Skip navigation

Ny forskning: Patienter bliver alt for sjældent opfordret til rygestop på hospitalet

Rygestop bør ifølge Kræftens Bekæmpelse være integreret del af behandlingen.

Mange patienter er særligt motiverede for rygestop omkring diagnosetidspunktet. Derfor er det oplagt, at sundhedspersonalet griber muligheden og hjælper dem på vej, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse. Foto: Colourbox

Der er store sundhedsgevinster at hente ved rygestop – også når man er blevet syg. F.eks. fordobler lungekræftpatienter deres levetid, hvis de lægger tobakken på hylden, når kræften bliver opdaget, sammenlignet med dem, som ryger videre. Undersøgelser har vist, at folk er mere motiverede for at kvitte cigaretterne, når de får en diagnose. 

Alligevel anbefaler kun en fjerdedel af sundhedspersonalet altid eller ofte patienterne at stoppe med at ryge ved undersøgelse eller behandling på hospitalet, mens en anden fjerdedel gør det nogle gange. Det viser forskningsresultater fra 1645 spørgeskemasvar indsamlet blandt sundhedspersonale på Sygehus Lillebælt og i dele af psykiatrien i Region Syddanmark i 2021. 

Niels Them Kjær, chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, ærgrer sig over, at ikke alle får rådgivning:

- Det er drønærgerligt, at patienter ikke per automatik får hjælp til at kvitte tobakken. Det har stor betydning for både levetid, heling efter operation og velbefindende. Mange patienter er særligt motiverede for rygestop omkring diagnosetidspunktet. Derfor er det oplagt, at sundhedspersonalet griber muligheden og hjælper dem på vej, siger han.

Tid, motivation og viden mangler

Ifølge undersøgelsen er tidsnød, en opfattelse af at patienterne ikke er motiverede og for lidt viden om, hvordan man rådgiver om rygestop, de tre hyppigste årsager til, at sundhedsprofessionelle ikke taler med patienter om, hvordan de kan blive røgfri.

- Der er brug for både uddannelse og en helt fast procedure for, hvordan sundhedspersonale taler rygestop med patienter - det bør være en integreret del af behandlingen. Både støtten til den enkelte patient og henvisningen til rygestop skal styrkes, så alle patienter, der ryger, får tilbuddet om hjælp til rygestop, siger Niels Them Kjær.

Netop rygestop som integreret del af kræftbehandlingen og systematisk hjælp til patienter, der ryger, er blandt Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til en kommende Kræftplan V. 

Et stort flertal af den danske befolkning kan også se logikken i at gøre mere for at hjælpe patienter med at blive røgfri. I en repræsentativ undersøgelse foretaget af analysebureaet Verian i 2023 svarede 8 ud af 10, at patienter, der ryger, og som er i behandling på et hospital, skal tilbydes hjælp til at stoppe med at ryge.

Den 31. Maj er WHO World No Tobacco Day, hvor der over hele verden bliver sat fokus på rygnings konsekvenser.