Gå til sygdomsliste

Politik & Jura

Politik & Jura koordinerer Kræftens Bekæmpelses politiske indsats og bidrager til strategisk politisk kommunikation. Afdelingen medvirker således til, at Kræftens Bekæmpelse spiller en væsentlig og positiv rolle for kræftramte, sundhedsvæsenet og borgere i Danmark. I det politiske arbejde involveres kolleger, frivillige og eksterne samarbejdsparter.

Politik & Jura fungerer som sekretariat for Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse, forretningsudvalg og chefgruppe. Afdelingen bidrager til den administrerende direktørs og formandens virke.

Politik & Jura har et særligt ansvar på det juridiske område, for foreningens engagement i visse internationale sammenhænge, for visse forskningspolitiske opgaver samt for Kræftens Bekæmpelses pejlemærke Mindre Ulighed i Kræft.

Kontakt

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Att.: Politik & Jura

Kontaktpersoner

Afdelingschef Una Jensen

Tlf.: 3525 7250
Mobil: 2341 0676
uj@cancer.dk

Sekretær Ingelise Corydon

Tlf.: 3525 7253
ic@cancer.dk

Direktionssekretær Lenna Hansen

Tlf.: 3525 7201
Mobil: 4074 4000
lha@cancer.dk

Kontorchef Elizabeth Hjorth

Tlf.: 3525 7252
Mobil: 6091 2370
eh@cancer.dk

Chefkonsulent Steffen Larsen

Tlf.: 3525 7256
Mobil: 3065 1036
stefla@cancer.dk

Chefsekretær/formandssekretær Tone Kjær Manicus

Tlf.: 3525 7255
Mobil: 4082 7849
tkm@cancer.dk

Projektkonsulent Mathias Nielsen

Tlf.: 3525 7234
Mobil: 5319 0825
matn@cancer.dk 

Chefkonsulent Heidi Smollerup Rasmussen

Tlf.: 3525 7254
Mobil: 3038 2319
hsmr@cancer.dk