Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om alternativ behandling

Kræftens Bekæmpelse anbefaler altid, at kræftpatienter vælger den behandling, der tilbydes i det danske sundhedsvæsen. Alternativ behandling kan dog være et godt supplement til kræftbehandlingen - som en hjælp til at lindre sygdomssymptomer og bivirkninger. Det er vigtigt, at man som patient kan tale åbent med sin læge om alternativ behandling og sikrer, at den ikke er farlig eller interagerer med kræftbehandlingen.

Undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse viser, at cirka en fjerdedel af alle kræftpatienter bruger en eller flere former for alternativ behandling i forbindelse med deres sygdom. Den alternative behandling bruges som supplement til den kræftbehandling, som patienten får på hospitalet, eller efter behandlingen er afsluttet.

De alternative behandlingsformer, som kræftpatienter hyppigst bruger, er kosttilskud, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Undersøgelserne viser, at de fleste kræftpatienter bruger alternativ behandling til at lindre forskellige sygdomssymptomer og bivirkninger fra kræftbehandlingen. For mange patienter bidrager den alternative behandling også til at øge følelsen af velvære og håb i en ofte svær situation.

Kræftpatienter skal have dokumenteret viden om alternativ behandling

Kræftens Bekæmpelse går ind for, at behandling til kræftpatienter skal være dokumenteret. Derfor bør der forskes yderligere i effekten af alternative behandlingsformer.

De videnskabelige undersøgelser skal være af høj kvalitet og belyse effekten af alternative behandlinger – både i forhold til selve kræftsygdommen og dens følgevirkninger, men også i forhold til bivirkninger af behandlingen eller senfølger. Kræftens Bekæmpelse støtter gerne forskningsprojekter inden for alternativ behandling.

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside findes information om en række alternative behandlingsformer. Kræftens Bekæmpelses mål er at informere og rådgive om alternativ behandling på et dokumenteret og fagligt grundlag, så kræftpatienter og pårørende kan træffe et kvalificeret valg om eventuel brug af alternativ behandling.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at der bliver etableret et nationalt og statsfinansieret videncenter for alternativ behandling, hvis opgave er at tilbyde nøgtern og saglig information om alternativ behandling til patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle i Danmark. I Norge tilbyder Nafkam (Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin) denne type information. Nafkam er et statsfinansieret, universitetsbaseret forskningscenter.

Sundhedspersonale bør tale om alternativ behandling med deres patienter

Kræftens Bekæmpelse mener, at sundhedspersonale bør tale åbent om alternativ behandling med deres patienter. Det er vigtigt, både for at afklare risikoen for interaktioner mellem naturmedicin og kræftbehandling, men også for at imødekomme behovet for en mere åben dialog fra de patienter, der vælger at bruge alternativ behandling.

Lovgivning om alternativ behandling skal håndhæves

Der findes allerede lovgivning i Danmark om alternativ behandling, men flere konkrete sager har vist, at der er behov for ekstra opmærksomhed på området. Kræftens Bekæmpelse mener, at det er vigtigt, at lovgivningen om alternativ behandling i højere grad bliver håndhævet af myndighederne f.eks. ved, at der hurtigere reageres og følges op på klager over alternative behandlere. Sikkerheden for patienterne skal sættes højere end alternative behandleres mulighed for at drive virksomhed.

Danmark bør derfor følge Norges eksempel og styrke den danske lovgivning således: 

 • At alternative behandlere ikke må udsætte patienter for risiko for fare
 • At alternative behandlere ikke må fraråde konventionel behandling
 • At alternative behandlere ikke må behandle alvorlige og livstruende sygdomme, herunder kræft, men udelukkende må udføre behandlinger, der har til formål at lindre symptomer og bivirkninger
Kræftens Bekæmpelse anbefaler
 • At kræftpatienter altid tager imod den kræftbehandling, der tilbydes i det danske sundhedsvæsen, og at alternativ behandling kan bruges som et supplement
 • At man som kræftpatient altid orienterer sin læge om brugen af alternativ behandling, så man sikrer, at den alternative behandling ikke er skadelig eller interagerer med kræftbehandlingen
 • At sundhedspersonalet kan tale åbent om alternativ behandling med deres patienter
 • At der forskes mere i effekten af alternative behandlingsformer – både i forhold til selve kræftsygdommen og i forhold til senfølger og bivirkninger fra kræftbehandlingen
 • At der etableres et nationalt videncenter for alternativ behandling i Danmark
 • At lovgivningen om alternativ behandling i højere grad håndhæves og på visse punkter skærpes
Det gør Kræftens Bekæmpelse
 • Holder foredrag om alternativ behandling og cannabis som medicin for patienter og pårørende
 • Støtter gerne forskningsprojekter om alternativ behandling. Ansøgninger om støtte til forskning i alternativ behandling og kræft vil blive vægtet på lige fod med andre projektforslag og dermed få støtte, hvis kvaliteten er høj nok.
 • Følger udviklingen inden for alternativ behandling via en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af forskere og rådgivere fra Kræftens Bekæmpelses forskellige afdelinger.
 • Rådgiver om alternativ behandling på Kræftlinjen og oplyser patienter og pårørende om alternativ behandling bl.a. på cancer.dk
Tal med en rådgiver

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til vores rådgivere på Kræftlinjen, hvis du har spørgsmål om kræft og alternativ behandling. Kræftlinjen er gratis rådgivning for alle, som er berørt af kræft. Tlf. 80 30 10 30

Rådgivningstilbud

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde med alternativ behandling, er du velkommen til at kontakte Bo Rix Christiansen, chef for dokumentation og udvikling, Bo Rix Andreassen:
E-mail: bar@cancer.dk  tlf.:35 25 74 78

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener:

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

Fotograf af hånd, der skodder en cigaret i et askebæger
02-12-2022
Rygning: Danmark stryger frem på europæisk rangliste
Danmark har taget et stort hop opad på ranglisten over, hvor gode lande er til at forebygge rygning. Fra at være nummer 29 er Danmark nu nummer 13 ud af 37 europæiske lande, viser ny rapport. Men bill…
Læs flere nyheder