Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om screening for lungekræft

Kræftens Bekæmpelse mener, at lungekræftscreening kan redde liv. Men det skal afklares, hvem der er målgruppen, og hvordan programmet kan tilrettelægges, før det kan indføres i Danmark. For at undgå lungekræft, er det vigtigste fortsat at fokusere på hjælp til rygestop samt at forebygge, at børn og unge begynder at ryge.

Lungekræft er den næst hyppigste kræftsygdom i Danmark og overlevelsen er desværre dårlig. Trods forbedringer i behandlingen dør mange stadigvæk af sygdommen, som primært forårsages af rygning. Ofte opdages lungekræft sent. 45 pct. af patienterne har således spredning af sygdommen, når de får stillet diagnosen. Tidlig diagnostik vil føre til en mere skånsom behandling, bedre overlevelse og på sigt færre senfølger.

En ny europæisk undersøgelse, det såkaldte NELSON-studie, viser klart, at lavdosis CT-skanning til personer med nuværende eller tidligere stort forbrug af tobak, kan anvendes til at finde lungekræft tidligere og dermed nedsætte dødeligheden. Undersøgelsen er den næststørste lodtrækningsundersøgelse til dato.

Lungekræftscreening nedsætter dødeligheden af lungekræft med op mod 24 pct. hos mænd og måske mere hos kvinder. Resultatet for kvinder bør undersøges nærmere. Flest mænd blev nemlig inviteret til at deltage, og derfor har studiet ikke styrke til at vise resultatet for kvinder med statistisk sikkerhed.

NELSON-studiet tegner lovende. Kræftens Bekæmpelse mener, at resultaterne er et godt afsæt for yderligere afklaring af, hvorvidt screening for lungekræft kan indføres i Danmark med tilstrækkelig sikkerhed for, at det vil virke efter hensigten. Ingen europæiske lande tilbyder endnu lungekræftscreening.

Hvem har gavn af lungekræftscreening?

Mænd og kvinder med tidligere eller nuværende stort forbrug af tobak har gavn af lungekræftscreening. De har nemlig en høj risiko for at udvikle lungekræft. Herhjemme er tobak hovedårsag til mere end 80 pct. af alle tilfælde af lungekræft.

Derfor er rygestop fortsat det sikreste middel til at undgå sygdommen. Antallet af rygere skal ned – hvis ikke det sker, vil lungekræft stadig ramme mange.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • At der foretages en vurdering (MTV) af lungekræftscreening
  • At afprøve lungekræftscreening i pilotprojekter før et nationalt tilbud udrulles
  • At implementere tilbud om rygestop i screeningsprogrammet
  • At foreslå indtægtsafhængig økonomisk støtte til godkendte rygestophjælpemidler
  • At sikre fokus på uddannelse af fagfolk til diagnostik og opfølgning af lungekræftscreening

Hvilken metode kan bruges til at screene for lungekræft?

Flere undersøgelser har vist, at lavdosis CT-scanning er en bedre metode til at screene for lungekræft end et almindeligt røntgenbillede af lungerne eller analyse af lungesekret. 

Desværre finder CT-scanning også mistænkelige pletter på lungerne, som ikke er kræft. Det skaber i sagens natur stor bekymring hos de undersøgte, indtil lungekræft kan afvises. Af samme grund er det vigtigt, at lægerne har den nødvendige viden, uddannelse og teknik til at følge op på mistænkelige fund.

Kræftens Bekæmpelse mener, at rygestop bør integreres som en naturlig del af et evt. lungekræftscreeningsprogram. Rygestop nedsætter risikoen for at få lungekræft – og nedsætter risikoen for at få tilbagefald, hvis man har haft sygdommen.

Læs om rygestop

Hvad er et 'pakkeår'?

Livstidsdosis tobak beregnes som 'pakkeår', et mål som integrerer mængde og tid. Læs mere på sundhed.dk:

Pakkeår

Hvad viser NELSON studiet?

Deltagerne i studiet var mellem 50 og 74 år. De var nuværende eller tidligere rygere med et middeltobaksforbrug på 38 ’pakkeår’.

Resultaterne fra studiet viste, at:

  • screening for lungekræft nedsætter dødeligheden med op mod 24 pct. hos mænd og 33 pct. hos kvinder. Kvindernes resultat var dog ikke statistisk signifikant
  • 9,2 pct. (ud af 22.600 skanninger) havde brug for en kontrol CT-scanning, før lungekræft kunne be- eller afkræftes
  • hos 2,1 pct. af deltagerne viste screeningen et ’mistænkeligt fund’, som førte til yderligere udredning. Af dem havde mindre end halvdelen lungekræft
  • 1,2 pct. af deltagerne oplevede et falsk positiv testsvar

Studiet viste også, at screening for lungekræft hvert 2. år var lige så effektivt som screening hvert år. Overdiagnostik, det vil sige fund af lungekræft som aldrig havde fået betydning i personens levealder, ligger under 10 pct.

Rygestop er fortsat sikreste middel til at undgå lungekræft

Men screening forhindrer ikke lungekræft i at opstå. Rygestop er fortsat det sikreste middel til helt at undgå lungekræft. Uanset hvor gammel man er, er det aldrig for sent at holde op. Jo tidligere man stopper, jo hurtigere kan kroppen begynde at reparere de skader, som rygningen har medført. Derfor er det fortsat afgørende, at man fra politisk hold prioriterer det højt at forebygge rygning og sikrer hjælp til rygestop.

Lungekræft

Lungekræft forekommer oftest i 70-84 års alderen

Lungekræft ses sjældent hos personer under 45 år og var tidligere langt hyppigere hos mænd

Blandt mænd har risikoen for at få sygdommen været faldende siden 1985, mens risikoen blandt kvinder har været stabil siden 2010. Risikoen for mænd og kvinder er snart ens.

Risikoen for at dø af lungekræft er faldet siden 1980 blandt mænd og siden 2005 også blandt kvinder. Men det er stadig den kræftform, flest dør af. Læs mere her:

Lungekræft


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener: 

Det mener Kræftens Bekæmpelse

 

Nyheder

21-07-2021
Meget kritisk at udsætte screening for kvinder, der tidligere har haft brystkræft
Tidligere brystkræftpatienter bør ikke være blandt de kvinder, der får deres brystkræftscreening udsat, når Region Hovedstaden i de kommende måneder vil udsætte invitationer til screeningsprogrammet f…
Læs flere nyheder