Skip navigation

Ny asbest-lovgivning glæder Kræftens Bekæmpelse: ’Ingen skal få kræft af at gå på arbejde'

Ny lov beskytter mod livsfarlig asbest. Nedrivning kun tilladt med autorisation.

asbest advarselsskilt
Nedrivning af asbest må fremover kun udføres af virksomheder, som har en særlig autorisation. Ordningen vil hjælpe til, at asbest håndteres korrekt. Foto: Kræftens Bekæmpelse

Det vækker begejstring i Kræftens Bekæmpelse, at et enigt Folketing i dag har stemt for en ny ordning, der vil beskytte ansatte i byggebranchen mod at få kræft forårsaget af asbest.

Nedrivning af asbest må fremover kun udføres af virksomheder, som har en særlig autorisation. 

Kræftens Bekæmpelse har i mange år efterlyst strammere regler for arbejdet med asbest, og adm. direktør Jesper Fisker ser den nye autorisationsordning som et vigtigt våben i kampen mod asbesten: 

- Ingen skal få kræft af at gå på arbejde, understreger han.

I dag findes et omfattende regelsæt for, hvordan asbest skal håndteres, når den fjernes eller der renoveres. Men reglerne bliver ikke altid fulgt. 

Med den nye ordning bliver det lovpligtigt for virksomheder at have en autorisation for at kunne fjerne gammel asbest. Brud på loven vil medføre en bøde. Private må fremover ikke selv fjerne asbest i deres bolig.

Asbest er kræftfremkaldende

Brug af asbest har i Danmark været forbudt i over 30 år, men findes fortsat i en række bygninger fra før ca. 1990.

Omkring 150 mennesker om året får mesoteliom i Danmark, fordi de for årtier siden har indåndet asbeststøv. Mesoteliom viser sig oftest som lungehindekræft. Derudover kan asbest give kræft i lunger, strube og æggestokke og sandsynligvis også i tyk- og endetarm, mavesæk og svælg. 

Du kan læse mere om asbest som årsag til kræft her

Forskere skønner, at over 300 personer i Danmark hvert år får kræft forårsaget af asbeststøv. De nye regler vil være med til at nedbringe det tal, vurdere seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse Johnni Hansen, der i mange år har forsket i kræft og asbest.

- En autorisationsordning vil på sigt betyde, at færre får kræft, fordi de har været udsat for asbest. Ordningen vil hjælpe til, at asbest håndteres korrekt, når den fjernes og vil beskytte både nedrivningsarbejdere, andre håndværkere og beboere, siger han.

Skal asbestrelateret kræft helt undgås i fremtiden, vil det dog kræve, at al asbest fjernes, og det vil være dyrt og tidskrævende, vurderer Johnni Hansen. 

Asbest er ikke farligt, når det er indkapslet. Først i det øjeblik, der frigøres støv, der kan indåndes, kan asbest være skadeligt. Det sker f.eks. når man river ned eller borer huller i asbesten.

Kræftens Bekæmpelse har tidligere været med til at sikre, at ikke kun asbestarbejdere, men også de, der har fået kræft efter anden udsættelse for asbest, kan få erstatning.

Læs Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse

Virksomheder skal fremover have autorisation for at nedrive asbestholdigt materiale