Gå til sygdomsliste

Fundraising & Medlemmer

Kræftens Bekæmpelse modtager kun ca. 3 % af de samlede indtægter fra det offentlige hvert år. Derfor er fundraising afgørende for, at det høje aktivitetsniveau i foreningen kan fortsætte, herunder de mange aktiviteter inden for forskning, forebyggelse og støtte til patienter og pårørende.

FME’s vision er at skabe folkeligt engagement og øget økonomisk støtte til et liv uden kræft. Afdelingen varetager en central rolle i Kræftens Bekæmpelse for at fastholde det brede, folkelige engagement i form af kendskab, medlemskab, økonomiske bidrag og støtte fra frivillige.

I FME er der 138 medarbejdere, og afdelingen er delt op i 6 hovedområder:

Innovation, Data og Markedsanalyse –  Håndterer afdelingens innovation, markedsanalyser og indsamling af vigtig viden (trends, markedsudvikling, målgruppernes behov, adfærd og holdninger, data etc.), der danner grundlag for udviklingen af effektive strategier og fundraising aktiviteter.

Privatmarkedet – Er overordnet ansvarlig for bidrag fra private bidragydere ved at sikre en optimal portefølje af støtteprodukter (fx donations-/medlemskoncepter, lotterier og testamentariske gaver), målrettet arbejde med ”Big Donors” og fordelsprogrammer og varetager medlemmernes interesser, herunder deres behov for information og service. Teamet har fokus på at sætte de private støtter og medlemmer i centrum ved at synkronisere afdelingens mange fundraisingaktiviteter, så de bedst muligt matcher støttemotiver og -behov i befolkningen

Erhvervsmarkedet – Er overordnet ansvarlig for bidrag fra virksomheder og fonde ved at opbygge professionelle relationer til store og små erhvervsdrivende og sikre en effektiv gennemførelse af vigtige partnerskaber og fundraising aktiviteter.

Kampagne og aktiviteter – Baseret på strategierne fra Privat/Erhverv udvikles og implementeres en stor del af FME’s fundraising kampagner, events og kommunikation. Området er bl.a. ansvarlig for Landsindsamlingen, Knæk Cancer, Støt Brysterne, Kræft er ikke for børn og flere andre kampagner, som sikrer en bred opbakning i befolkningen og hos foreningens mange frivillige.

Digital og Dialog - Det digitale kompetencecenter skal nytænke og udvikle FME’s tilstedeværelse i de digitale og analoge kommunikationskanaler, som er centrale for at sikre en relevant og personlig dialog med private støtter og virksomheder. Med etisk og sikker brug af data er der fokus på at være til stede for den enkelte på en måde, så individuelle ønsker og præferencer tilgodeses.

Direkte salg og Genbrug - Udvikler og driver FME’s telemarketing, field marketing aktiviteter og genbrugsbutikker. 900 frivillige og en række medarbejdere hverver medlemmer og får donationer fra danskerne på telefonen, på gaden og i genbrugsbutikkerne.

 

Afdelingens 4 strategiske fokusområder

  • Strategiske fundraising målgrupper i fokus: Der vil være en fokuseret aktiv indsats overfor især udvalgte målgrupper, som har stor lyst til at engagere sig og støtte kræftsagen. Der sættes særlige indsatser i gang for at få øget viden om disse målgrupper, deres motiver og behov for at støtte op om Kræftens Bekæmpelse.
  • Støttekoncepter med afsæt i målgruppens behov: De vigtige nuværende fundraisingaktiviteter fortsætter, men der vil være øget fokus på nye initiativer for at sikre, at porteføljen af støttemuligheder løbende matcher målgruppernes mange forskellige behov.
  • Tydelig og målrettet kommunikation: Det skal kommunikeres tydeligt, hvordan alle bidrag (tid og penge) til Kræftens Bekæmpelse er afgørende for foreningens bestræbelser for at opnå et liv uden kræft. Der skal således sikres et kvalificeret kendskab til Kræftens Bekæmpelse, herunder hvem vi er, hvad pengene går til, og hvilke resultater der skabes. Derudover er der fokus på at knytte den enkelte bidragsgiver og frivillige tættere til foreningen ved, at den digitale og analoge kommunikation i højere grad tilgodeser individuelle ønsker og præferencer.
  • Operationelt excellent fundraising:  Det forbliver en høj prioritet forsat at være ledende i branchen på dataetik og ordentlighed inden for fundraising. Samtidigt er det afgørende at sikre innovationskraft, agile arbejdsgange, nye samarbejdsformer på tværs af foreningen og tidssvarende it. En professionel stab af dedikerede og motiverede fundraisere skal fastholdes, og det skal gøres tydeligt, hvordan alle i Kræftens Bekæmpelse kan bidrage til fundraising – herunder at hjælpe med at skabe et stærkt folkeligt engagement, appel til frivillige og øget økonomisk støtte til foreningens vision om et liv uden kræft.

 

 

 

 


Kontaktpersoner
 

Chef for Fundraising & Medlemmer: Ken H. Andersen

Tlf.: 3525 7550
Email: kha@cancer.dk

Chefsekretær: Randi Johansson
Tlf.: 3525 7551
Email: rajo@cancer.dk

Chef for Kampagner & aktivering: Carsten Donatsky
Tlf.: 3525 7138
Email: cado@cancer.dk

Chef for Erhvervsmarkedet: Kenneth Øhrberg Krag
Tlf.: 2173 3666
Email: krag@cancer.dk

Chef for Privatmarkedet: Klavs Lunding-Sørensen
Tlf.: 5319 0846
Email: kls@cancer.dk

Chef for Innovation og Markedsindsigt: Lisbeth Hoeck Coes
Tlf.: 3525 7557
Email: lhc@cancer.dk

Chef for Direkte salg og genbrug: Ole Saatterup
Tlf.: 3525 7125
Email: olesa@cancer.dk 

Controller Kristina Stampe Meier
Tlf.: 3525 7496
Email: kmeier@cancer.dk 


Genbrugsbutikker

Projektleder Tune Friis
Tlf.: 3525 7585, mobil 4026 1616
Mail: tf@cancer.dk 

Nord-/Midtjylland
Distriktschef Kenneth Johansson
Tlf.: 8610 6644
Mail: ken@cancer.dk 

Sydjylland
Distriktschef Frank Nissen
Tlf.: 7552 4088, mobil: 2173 7562
Mail: nissen@cancer.dk 

Sjælland
Distriktschef Lars Jessen
Tlf.: 2812 0700
Mail: larsj@cancer.dk 

Hovedstaden
Distriktschef Kim Steen Carlsen
Tlf.: 3092 8903
Mail: kimsc@cancer.dk