelse det seneste år i samarbejde med SIND, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden og Dansk Psykiatrisk Selskab haft fokus på, hvordan der kan skabes bedre veje til forebyggelse, udredning og behandling af kræft hos mennesker med svære psykiske lidelser.

Uligheden slår helt urimeligt hårdt igennem for patienter, der både er psykisk syge og har kræft
Helen Bernt Andersen, formand, Kræftens Bekæmpelse

Stor ulighed

Sammen med DMCG,.dk, og DCCC har Kræftens Bekæmpelse i år på Kræftpolitisk Forum spurgt forskere og klinikere, hvordan det specialiserede sundhedsvæsen sammen med almen praksis, og kommunerne kan arbejde sammen om bedre behandlingsforløb for patienter med psykisk sygdom og kræft. 

- Uligheden slår helt urimeligt hårdt igennem for patienter, der både er psykisk syge og har kræft. Sundhedsvæsen skal være bedre til at rumme sårbare patienter og lige så vigtigt sikre, at sårbare patienter får den samme behandling, som andre patienter, siger formand i Kræftens Bekæmpelse, Helen Bernt Andersen.

Lever kortere

Patienter med svære psykiske lidelser har en dårligere prognose for overlevelse end andre patienter og lever gennemsnitligt 15-20 år kortere end mennesker uden en psykisk lidelse. Derfor er et bedre samarbejde imellem somatikken og psykiatrien afgørende.

Der er mange, som har behov for, at både kræftafdelingen og den psykiatriske afdeling, taler bedre sammen, fordi de skal have behandling fra begge steder samtidig. Men der er mange eksempler på, at det meget svært, og det er problematisk, mener Kræftens Bekæmpelse.

- Konsekvensen er, at den enkelte patient tabes på gulvet og ultimativt, at patienter dør tidligere, end de burde. Det skal vi gøre op med, forklarer Helen Bernt Andersen. 

Tid og sted:

Konferencen foregår i Fællessalen på Christiansborg 22. maj 2024 kl. 9.00 - 14.30.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig her: Kræftpolitisk Forum 2024

Tilmeldingsfristen er 29. april 2024.
Du kan læse mere om konferencen her: Kræftpolitisk Forum 2024