Gå til sygdomsliste

Databeskyttelse og personfølsomme sundhedsdata

Kræftens Bekæmpelse søger en linje på persondataområdet, som på den ene side sikrer, at personfølsomme sundhedsdata er patientens egne, som patienten selv råder over. På den anden side ønsker Kræftens Bekæmpelse af hensyn til nuværende og fremtidige patienter, at sundhedsvæsenet til stadighed bliver klogere og geares til aktuelle og fremtidige udfordringer.

Nedslag i tematikker omkring databeskyttelse og personfølsomme sundhedsdata:

Lægen skal have adgang til komplette journaloplysninger

I dag har lægen adgang til patientens sundhedsdata for den aktuelle behandling, men ikke øvrige informationer.

Kræftens Bekæmpelse mener, at det er afgørende for behandlingen af den enkelte patient, at sundhedsprofessionelle med en behandlerrelation har adgang til komplette, tidstro journaloplysninger, og at de kan dele oplysninger fra almen praksis med hinanden, på afdelingen, sygehuset og på tværs af enheder og regioner.

Udveksling af sundhedsdata mellem almen praksis, sygehuset og på tværs af enheder og regioner

Almen praksis varetager en stor del af behandlingen af de kroniske sygdomme og er ’gatekeeper’ til sygehusene, hvor behandlingen af sygdomme som kræft varetages. En betydelig del af opfølgningen på behandlingsforløb på sygehuset varetages ligeledes af almen praksis. Data for patientens behandlingsforløb er ikke komplette, når data fra almen praksis mangler.

Kræftens Bekæmpelse mener, at der er behov for, at data fra almen praksis indsamles og gøres tilgængelig som grundlag for regionernes planlægning og kvalitetsudvikling samt for forskning på linje med oplysninger fra andre dele af sundhedsvæsenet.

Sundhedsvidenskabelig forskning

Kræftens Bekæmpelse har fokus på sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som indebærer forskning baseret på menneskelige individer eller biologisk materiale fra mennesker, og forskning baseret på data fra individer. Kræftens Bekæmpelse vil arbejde for at sikre forsvarlige og operative rammer herfor.

Læs alt om Kræftens Bekæmpelses arbejde, formål, historie og organisation

Om os - forsiden

 

Nyheder

27-01-2023
Nye tal: Flere end 370.000 lever med og efter kræft
Antallet af danskere, der lever med eller efter kræft, er steget med 41 pct. siden 2012. Det er godt nyt, at flere overlever kræft, men det betyder samtidig, at flere har behov for hjælp til senfølger…
Læs flere nyheder