Gå til sygdomsliste

Patientstøtte & Frivillig Indsats

Patientstøtte & Frivillig Indsats tilbyder rådgivning, støtte og fællesskaber til kræftpatienter og pårørende, arbejder for høj kvalitet og sammenhæng i kræftpatienters samlede forløb og understøtter den store frivillige indsats i Kræftens Bekæmpelse.

Patientstøtte & Lokal Indsats

En ud af tre danskere får kræft i løbet af livet, og over 350.000 danskere lever med og efter kræft. Patientstøtte og Frivillig Indsats støtter den enkelte – og bidrager til fortsatte forbedringer for mennesker, der er berørt af kræft.

Indsatsen løftes i fællesskab af ansatte og frivillige, og indsatsen spænder bredt fra psykosociale tilbud til kræftramte til kræftpolitisk påvirkningsarbejde.

Vores arbejde er baseret på bedst dokumenteret viden og på systematisk opsamling af erfaringer fra kræftramte og professionelle samt et indgående kendskab til det at arbejde med og gennem frivillige.

Rådgivning og støtte
Patientstøtte & Frivillig Indsats tilbyder gratis, professionel rådgivning mere end 40 steder i landet samt på den landsdækkende telefonrådgivning Kræftlinjen. Vi har årligt ca. 100.000 kontakter med mennesker, der er berørt af kræft.  I kræftrådgivningerne tilbydes individuelle samtaler, gruppe- og netværksaktiviteter m.v.

Frivillighed
Det frivillige engagement er rygraden i Kræftens Bekæmpelse og en væsentlig forudsætning for foreningens samlede arbejde for kræftsagen.

Patientstøtte & Frivillig Indsats understøtter det frivillige arbejde – og bidrager til de bedst mulige rammer for frivilligheden. Det sker både lokalt og nationalt.

Kvalitet og kræftpolitiske indsatser
Patientstøtte & Frivillig Indsats arbejder for at sikre kvalitet og sammenhæng i kræftpatienters samlede forløb.  Det sker med udgangspunkt i data fra bl.a. myndigheder og driftsherrer – og med udgangspunkt i egne undersøgelser og analyser af, hvad kræftramte oplever under udredning, behandling og opfølgningsforløb. Med udgangspunkt i denne viden løfter vi kræftpolitiske indsatser sammen med andre – lokalt og nationalt.

Download "Ingen skal stå alene med kræft. Kræftens Bekæmpelses formålspolitik for patient- og pårørendestøtte"


Kontakt Patientstøtte & Frivillig Indsats:

Kræftens Bekæmpelse
Patientstøtte & Frivillig Indsats
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf.: 35 25 74 82 (sekretariat) 

Ledelse i Patientstøtte & Frivillig Indsats

Afdelingschef: Pernille Slebsager
Mail: psl@cancer.dk
Telefon.: 35 25 74 80

Sekretariatschef: Arne Henriksen
Mail: ahs@cancer.dk
Telefon: 35 25 74 86

Frivilligchef: Maruska la Cour Mosegaard
Mail: marusk@cancer.dk
Telefon: 29 80 01 83

Chef for Kvalitet & Udvikling: Lisbeth Høeg-Jensen
Mail: lihj@cancer.dk  
Telefon.: 35 25 74 75

Chef for kræftrådgivninger: Helle Goyle
Mail: hgo@cancer.dk
Telefon: 91 17 29 11

Chef for Kræftlinjen & Digitale Fællesskaber: Marie Lawætz
Mail: mariel@cancer.dk
Telefon: 35 25 74 75

Chef for OmSorg & Ung Kræft: Per Bøge
Mail: phb@cancer.dk
Telefon: 35 25 75 32


Rådgivningsledere i Kræftrådgivningerne:

Aalborg:
Claus Weilgaard: 28 99 01 78 / weilgaard@cancer.dk

Aarhus:
Bjørn Ruben Pedersen: 78 79 73 69 / bjrup@cancer.dk

Herning:
Ditte Jacobsen: 70 20 26 63 / dittej@cancer.dk

Vejle
Susanne Haugaard Silkjær: 70 20 26 86 / shs@cancer.dk

Esbjerg
Inger Borg Laursen: 91 53 88 28 / ibla@cancer.dk

Aabenraa:  
Birgitte Nør-Hansen: 70 20 26 72 / bnha@cancer.dk 

Odense:
Vivi Brandt Rasmussen: 78 79 73 83 / vivi@cancer.dk

Næstved:
Anne Vibeke Steffens: 70 20 26 46 / avs@cancer.dk 

Roskilde:
Jane Elze Sannung: 27 60 29 30 / jsan@cancer.dk 

Hillerød:
Ulla Viffeldt Smistrup: 61 45 48 98 / ullavs@cancer.dk 

Herlev:
Charlotte Valgaard Jørgensen: 51 85 46 73 / charvj@cancer.dk 

København:  
Mette Harpsøe Engel: 82 20 58 05 / mhe@cancer.dk

Områdechefer i områdekontorene:

Område Nord: 
Claus Weilgaard: 28 99 01 78 / weilgaard@cancer.dk

Område Midt:
Bettina Ragna Olesen: 30 38 15 19 / betro@cancer.dk 

Område Syd:
Susanne Juul: 22 54 54 54 / sjl@cancer.dk

Område Sjælland:
Anders Gundlach: 21 16 63 03 / andersg@cancer.dk

Område Hovedstaden:
Christina Hennings: 20 63 00 95 / chh@cancer.dk