Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om at involvere patienter og pårørende

Kræftens Bekæmpelse mener, at patienter og pårørende skal inddrages så vidt muligt i deres møde med sundhedsvæsenet. Det betyder, at hospitaler og sundhedspersonale skal involvere patienter og pårørende – efter ønske og behov – i egen behandling og pleje. Patienter og pårørende skal også inddrages, når vores sundhedsvæsen skal udvikles på et organisatorisk niveau.

Fra politisk niveau til hospitalets gange er der enighed om, at det er vigtigt at involvere patienter og pårørende i behandlingen. Det er godt. For kræftpatienter er eksperter i deres eget liv og helbred, og mange patienter og pårørende vil gerne tages med på råd, når det gælder deres eget forløb.

Derudover er der et stort potentiale i at inddrage patienter og pårørende i selve udviklingen og organiseringen af sundhedsvæsenet. Deres viden og konkrete erfaringer kan bidrage til, at vi får et sundhedsvæsen af endnu højere kvalitet.

Men selvom potentialet er stort og viljen er der, er der stadig et stykke vej, før vi er der, hvor patienter og pårørende systematisk bliver involveret i deres eget forløb. For at det kan lade sig gøre, er der bl.a. brug for konkrete redskaber og metoder, der på den ene side gavner den enkelte patient, men som samtidig også er gangbare i en travl klinisk hverdag.

Konkrete metoder og redskaber

Kræftens Bekæmpelse arbejder målrettet med at udvikle og udbrede redskaber og metoder, der kan synliggøre patienter og pårørendes behov, ønsker og bekymringer i kræftforløbet. Det gør vi i et tæt samarbejde med patienter, læger og sygeplejersker ved at:

  • Udvikle og udbrede redskaber, der sikrer, at patienten og hans eller hendes pårørende bliver taget med på råd, når der skal træffes beslutninger om vigtige behandlingsvalg (fælles beslutningstagning).
  • Personalet på hospitalet og de pårørende sammen planlægger og taler om patientens sidste tid, når livets afslutning nærmer sig (Advanced Care Planning).
  • Styrke patienters brug af de digitale rapporteringer om helbred og livskvalitet (PRO). Det kan danne grundlag for en bedre dialog mellem patient og sundhedsprofessionel.

Men redskaber og metoder gør det ikke alene. Regioner og kommuner bør i langt højere grad styrke de organisatoriske rammer, så det kan lade sig gøre at tilrettelægge kræftforløbet med udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • At læger og sygeplejersker bliver klædt på til at involvere patienter og pårørende. F.eks. ved at de sundhedsfaglige uddannelser har fokus på kommunikation og relationer.
  • At patient og pårørende klædes bedre på til at være en aktive partnere i deres eget forløb. F.eks. ved at uddanne og coache patienter og pårørende i at opspore og håndtere symptomer, bivirkninger og senfølger til kræftsygdom- og behandling.
  • At ledelsen i sundhedsvæsenet bakker op om, at patienter og pårørende skal involveres i deres eget forløb. F.eks. ved at sikre at de organisatoriske rammer understøtter, at patienten er i centrum.
  • At patienter og pårørende er repræsenteret, når der skal træffes beslutninger om sundhedsvæsenets organisering og udvikling.

Læs mere om at involvere patienter og pårørende

På cancer.dk kan du læse mere om, hvordan man som fagperson kan involvere patienter i arbejdet med kræftramte:

Patientinvolvering

Hos Danske Patienter kan du læse mere om deres holdning til, hvordan patienter og pårørende bliver inddraget i det danske sundhedsvæsen:

Om brugerinddragelse

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde med patient- og pårørende-involvering kan du henvende dig til chef for dokumentation og udvikling, Bo Rix Andreassen:
E-mail: bar@cancer.dk tlf.:35 25 74 78

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener:

Det mener Kræftens Bekæmpelse


Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde i forhold til alternative behandlinger kan du henvende dig til chef for dokumentation og udvikling, Bo Rix Andreassen:
E-mail: bar@cancer.dk tlf.:35 25 74 78

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00

 

Nyheder

27-06-2022
”Jeg tvinger mig selv til at se alt det positive”
14-årige Catharina har haft kræft det meste af sin barndom. Det er en barsk omgang – men alligevel skriver hun hver aften en liste med alt det gode, der sker i hendes liv. Og den er heldigvis lang.
Læs flere nyheder