Skip navigation

Mødres arbejde kan påvirke døtres kræftrisiko

Forskning fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning viser, at mødres arbejde kan have indvirkning på, om deres døtre udvikler brystkræft. Sammenhængen er særlig tydelig for et bestemt fagområde.

I kommende forskning vil det være relevant at se på årsagen til den øgede kræftrisiko. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder, og det er vigtigt med mere viden, der kan bruges til at forebygge sygdommen. Modelfoto: Colourbox

En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har set på, hvilken betydning det har for kvinders risiko for brystkræft, om deres forældre har arbejdet i landbruget – herunder gartneri. 

Og mens der ikke er en generelt øget risiko for kræft blandt børn af ansatte i landbruget, skiller kvinder, hvis mødre har arbejdet i gartneri, sig ud. Ifølge undersøgelsen har de en lille øget risiko for brystkræft senere i livet sammenlignet med kvinder, hvis mødre ikke har arbejdet i gartneri. Fædrenes ansættelse i landbrug mv. havde ikke væsentlig betydning for døtrenes risiko for at udvikle brystkræft. 

Forskerne kan ikke ud af den nye undersøgelse se, hvad årsagen er til den øgede kræftrisiko, men de har en teori, forklarer arbejdsmiljøforsker Julie Elbæk Pedersen, der sammen med seniorforsker Johnni Hansen står bag den nye undersøgelse. 

- Tidligere forskning har vist sammenhæng mellem udsættelse for visse typer bekæmpelsesmidler og øget risiko for brystkræft. Det samme er vist for forsøgsdyr. Det er muligt, at det også er forklaringen her, men vi ved det ikke. Det kan være, at udsættelse for bekæmpelsesmidler i gartnerier er særlig risikabelt, fordi man her befinder sig i et mindre lukket rum og dermed bliver mere udsat, end hvis man f.eks. arbejder udendørs på marken, siger Julie Elbæk Pedersen. 

Mere viden kan give bedre forebyggelse

Den nye undersøgelse er baseret på 5.587 kvinder med brystkræft, der er født i Danmark mellem 1965 og 1994. Mødre og fædres erhvervshistorie blev kortlagt via ATP-registret. 

Undersøgelsen viser, at risikoen for brystkræft blandt døtre af kvindelige gartneriarbejdere er øget med 33 pct., og selv om det kun er en mindre øget risiko for den enkelte kvinde, er resultaterne vigtige, forklarer forskerne: 

- I kommende undersøgelser vil det være relevant at undersøge nærmere, hvad der er årsagen til den øgede kræftrisiko og om disse påvirkninger stadig findes i landbruget og på gartnerier. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder, og selv om vi kender en række risikofaktorer for sygdommen, er det stadig vigtigt med mere viden, så vi bedre kan forebygge i fremtiden, siger Julie Elbæk Pedersen.

Læs mere: Om brystkræft

Resultaterne er offentliggjort her: Pedersen JE. og Hansen J.: Risk of breast cancer in daughters of agricultural workers in Denmark. Environ Res. 2023 Oct 20:117374. doi: 10.1016/j.envres.2023.117374