Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om at involvere patienter og pårørende

Kræftens Bekæmpelse mener, at patienter og pårørende skal involveres så vidt muligt i deres møde med sundhedsvæsenet. Det betyder, at hospitaler og sundhedspersonale skal involvere patienter og pårørende – efter ønske og behov – i egen behandling og pleje. Patienter og pårørende skal også involveres, når vores sundhedsvæsen skal udvikles på et organisatorisk niveau.

Fra politisk niveau til hospitalets gange er der enighed om, at det er vigtigt at involvere patienter og pårørende i behandlingen. Det er godt. For kræftpatienter er eksperter i deres eget liv og helbred, og mange patienter og pårørende vil gerne tages med på råd, når det gælder deres eget forløb.

Derudover er der et stort potentiale i at inddrage patienter og pårørende i selve udviklingen og organiseringen af sundhedsvæsenet. Deres viden og konkrete erfaringer kan bidrage til, at vi får et sundhedsvæsen af endnu højere kvalitet.

Men selvom potentialet er stort og viljen er der, er der stadig et stykke vej, før vi er der, hvor patienter og pårørende systematisk bliver involveret i deres eget forløb. For at det kan lade sig gøre, er der bl.a. brug for konkrete redskaber og metoder, der på den ene side gavner den enkelte patient, og på den anden side også er gangbare i en travl klinisk hverdag. Derfor bør regioner og kommuner i langt højere grad styrke de organisatoriske rammer, så det kan lade sig gøre at tilrettelægge kræftforløbet med udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • At læger og sygeplejersker bliver klædt på til at involvere patienter og pårørende. F.eks. ved at de sundhedsfaglige uddannelser har fokus på kommunikation og relationer.
  • At patient og pårørende klædes bedre på til at være en aktive partnere i deres eget forløb. F.eks. ved at uddanne og coache patienter og pårørende i at opspore og håndtere symptomer, bivirkninger og senfølger til kræftsygdom- og behandling.
  • At ledelsen i sundhedsvæsenet bakker op om, at patienter og pårørende skal involveres i deres eget forløb. F.eks. ved at sikre at de organisatoriske rammer understøtter, at patienten er i centrum.
  • At patienter og pårørende er repræsenteret, når der skal træffes beslutninger om sundhedsvæsenets organisering og udvikling.
Det gør Kræftens Bekæmpelse:
  • Påvirkning af den politiske dagsorden så patientinvolvering er i fokus, f.eks. via Kræftplanerne (”Patienternes Kræftplan”)
  • Dataindsamling af erfaringer fra patienter og pårørende, bl.a. til brug i det politiske og kommunikative arbejde.
  • Sikrer systematisk patientinvolvering i det individuelle behandlingsforløb. Bl.a. har vi sat gang i initiativet Sammen Om Valg, hvor vi arbejder tæt sammen med patienter og sundhedsprofessionelle for at sikre, at valg af behandling træffes i et samarbejde mellem patienten og lægen ved fælles beslutningstagning.
  • Styrker og udvikler patienters brug af de digitale rapporteringer om helbred og livskvalitet (PRO), så de danner grundlag for bedre dialog mellem patient og sundhedsprofessionel.
  • Sikrer patient- og pårørenderepræsentanter i faglige udvalg og råd, både eksternt og internt i Kræftens Bekæmpe.

Læs mere om at involvere patienter og pårørende

På cancer.dk kan du læse mere om, hvordan man som fagperson kan involvere patienter i arbejdet med kræftramte:

Patientinvolvering

Hos Danske Patienter kan du læse mere om deres holdning til, hvordan patienter og pårørende bliver inddraget i det danske sundhedsvæsen:

Om brugerinddragelse


Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde med patient- og pårørende-involvering kan du henvende dig til sundhedsfaglig konsulent Signe Als Nielsen:
E-mail: sni@cancer.dk tlf.:35 25 79 48

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00

Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener:

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

Hånd med Knæk Cancer logo på
25-09-2023
Hvad samler Knæk Cancer ind til i år?
Knæk Cancer samler i år ind for 12. år i træk. Over årene er 466 projekter igangsat takket være danskernes opbakning og de indsamlede midler. Igen i år har Kræftens Bekæmpelse peget på en række releva…
Læs flere nyheder