Gå til sygdomsliste

Økonomisk overblik

Her kan du se en oversigt over foreningens økonomi i 2021, der er hentet fra det senest godkendte årsregnskab.

Kort oversigt over Kræftens Bekæmpelses økonomi

Årsregnskabet for 2021 viser, at det er de mange frivillige bidrag fra privatpersoner og virksomheder, der skaber det økonomiske fundament for Kræftens Bekæmpelses arbejde.

Ved at støtte Kræftens Bekæmpelse støtter du forskning, forebyggelse og hjælp til kræftpatienter og pårørende. Hver en krone nytter, da vi kun modtager 3% af vores støtte fra det offentlige.

Se, hvor pengene kommer fra, og hvordan de bruges på forskning, patientstøtte, forebyggelse og oplysning:

Pengene kommer fra:

Indsamlede private midler 82%, Indsamlede midler fra genbrug, arrangementer og salg af produkter 9%, Finansielle poster 4%, Offentlige midler 3%, Momskompensation 2%

De finansielle poster er eksklusiv realiserede og urealiserede kursgevinster og tab

Pengene går til:

Forskning 62%, Patientstøtte 23%, Oplysning 12%, Administration 3%

Læs mere

Læs årsregnskabet for 2021:

Årsregnskab 2021 - pdf

For perioden fra 2000 til 2021:

Se tidligere årsrapporter


Læs alt om Kræftens Bekæmpelses arbejde, formål, historie og organisation

Om os - forsiden