Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om alternativ behandling

Kræftens Bekæmpelse anbefaler altid, at kræftpatienter vælger den behandling, der tilbydes i det danske sundhedsvæsen. Alternativ behandling kan dog være et godt supplement til kræftbehandlingen - som en hjælp til at lindre symptomer og bivirkninger. Vigtigt, at patienten kan tale åbent med sin læge om alternativ behandling og sikrer, at den ikke er farlig eller interagerer med kræftbehandlingen.

Undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse viser, at cirka en fjerdedel af alle kræftpatienter bruger en eller flere former for alternativ behandling i forbindelse med deres sygdom. Den alternative behandling kan bruges som supplement til den kræftbehandling, som patienten får på hospitalet eller efter behandlingen er afsluttet.

De hyppigst brugte alternative behandlingsformer blandt kræftpatienter er: vitaminer og mineraler (ud over almindelig vitaminpille), naturlægemidler, andre kosttilskud og massage.

Undersøgelserne viser, at de fleste kræftpatienter bruger alternativ behandling til at styrke immunforsvaret, kroppens evne til at klare behandlingen, forbedre fysisk eller mentalt velvære og til at lindre sygdomssymptomer og bivirkninger fra kræftbehandlingen. For mange patienter bidrager den alternative behandling også til at øge følelsen af velvære og håb i en ofte svær situation.

Kræftpatienter skal have dokumenteret viden
Kræftens Bekæmpelse går ind for, at behandling til kræftpatienter skal baseres på videnskabelig dokumentation. Derfor bør der forskes yderligere i effekten af alternative behandlingsformer.

De videnskabelige undersøgelser skal være af høj kvalitet og belyse effekten af alternative behandlinger – både i forhold til selve kræftsygdommen og dens følgevirkninger, men også i forhold til bivirkninger af behandlingen eller senfølger.

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside findes information om en række alternative behandlingsformer. Kræftens Bekæmpelses mål er at informere og rådgive om alternativ behandling på et dokumenteret og fagligt grundlag, så kræftpatienter og pårørende kan træffe et kvalificeret valg om eventuel brug af alternativ behandling.

Vi anbefaler, at der bliver etableret et nationalt og statsfinansieret videncenter for alternativ behandling, hvis opgave er at tilbyde nøgtern og saglig information om alternativ behandling til patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle i Danmark. I Norge tilbyder Nafkam (Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin) denne type information. Nafkam er et statsfinansieret, universitetsbaseret forskningscenter.

Sundhedspersonale har et ansvar
Kræftens Bekæmpelse mener, at sundhedspersonale bør tale åbent om alternativ behandling med deres patienter. Det er vigtigt både for at afklare risikoen for interaktioner mellem den alternative behandling og kræftbehandlingen, men også for at imødekomme behovet for en mere åben dialog fra de patienter, der vælger at bruge alternativ behandling.

Registreringsordningen for alternative behandlere – RAB-ordningen
En alternativ behandler, som udøver sundhedsmæssig virksomhed, kan bruge titlen ’Registeret Alternativ Behandler (RAB), hvis behandleren er medlem af en forening, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. For at få lov til at anvende titlen RAB, stilles der minimumskrav til behandlerens uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Kræftens Bekæmpelse mener, at det er positivt, at der med RAB-ordningen gives bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række krav. Og hermed også en mulighed for at klage over behandlingen. Men RAB-ordningen siger ikke noget om behandlingens kvalitet og er ikke en myndighedsgodkendelse af den enkelte behandler.

For patientsikkerhedens skyld ønsker Kræftens Bekæmpelse derfor en yderligere tydeliggørelse af, at RAB-ordningen ikke er en myndighedsgodkendelse af den enkelte behandler. Det kunne ligeledes overvejes, om RAB-ordningen kunne skærpes således, at det ville få yderligere konsekvenser for den enkelte behandler, hvis denne forbrød sig mod god behandlingsskik.

Lovgivning skal håndhæves
Der findes allerede lovgivning i Danmark om alternativ behandling. Men flere konkrete sager har vist, at der er behov for ekstra opmærksomhed på området. Kræftens Bekæmpelse mener, at det er vigtigt, at lovgivningen om alternativ behandling i højere grad bliver håndhævet af myndighederne. F.eks. ved, at der hurtigere reageres og følges op på klager over alternative behandlere. Sikkerheden for patienterne skal sættes højere end alternative behandleres mulighed for at drive virksomhed.

Danmark bør følge Norges eksempel og styrke den danske lovgivning således, at alternative behandlere ikke må: 

 • Udsætte patienter for risiko for fare

 • Fraråde konventionel behandling

 • Behandle alvorlige og livstruende sygdomme, herunder kræft, men udelukkende må udføre behandlinger, der har til formål at lindre symptomer og bivirkninger

 

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
 • At kræftpatienter altid tager imod den kræftbehandling, der tilbydes i det danske sundhedsvæsen og at alternativ behandling kan ses som supplement
 • At man som kræftpatient altid orienterer sin læge om brugen af alternativ behandling, så man sikrer, at den alternative behandling ikke er skadelig eller interagerer med kræftbehandlingen
 • At sundhedspersonalet taler åbent om alternativ behandling med deres patienter
 • At der forskes mere i effekten af alternative behandlingsformer – både i forhold til selve kræftsygdommen og i forhold til senfølger og bivirkninger fra kræftbehandlingen
 • At der etableres et nationalt videncenter for alternativ behandling i Danmark
 • At lovgivningen om alternativ behandling i højere grad håndhæves og skærpes
Det gør Kræftens Bekæmpelse
 • Holder foredrag om alternativ behandling og cannabis som medicin for patienter og pårørende
 • Støtter forskning om alternativ behandling. Ansøgninger om støtte til forskning i alternativ behandling og kræft vil blive vægtet på lige fod med andre projektforslag og får støtte, hvis kvaliteten er høj nok.
 • Følger udviklingen inden for alternativ behandling via en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af forskere og rådgivere fra Kræftens Bekæmpelses forskellige afdelinger.
 • Rådgiver om alternativ behandling på Kræftlinjen og oplyser patienter og pårørende om alternativ behandling bl.a. på cancer.dk
Tal med en rådgiver

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til vores rådgivere på Kræftlinjen, hvis du har spørgsmål om kræft og alternativ behandling. Kræftlinjen er gratis rådgivning for alle, som er berørt af kræft. Tlf. 80 30 10 30

Rådgivningstilbud

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde med alternativ behandling, er du velkommen til at kontakte:

Lisbeth Høeg-Jensen
Chef for Kvalitet & Udvikling
Telefon: 35 25 74 35
Mobil: 40 33 53 94
E-mail: lihj@cancer.dk

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener:

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

Hånd med Knæk Cancer logo på
25-09-2023
Hvad samler Knæk Cancer ind til i år?
Knæk Cancer samler i år ind for 12. år i træk. Over årene er 466 projekter igangsat takket være danskernes opbakning og de indsamlede midler. Igen i år har Kræftens Bekæmpelse peget på en række releva…
Læs flere nyheder