Gå til sygdomsliste

Behandling ved spredning af nyrebækken- og urinlederkræft

Ved spredning (metastaser) af kræft i nyrebækkenet og urinlederne kan man kan få tilbudt medicinsk behandling med kemoterapi eller immunterapi.

Nyrebækken- og urinlederkræft kan have spredt sig allerede ved diagnosetidspunktet, eller sygdommen kan komme igen på et senere tidspunkt (tilbagefald).

Medicinsk behandling kan komme på tale, hvis:

 • kræften har spredt sig uden for urinlederne og nyrebækkenet
 • det ikke er muligt at fjerne urinlederen og nyren ved en operation
 • man får tilbagefald efter operation.

Ved udbredt sygdom eller tilbagefald er det som regel ikke muligt at fjerne al kræften. Den medicinske behandling kan være livsforlængende og mindske symptomerne fra sygdommen. Levetidsforlængelsen er individuel og afhænger af, hvordan behandlingen virker hos den enkelte.

Før og under behandlingen bliver man undersøgt med CT-scanninger, så lægen kan fastslå, hvor udbredt kræften er, og om sygdommen svinder i takt med behandlingen.

Hvilken type behandling (kemoterapi eller immunterapi) man tilbydes afhænger af den tidligere behandling, man har fået, ens sygdomsforløb, og om man har normal nyrefunktion.

Kombinationsbehandling med to typer kemoterapi

Kemoterapi er en belastende behandling for hele kroppen. Man er derfor nødt til at have et godt helbred som udgangspunkt. Er man svækket af sygdom eller alder, vil det ofte ikke være muligt at få tilbudt kemoterapi.

Der er forskellige typer af kemoterapi til nyrebækken- og urinlederkræft. Ofte er det funktionen af den tilbageværende nyre (eventuelt begge nyrer), der afgør, hvilken behandling der er bedst.

Ved normal nyrefunktion får man en blanding af kemoterapistofferne cisplatin og gemcitabin. Hvis man har nedsat nyrefunktion, kan man muligvis ikke tåle behandling med stoffet cisplatin. Det kan i stedet erstattes af carboplatin.

Man får kemoterapien i serier. En serie består af kemoterapi dag 1 og dag 8, hvorefter der er fjorten dages pause. Det vil sige, at en serie varer 3 uger. Man får normalt kemoterapien i seks serier, hvis der er god effekt af behandlingen. Effekten af kemoterapi bliver vurderet ved scanningsundersøgelser.

Efter kemoterapi aftales et individuelt opfølgningsforløb.

Hvis den første kombinationsbehandling ikke virker eller holder op med at virke, kan man få tilbudt kemoterapi med vinflunin, som også gives direkte ind i en blodåre hver 3. uge. Dette stof har bivirkninger i form af forstoppelse, træthed og smerter, når det gives.

Bivirkninger ved kemoterapi

De mest almindelige bivirkninger ved kemoterapistofferne cisplatin og gemcitabin er:

 • Træthed
 • Kvalme
 • Influenzasymptomer
 • Lavt antal hvide blodlegemer
 • Lavt antal blodplader
 • Påvirkning af følesansen i fødder og hænder
 • Nedsat nyrefunktion
 • Hårtab
 • Påvirkning af hørelsen'

Man får kemoterapien i et drop, og det sker oftest under en ganske kort indlæggelse og/eller ambulante besøg.

I den første uge efter, at man har fået kemoterapi, er man som regel ret påvirket og belastet af behandlingen. Men i den resterende tid vil de fleste stort set kunne leve som normalt.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Gemcitabin (Gemzar®)

Cisplatin

Carboplatin

Vinflunin

Immunterapi ved spredning

Immunterapi kan være en mulighed, hvis kræften har spredt sig, og hvis kemoterapi af platin-typen ikke virker længere, eller man ikke kan behandles med kemoterapi indeholdende cisplatin. Behandlingen kan forlænge levetiden ved både blære- og urinvejskræft.

Immunbehandling kræver, at man som udgangspunkt har et godt helbred. Er man svækket af sygdom eller alder, vil det ofte ikke være muligt at få tilbudt immunterapi.
Hvis behandlingen har god virkning, forsætter man behandlingen i op til flere år.

Immunterapi med antistoffer øger immunsystemets evne til at bekæmpe kræftcellerne. Man får behandlingen som drop i en blodåre hver 2.eller 3. uge.

Pembrolizumab (Keytruda®)

Nivolumab er også immunterapi

Hvis kræften har spredt sig og ikke kan opereres og kemoterapi af platin typen ikke virker længere, kan behandling med nivolumab være en mulighed. Nivolumab er et antistof, som forstærker kroppens evn til at bekæmpe kræftcellerne.  Man får behandlingen som drop i en blodåre hver 2. uge.

De mest almindelige bivirkninger ved immunterapi

 • Diarré
 • Åndenød
 • Træthed
 • kløe i huden
 • Nedsat stofskifte
 • Påvirkning af leverens funktion

Læs mere om immunterapiens virkning og bivirkninger

Pembrolizumab (Keytruda®)

Nivolumab (Opdivo®)

Atezolizumab (Tecentriq®)

Læs mere om immunterapi generelt:

Immunterapi

Symptomlindrende behandling

Man kan kun tåle medicinsk behandling, hvis man har det rimeligt godt. Hvis man er meget svækket af sygdommen og f.eks. er nødt til at være sengeliggende eller har meget nedsat nyre- eller leverfunktion, vil behandlingen ikke gavne. I disse tilfælde kan man blive tilbudt symptomlindrende (palliativ) behandling.

Der findes flere og gode muligheder for behandling af smerter.

Smertebehandling

Behandling af spredning til andre steder i kroppen

Hvis en kræftsygdom spreder sig til andre steder i kroppen, kaldes det metastaser. Metastaser består af samme slags kræftceller som den oprindelige kræftform, hvilket har betydning for behandlingen.

Hvis kræften spreder sig fra nyrebækkenet og urinlederne, sker det oftest til lymfeknuder, lunger, knogler og lever.

Læs om behandling af metastaser her:

Levermetastaser
Kræft, der har spredt sig til leveren

Lungemetastaser
Kræft, der har spredt sig til lungerne

Hjernemetastaser
Kræft, der har spredt sig til hjernen

Knoglemetastaser
Kræft, der har spredt sig til knoglerne

Læs om risiko for tilbagefald:

Tilbagefald ved nyrebækken- og urinlederkræft

Læs mere

Læs om gode vaner, når du er indlagt eller er i behandling:

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. mundproblemer, kvalme, træthed, fordøjelsesbesvær eller åndenød:

Bivirkninger og senfølger

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter

Myter, fakta og gode råd:

Seksualitet

Find ud af hvor meget du må bruge kroppen før, under og efter behandling:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Læs alt om nyrebækken- og urinlederkræft

Nyrebækken- og urinlederkræft – forsiden

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende