Skip navigation

Ny viden om hormonspiraler og risiko for depression

Kvinder, der bruger hormonspiralen med mest hormon, har en øget risiko for at udvikle depression sammenlignet med kvinder, der bruger lavdosis hormonspiral. Det viser et nyt studie fra Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning i samarbejde med Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital.

Det er særlig vigtigt, at man tager risikoen for depression med i overvejelser ved valg af prævention til helt unge kvinder, da de er særligt følsomme overfor hormonpåvirkninger i deres prævention, fremhæver forskerne. Modelfoto: Adobe Stock.

Mængden af hormon i præventionsmidlet spiral påvirker sandsynligvis kvinders risiko for at udvikle en depression, der er så alvorlig, at den kræver behandling. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse for første gang. Resultaterne er netop offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Lancet Regional Health Europe.

Depression er allerede nævnt som en almindelig bivirkning i indlægssedlerne til de tre forskellige hormonspiraler, der findes på markedet. Men det er første gang, en undersøgelse har været stor nok til at kunne vise en forskel i risikoen for depression mellem de tre typer hormonspiraler, for førstegangsbrugere der ikke tidligere har fået børn.

Hormonspiralerne, som er undersøgt i studiet, indeholder hhv. 52 mg, 19,5 mg og 13,5 mg af hormonet levonorgestrel. 

Det danske studie finder det største antal nyopståede depressioner i gruppen af kvinder, der bruger højdosis hormonspiralen med 52 mg hormon.

Undersøgelsen viser, at hvis man følger 1.000 kvinder det første år, de har en hormonspiral, vil man forvente omtrent 20 ekstra tilfælde af nyopstået depression blandt dem, der bruger højdosis hormonspiral sammenlignet med kvinder, der bruger en lavdosis hormonspiral.

Studiet fandt ikke forskel i risikoen for at udvikle en depression blandt brugere af de to mindste lavdosis-spiraler. 

... Selv om de nye lavdosis spiral typer viser en mindre risiko for depression, viser det nye studie, at alle hormonspiraler påvirker kroppen med deres hormoner også uden for livmoderen
Charlotte Wessel Skovlund, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Kan vejlede om bedste valg

Selv om det på baggrund af den nye undersøgelse kan virke oplagt at vælge spiral med den laveste dosis hormon, er det ikke helt så ligetil.

Forskerne har nemlig tidligere vist, at brug af hormonspiral også kan øge risikoen for graviditet udenfor livmoderen – og her var risikoen størst for kvinder, der brugte spiral med lavest dosis hormon.

Forskerne fremhæver derfor, at det bedste valg af hormonspiral som prævention er den med næstmindst mængde hormon. Her får man mindsket risiko for depression sammenlignet med højdosisspiralen uden at øge risikoen for graviditet udenfor livmoderen væsentligt. 

Kræftforskere finder øget risiko for graviditet uden for livmoderen med hormonspiral 

De nye resultater er vigtige bl.a. fordi, man på verdensplan ser en stigning i brugen af hormonspiraler, også blandt teenagere. 

- Tidligere undersøgelser har vist, at det er de helt unge kvinder, der er mest følsomme over for hormonpåvirkninger i deres prævention. Det er derfor særlig vigtigt for denne gruppe kvinder, at man tager risikoen for depression med ind i overvejelsen ved valg af prævention. Og selv om de nye lavdosis spiral typer viser en mindre risiko for depression, viser det nye studie, at alle hormonspiraler påvirker kroppen med deres hormoner også uden for livmoderen, siger Charlotte Wessel Skovlund fra forskergruppen Kræft og Medicin ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, der har stået i spidsen for den nye undersøgelse.

Stor undersøgelse af hormoner
Undersøgelsen er baseret på data fra 46.565 kvinder fra Danmark i alderen 15-34 år, som ikke tidligere har haft en depression. 

Og der er god brug for mere viden. For selv om omkring 380.000 kvinder i Danmark bruger prævention med hormon, er der endnu ikke et fuldstændigt billede af, hvilke bivirkninger der kan være ved midlerne, og dermed hvilke der er det bedste valg for den enkelte kvinde. 

- Vores fund kan vise, hvilke bivirkninger der kan opstå ved forskellige typer af prævention, og de kan hjælpe kvinder med at træffe et informeret valg, siger Charlotte Wessel Skovlund.

De nye resultater er offentliggjort her: Skovlund CW et al.: Depression risk in users of different doses of levonorgestrel intrauterine systems: a nationwide prospective cohort study. The Lancet Regional Health - Europe 2024;100813. Published Online 5 January.