Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om screening for lungekræft

Kræftens Bekæmpelse mener, at lungekræftscreening kan redde liv. Sundhedsministeren har givet grønt lys til et pilotprojekt, der skal afklare, hvordan programmet kan tilrettelægges, hvis det indføres i hele Danmark. For at undgå lungekræft, er det vigtigste fortsat at fokusere på hjælp til rygestop og at forebygge, at børn og unge begynder at ryge.

Lungekræft er den hyppigste kræftsygdom i Danmark. Selvom overlevelsen er forbedret i de sidste 10 år, så er den relative femårsoverlevelse desværre stadig dårligere end ved andre kræftsygdomme. Sygdommen, som primært bliver forårsaget af rygning, opdages ofte sent. 45 procent af patienterne har således spredning af sygdommen, når de får stillet diagnosen. Tidlig diagnostik vil føre til en mere skånsom behandling, bedre overlevelse og på sigt færre senfølger.

Det vil nu blive afprøvet i et dansk pilotprojekt, hvor 1000 personer med et nuværende eller tidligere stort tobaksforbrug tilbydes undersøgelse med CT af brystkassen for at finde lungekræft i tidligt stadie. Erfaringerne fra pilotprojektet vil på sigt afgøre, om alle storrygere vil få et lignende tilbud. Tidspunkt for opstart at projektet kendes endnu ikke.

Lavdosis CT-scanning bedre end røntgen 
Flere undersøgelser har vist, at lavdosis CT-scanning er en bedre metode til at screene for lungekræft end et almindeligt røntgenbillede af lungerne eller analyse af lungesekret:

 • En europæisk undersøgelse, det såkaldte NELSON-studie fra 2020, viste, at lavdosis CT-scanning til personer med nuværende eller tidligere stort forbrug af tobak, kan finde lungekræft tidligere og dermed reducere den relative dødelighed med op til 24 procent, sammenlignet med en kontrolgruppe uden tilbud om CT-scanning [1].

 • Samler man resultaterne fra kendte lodtrækningsundersøgelser i Europa og USA (9 undersøgelser i alt) i en analyse (metaanalyse) reduceres den relative dødelighed af lungekræft i CT-scanningsgruppen med 16 procent. En kønsforskel i effekten af lungekræftscreening kan ikke påvises [2].

 • Uddybende gennemgang af den videnskabelige evidens for lungekræftscreening udarbejdet af Association of European Cancer Leagues (ECL, in english) kan læses her [3].

Screening må ikke gå ud over kræftpakker
Kræftens Bekæmpelse mener, at resultaterne er et godt afsæt for yderligere afklaring af, om screening for lungekræft bør indføres i Danmark. Ingen europæiske lande tilbyder endnu lungekræftscreening, men mange lande tester gennemførligheden af et program.

Lungekræftscreening kan tage ressourcer fra udredning af mistanke om lungekræft via kræftpakkerne. Mange steder halter det allerede gevaldigt med at overholde de såkaldte kræftpakkeforløbstider (udredningstiden). Derfor er det afgørende, at der er røntgenlæger nok til at gennnemgå CT-undersøgelser af lungerne og til at sikre, at bifund, der ikke er kræft, kan blive opdaget og håndteret korrekt.

Hvem har gavn af lungekræftscreening?
Mænd og kvinder med tidligere eller nuværende stort forbrug af tobak har gavn af lungekræftscreening. De har nemlig en høj risiko for at udvikle lungekræft. Herhjemme er tobak hovedårsag til mere end 80 pct. af alle tilfælde af lungekræft. En ny opdateret EU anbefaling om kræftscreening fra 2022 [4,5], foreslår medlemslandene at vurdere behovet for lungekræftscreening.

Rygestop er fortsat sikreste middel til at undgå lungekræft
Screening forhindrer ikke lungekræft i at opstå. Uanset, hvor gammel man er, er det aldrig for sent at holde op med at ryge. Jo tidligere man stopper, jo hurtigere kan kroppen begynde at reparere de skader, som rygningen har medført. Derfor er det fortsat afgørende, at man fra politisk hold prioriterer det højt, at forebygge rygning og sikrer hjælp til rygestop.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
 • At der foretages en vurdering (MTV) af lungekræftscreening, når pilotprojektet er afsluttet, som grundlag for en beslutning om et nationalt program
 • At implementere tilbud om rygestop i screeningsprogrammet
 • At foreslå indtægtsafhængig økonomisk støtte til godkendte rygestophjælpemidler
 • At sikre fokus på uddannelse af fagfolk til diagnostik og opfølgning af lungekræftscreening
Det gør Kræftens Bekæmpelse:
 • Influerer sundhedspolitikken og er del af debatten på området i Danmark.
 • Advokerer for en undersøgelse (MTV), så sundhedsøkonomien kan afklares.
 • Bakker op om forskningsprojekter, der skal pilotteste lungekræftscreening i risikogrupper.
Lungekræft
 • Lungekræft er den hyppigste kræftsygdom i Danmark med 4.900 nye tilfælde hvert år. 
 • Lungekræft forekommer oftest i 70-84 års alderen
 • Lungekræft ses sjældent hos personer under 45 år og var tidligere langt hyppigere hos mænd
 • Blandt mænd har risikoen for at få sygdommen været faldende siden 1985, mens risikoen blandt kvinder har været stabil siden 2010. Risikoen for mænd og kvinder er snart ens.
 • Risikoen for at dø af lungekræft er faldet siden 1980 blandt mænd og siden 2005 også blandt kvinder. Men det er stadig den kræftform, flest dør af.

Læs mere her:

Lungekræft

Hvad er et 'pakkeår'?

Livstidsdosis tobak beregnes som 'pakkeår', et mål som integrerer mængde og tid. Læs mere på sundhed.dk:

Pakkeår

Mere fakta om NELSON studiet [1]

Deltagerne i studiet var mellem 50 og 74 år. De var nuværende eller tidligere rygere med et middeltobaksforbrug på 38 ’pakkeår’.

Resultaterne fra studiet viste, at:

 • screening for lungekræft nedsætter dødeligheden med op mod 24 pct. hos mænd og 33 pct. hos kvinder. Kvindernes resultat var dog ikke statistisk signifikant
 • 9,2 pct. (ud af 22.600 scanninger) havde brug for en kontrol CT-scanning, før lungekræft kunne be- eller afkræftes
 • hos 2,1 pct. af deltagerne viste screeningen et ’mistænkeligt fund’, som førte til yderligere udredning. Af dem havde mindre end halvdelen lungekræft
 • 1,2 pct. af deltagerne oplevede et falsk positiv testsvar

Studiet viste også, at screening for lungekræft hvert 2. år var lige så effektivt som screening hvert år. Overdiagnostik, det vil sige fund af lungekræft, som aldrig havde fået betydning i personens levealder, ligger under 10 pct.

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om screening og lungekræft, er du velkommen til at kontakte overlæge i Kræftens Bekæmpelse, Janne Bigaard:
E-mail: bigaard@cancer.dk / Tlf.: 35 25 75 30/ mobil: 27 77 10 70

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener: 

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

20-09-2023
Debat: Her er otte forslag til et nyt sygedagpengesystem
Alt for ofte kommer almindelige mennesker i klemme i sygedagpengesystemet. Det skal ændres. Et styrket samarbejde med læger er blandt i alt otte forslag til en forbedring af sygedagpengesystemet, skri…
Læs flere nyheder