Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.


Støt vores arbejde med at hjælpe børn i sorg

Jellycat kanin bamse

Støt OmSorg via webshoppen - klik her.


Børn og sorg i tal

Børn og sorg i tal

Hvilke børn taler vi om? 

• Børn1 der lever med en forælder eller søskende som har en livstruende sygdom 

• Børn der har mistet en forælder eller søskende ved dødsfald

• Børn der har mistet en nærtstående, som har indtrådt i en rolle som forælder eller søskende, eksempelvis et barn, der har boet fast hos en bedsteforælder, haft en papsøster gennem mange år eller boet hos en bonusforælder så længe, barnet kan huske  

 Uanset årsagen til sygdommen eller dødsfaldet. Det kan skyldes kræft, men det kan også skyldes anden sygdom f.eks. hjertesygdom, ulykker eller selvmord. 

 

Børn, der har syge forældre

• Knap 35.000 børn, oplever hvert år, at deres far eller mor bliver indlagt med alvorlig sygdom

• 0-4 år: cirka 7.700 børn

• 5-9 år: cirka 8.800 børn 

• 10-14 år: cirka 10.600 børn 

• 15-17 år: cirka 7.500 børn 

• 10.000 børn, oplever hvert år, at en af deres forældre får konstateret kræft4

• Næsten 50.000 børn lever med en kræftsyg far eller mor 

 

Børn, der mister forældre

• 1.700 børn mister en forælder hvert år – det svarer til, at knap fem børn hver eneste dag mister en forælder i Danmark

• 12.500 børn lever med tabet af én eller begge forældre.

Ovenstående tal svarer statistisk til, at der er:

• 1.250 skolebørn6 som hvert år mister en eller begge forældre 

• 9.800 skolebørn som lever med tabet af en forælder (det svarer til 6-7 børn på en dansk gennemsnitsskole) 

• 22.700 skolebørn som hvert år oplever at far eller mor bliver indlagt med alvorlig sygdom (det svarer til 12-16 børn på en dansk gennemsnitsskole) 1 I statistiske sammenhænge er børn defineret som personer mellem 0 og det fyldte 18’år. Danmarks Statistik         

2  Danmarks Statistik 2018                                                                                                                                                                                                                            
3 En person indlagt med en kritisk sygdom er defineret som en person, der:
1.    Har haft mindst én indlæggelse af mindst 5 dages varighed og/eller
2.    Har haft mindst to indlæggelser indenfor samme diagnosegruppe og/eller
3.    Har en dødsdato, der ligger mindre end 8 dage efter seneste udskrivningsdato for en indlæggelse. Uanset indlæggelsens varighed eller antal indlæggelser. DST consulting group april 2021

Kræftens Bekæmpelse 2020

Danmarks Statistik 2018

6 Skolebørn er her defineret som børn i alderen 6 til 16 år. Kræftens Bekæmpelse 2021

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.