Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om røgfri tobak og nikotinposer

Snus, tyggetobak og nikotinposer bruges i stigende grad af børn og unge. Produkterne er stærkt afhængighedsskabende, og børn og unge er sårbare over for nikotin. Derfor mener Kræftens Bekæmpelse, at det ikke bør være tilladt at sælge nikotinposer med farvestrålende indpakning og børnevenlig smag.

Brugen af snus, tyggetobak og nikotinposer er i stigning blandt børn og unge
I de senere år er der sket en bekymrende stigning i brugen af snus, tyggetobak og nikotinposer blandt børn og unge, især drengene: Blandt de 15-17-årige drenge er det i dag 14 pct., som bruger røgfri tobak eller nikotinposer dagligt eller af og til. Blandt de 18-24-årige mænd er det 22 pct., som bruger røgfri tobak eller nikotinposer dagligt eller af og til, ifølge Statens Institut for Folkesundhed, 2022.

Tyggetobak, nikotinposer og snus
Der er forskellige former for røgfri tobak bl.a. tyggetobak, svensk snus og nikotinposer. Nikotinposerne indeholder ikke tobak. Ofte omtales alle produkterne som snus, da det kan være svært at skelne dem fra hinanden. Tyggetobak og nikotinposer er lovlige i Danmark. Svensk snus er ikke tilladt, men kan alligevel købes rundt omkring.

Usikkerhed om kræftrisikoen ved røgfri tobak
Snus og tyggetobak indeholder nikotin og sundhedsskadelige stoffer. Der er mistanke om, at produkterne øger risikoen for kræft. Nikotinposer er et nyt produkt, og derfor ved man endnu ikke noget om sygdomsrisikoen på kort og langt sigt.

Ingen børn og unge skal være afhængige af nikotin
Kræftens Bekæmpelse mener, at børn og unge skal beskyttes mod at blive afhængige af nikotin. Det er et af de mest afhængighedsskabende stoffer, der findes, og i teenage-årene er man særligt sårbar over for nikotin, som mistænkes for at påvirke hjernens udvikling. Der er ingen øvre grænse for nikotinindholdet i røgfri tobak og nikotinposer, og børn og unge risikerer derfor at blive udsat for meget høje koncentrationer af nikotin.
Blandt de 15-24-årige, som bruger røgfri tobak, har 49 pct. forsøgt at holde op uden held, ifølge Sundhedsstyrelsen (2020). Vi mener ikke, at man skal spille hasard med børns og unges sundhed ved at tillade et væld af afhængighedsskabende og sundhedsskadelige tobaks- og nikotinprodukter.

Højere priser beskytter børn og unge
Højere priser er et effektivt værktøj til at beskytte børn og unge mod at begynde på tobak. Derfor mener Kræftens Bekæmpelse, at en pakke cigaretter skal koste over 100 kr. og alle andre tobaksprodukter bør stige tilsvarende. Der er med virkning fra 1. juli 2022 indført afgifter på nikotinposer, og hvis disse afgifter skal have effekt, er det vigtigt, at afgifterne resulterer i reelt højere priser. Derfor mener Kræftens Bekæmpelse, at det er en myndighedsopgave, at holde øje med om producenterne underminerer prisstigningerne, ligesom det er set i forhold til cigaretter.
Det bør også sikres, at der ligesom med cigaretter fremover kun er præcis 20 nikotinposer i en pakke, så priserne er gennemskuelige, og så børn og unge ikke tilbydes billige "starter-pakker" med få poser i.

Nikotinposer skal ikke være børnevenlige
Fra april 2022 må tyggetobak kun sælges i neutral, standardiseret emballage, og der er stillet forslag om, at det kun må smage af tobak og mentol. Men disse regler gælder ikke for nikotinposer, selvom produktet ligner tyggetobak til forveksling. Det betyder, at nikotinposer fortsat kan friste børn og unge med smag af frugt, lakrids og mint samt farvestrålende design af pakkerne. Kræftens Bekæmpelse mener, at nikotinposer bør omfattes af samme regler som tyggetobak, så børn og unge er beskyttet mod alle snuslignende produkter.

Der er ikke brug for nye tobaks- og nikotinprodukter, som risikerer at tiltrække børn og unge
Der kommer løbende nye typer af tobaks- og nikotinprodukter på det danske marked. Mange af produkterne appellerer til børn og unge, og kan være starten på nikotinafhængighed. Derfor mener Kræftens Bekæmpelse, at det fremover ikke bør være tilladt at introducere nye tobaks- og nikotinprodukter på markedet, med mindre de er godkendt som lægemidler til rygestop.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
  • Højere priser på alle tobaksprodukter. En pakke cigaretter skal stige til over 100 kr. og røgfri tobak skal stige tilsvarende. 

  • Nikotinposer skal ligesom røgfri tobak være omfattet af regler om standardiserede pakker og forslaget om forbud mod søde smage.

  • Der bør være særlig opmærksomhed på markedsføring af røgfri tobak og nikotinposer på sociale medier.

  • Det bør ikke være tilladt at sælge røgfri tobak og nikotinposer online.
Det gør Kræftens Bekæmpelse

Oplysning til befolkningen og andre interessenter

Mere viden om snus, tyggetobak og nikotinposer

Indsatser mod tobak-redskaber til dig der arbejder professionelt med rygning

Hjælp til stop med nikotin

Se kampagnesiden 'Snusfornuft' her

Få hjælp til dit digitale rygestop her

Vidensindsamling og undersøgelser af forbruget i befolkningen

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses holdning til røgfri tobak og nikotinposer, er du velkommen til at kontakte Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse. E-mail: ntk@cancer.dk / Tlf.: 35 25 75 34 / mobil: 30 38 15 31

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener:

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

07-12-2023
Nogle af hendes patienter har gået i 25 år uden at få hjælp
Mange steder i sundhedsvæsenet ved de ikke rigtigt, hvad de skal stille op med raskmeldte kræftpatienter, der klager over senfølger. I Region Syddanmark er der generelle senfølgeklinikker på alle syge…
Læs flere nyheder