Gå til sygdomsliste

Find forsøgsbehandling

Se om der findes en forsøgsbehandling, der er relevant for din kræftsygdom.

Peniskræft

Forsøgets titel Forsøget - kort fortalt Regioner
ARG-1

I dette forsøg undersøger lægerne en vaccine imod kræft. Vaccinen består af små stykker af proteinet arginase-1 og skal aktivere kroppens eget immunforsvar til effektivt at bremse kræftsygdommens udvikling.


Læs mere

Region Hovedstaden
BioHeart I

Du kan deltage i dette forsøg, hvis du har kræft, og du skal behandles med antracykliner eller med antistoffet trastuzumab (Herceptin) og pertuzumab (Perjeta®). Forsøget undersøger, om biomarkører kan forudsige hjerteproblemer ved behandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
BO41932 Tapestry

Formålet med forsøget er at sammenligne virkning og bivirkninger af målrettede behandlinger til patienter med solide tumorer, hvor kræftcellerne har specifikke genetiske ændringer.


Læs mere

Region Hovedstaden
BONY-M

Forsøget skal undersøge effekten og sikkerheden ved en højdosis strålebehandling hos patienter, der har spredning til knoglerne.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
CANFOUR

I forsøget undersøger lægerne virkningen og bivirkningerne ved det nye forsøgslægemiddel CAN04. Forsøget er til patienter, hvis kræft ikke kan opereres væk eller ikke reagerer på standardbehandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
DISULFIRAM trial

I dette forsøg undersøger lægerne effekten af en behandling med kemostoffet vinorelbine i kombination med stofferne disulfiram og kobber. Forsøget er delt op i to dele. Det ene henvender sig til patienter med fremskreden kræft i solide tumorer. Den anden del henvender sig til patienter med fremskreden brystkræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
DRAGONFLY

I forsøget skal lægerne finde frem til den optimale dosis af forsøgsmidlet DF1001 og undersøge, hvor sikkert det er at bruge forsøgsmidlet. Det er et forsøg til patienter, hvis kræftsygdom ikke kan opereres bort, og som ikke længere kan behandles med standardbehandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
ESO-SPARE

I dette forsøg undersøger lægerne, om man kan mindste bivirkningerne ved strålebehandling mod rygsøjlen ved at bruge moderne stråleplanlægning. Lægerne undersøger også, om behandling med højdosis binyrebarkhormon øger risikoen for sukkersyge.


Læs mere

Region Hovedstaden
FORTITUDE-301

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed ved at behandle med forsøgsmidlet bemarituzumab. Forsøget er til patienter med solide tumorer, hvor kræften har spredt sig eller er vokset efter tidligere behandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
Genomisk profil, genanalyse

Hvis du har kræft (solid tumor), kan denne undersøgelse af generne i din tumor være en mulighed for at få tilbudt en mere målrettet kræftbehandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
GO40311

I dette forsøg undersøger lægerne effekten af forsøgslægemidlet BTRC4017A alene eller kombineret med lægemidlet trastuzumab. Forsøget er til patienter med HER2-positiv kræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
Keynote-158 (MK-3475-158)

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed ved pembrolizumab hos patienter med solide tumorer, hvor kræften har spredt sig i en sådan grad, at sygdommen ikke egner sig til helbredende behandling. Forsøget henvender sig til patienter, som er blevet behandlet tidligere.


Læs mere

Region Syddanmark
Keynote-587

Dette forsøg henvender sig til patienter med fremskreden kræft i solide tumorer, der har fået forsøgsmedicinen pembrolizumab i et tidligere forsøg. Forsøget vil indsamle mere viden om sikkerheden af pembrolizumab.


Læs mere

Region Syddanmark
Keynote-D20

Dette forsøg undersøger dosis, effekt og sikkerhed ved forsøgsmidlet BI-1808, når man giver det alene eller kombineret med stoffet pembrolizumab. Forsøget er til patienter med kræft, der er vokset så meget, at standardbehandling eller operation ikke er mulig.


Læs mere

Region Hovedstaden
KN-4802

Dette forsøg undersøger effekten af forsøgsmidlet KIN-3248 ved behandling af patienter med kræft, hvor der er ændringer i det såkaldte FGFR2- eller FGFR3-gen.


Læs mere

Region Hovedstaden
KontRASt-01

Dette forsøg undersøger effekt og bivirkninger ved forsøgsmidlet JDQ443 givet alene eller kombineret med forsøgsmidlerne TNO155 og/eller spartalizumab ved behandling af patienter med kræft, hvor der er specifikke ændringer i kræftcellernes gener.


Læs mere

Region Hovedstaden
LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001)

I dette forsøg undersøger man et forsøgsstof ved navn LOXO-292. Forsøget er til patienter med en fremskreden kræftknude med en såkaldt RET-aktivering.


Læs mere

Region Hovedstaden
MBS8-101

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed ved forsøgslægemidlet MBS8(1V270) til behandling af patienter med solide tumorer.


Læs mere

Region Hovedstaden
MCLA-128-CL01

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af forsøgsmedicinen MCLA-128 ved behandling af forskellige kræfttyper.


Læs mere

Region Hovedstaden
MYTHIC RP 6306 FIH

Dette forsøg undersøger effekt og bivirkninger ved forsøgslægemidlet RP-6306 til behandling af solide tumorer, der har bestemte genetiske ændringer.


Læs mere

Region Hovedstaden
NP41300

I dette forsøg undersøger lægerne forsøgsmedicinen RO7247669. Forsøget vil undersøge bivirkninger, effekt og hvordan medicinen virker i kroppen. Det er et forsøg til patienter, hvis sygdom har spredt sig eller er vokset så meget, at standardbehandling ikke er mulig.


Læs mere

Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Olaparib, MK7339-002-00

Dette forsøg undersøger, om stoffet olaparib (Lynparza®) er effektivt og sikkert til behandling af fremskreden kræft, der har udviklert sig eller ikke har haft effekt af standardbehandling.For at kunne deltage skal kræften indeholde en forandring i generne HRR eller HRD, som er afgørende for reparationen af beskadiget DNA.


Læs mere

Region Hovedstaden
OPRA

I dette forsøg undersøger forskerne, om man kan forudsige, hvilken behandling der vil være bedst for dig ved at teste gener i dit væv og blod. Forsøget er et såkaldt observeringsstudie, så det indebærer ikke forsøgsbehandling med nye stoffer.


Læs mere

Region Midtjylland
ProSeq Cancer

I dette forsøg vil lægerne undersøge, om man kan forudsige, hvilken behandling der passer bedst til den enkelte patient via vævs- og blodprøver. Forsøget henvender sig til patienter med uhelbredelig, fremskreden eller livstruende kræft.


Læs mere

Region Nordjylland
ProTarget

Dette forsøg henvender sig til patienter med fremskreden kræftsygdom, hvor der ikke findes yderligere behandling, der vides at kunne hjælpe. Lægerne vil i forsøget undersøge effekten af målrettet behandling mod patientspecifikke DNA-ændringer i kræftcellerne.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Region Sjælland
Robust (BP41628)

I dette forsøg vil lægerne undersøge sikkerheden og effekten af lægemidlet RO7284755. Lægerne undersøger både en behandling med RO7284755 alene og i kombination med atezolizumab. Du kan deltage i forsøget, hvis du har fremskreden kræft, kræft der har spredt sig, eller kræft der ikke kan opereres.


Læs mere

Region Hovedstaden
SINGLE

I dette forsøg vil lægerne undersøge de immunceller, der findes i kræftknuder. Ny viden på området kan hjælpe med at udvikle immunterapi til de patienter, der ikke har effekt af den traditionelle immunterapi. Forsøget henvender sig til patienter med kræftspredning fra solide tumorer eller kræft, der ikke kan opereres.


Læs mere

Region Hovedstaden
SOFT

Dette forsøg henvender sig til kræftpatienter med såkaldte bløddelsmetastaser under mellemgulvet. Lægerne vil undersøge om disse metastaser kan behandles med en høj dosis stråler.


Læs mere

Region Hovedstaden
Systematisk behovs- og risikoscreening

Dette forskningsprojekt henvender sig til pårørende til en alvorligt syg. I projektet søger man viden om, hvordan man kan forbedre den støtte, der tilbydes pårørende i tiden under og efter et sygdomsforløb.


Læs mere

Region Midtjylland
Temple

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af kombinationsbehandling med immunterapistoffet Atezolizumab og lægemidlerne Mercaptopurine og Thioguanine ved behandling af patienter med solide tumorer.


Læs mere

Region Hovedstaden
TRESR

Dette forsøg henvender sig til patienter, der har fremskreden kræft med specifikke ændringer i tumorens gener. Lægerne vil undersøge effekten af forsøgslægemidlet RP-3500 alene og i kombination med talazoparib.


Læs mere

Region Hovedstaden
WP42627

Dette forsøg undersøger effekt og bivirkninger ved forskellige doser af forsøgslægemidlet RO7300490 alene eller kombineret med lægemidlet atezolizumab. Forsøget er til patienter med såkaldte solide tumorer.


Læs mere

Region Hovedstaden
WP43295

I dette forsøg undersøger lægerne effekt og sikkerhed af behandling med forsøgslægemidlet RO7276389 alene eller kombineret med cobimetinib. Forsøget er til patienter med såkaldte solide tumorer eller modermærkekræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
A2G IR high risk Inotuzumab A2G IR high risk TEAM A2G IR low risk A2G-1a Standard risk A2G-ABL-Imatinib A2G-Down-Blina AA1833 ACTICCA-1 AGO-OVAR 2.29 AIMSS Alina/BO40336 ALLTogether-1-A Altamira AMG 160 AMGen 757 AML-18 AMPERE AMPLITUDE ARG-1 ARTEMIDE-01 ASPECT ASSURE (ACE-312) ASTEFANIA AT-RT-01 ATHENA Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Avelumab AZD7789 B-NHL 2013 BCHILD Bcl-XL BE43 244 MAGE A4 BELLWAVE-008 BeTo-Ovar BetterEveryDay BILTRACTO BioHeart I BioNis BIOPAC BMS CA209-848 BNP BO41843 BO41932 Tapestry BO44157 BoneBio II BonemetPAIN BONY-M BosuPeg BP41072 BP42233 BP42573 GBM BP42675 BP42772 (TALIOS) BP43015 BP43131 BREACE BREAKWATER BrigaPed Brightline-1 BRUIN CLL-322 Bruin MCL-321 BYLieve CaEP-R Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft CAMMA-1 GO42552 CANFOUR CANOVA (M13-494) CAPItello-292 Carfilzonib CARTITUDE-4 CARTITUDE-5 CASSIOPEIA CC-90010-GBM-002 CC-92480-MM-002 CC-99282-NHL-001 CDRB436G2401 CELS hos højrisikopatienter CheckMate 650 CheckMate 76k CheckMate 7FL Checkmate 901 CheckPAC CheckPRO CheckVAC CHEMOFIRE-2 CHIBREA CLL biobank CLL-RT1 CLL17 CO40939 (CEA-TCB) CodeBreak 200 Colstar Conpet Crizotinib CryoPac CURE DaBlaCa-14 - TOMBOLA DaBlaCa-16 - MOSAIC Dahanca 30 Dahanca 31 DAHANCA 33 DAHANCA 35 DAHANCA 37 DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) Dan-CART 1901 DANGER-emesis DASTOP 2 DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 DBCG Proton Trial DBCG RT Natural DBCG RT Recon DBCG RT SDM DELPHI DESTINY-Breast05 DESTINY-Breast06 DESTINY-Breast09 DESTINY-Lung04 Disulfiram CRC DISULFIRAM trial DNOG-2 DNOG-LOBE-01 Dovacc DRAGONFLY DUO-O EarlyCarePan Echelon-3 Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Embrace II EMN12/ HOVON 129 PCL Enhance-2 Ependymom II Epik-B5 EPIK-O ErEx Erlotinib-PK ESO-SPARE EsPhALL2017 EU MDS EV302 EVI-3 EVITA EWOG-MDS 2006 Excaliber FASTERCC Feasibility study for MR Linac FIGHT-209 FIORELLA FIREFLY-01 FirmMIND FORTITUDE-101 FORTITUDE-301 Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter GARNET (TSR-042) GCT1047-01 GCT3009-01 GCT3013-01 GCT3013-02 GCT3013-03 GCT3013-05 GCT3014-01 GEN3013 Genomisk profil, genanalyse GERICO Geron GESICA Glofitanib til B-NHL (iMATRIX GLO) GO40311 GO41582 GO41717 (Skyscraber-01) GO41944 (STARGLO) GO43075 GRASPA Harmonic Heran HERAN 2 Heres HI-AIM Hilus HOVON 158 (NEXT STEP trial) hu3F8 201 Hutchison HMPL-523 I3Y-MC-JPCM iBLAD IMmotion010 ImmunoBreast Immunocore Impassion 030 IMPROVE-IT INAVO120 INCB 81776-101 InMind Intratumoral Influenza Vaccine IntReALL SR 2010 IO102-IO103-013/MK3475-D18 Isatuximab til akut leukæmi ITCC-059 Inotuzumab ITHACA Keynote 866 Keynote 905 Keynote-158 (MK-3475-158) KEYNOTE-365 Keynote-587 KEYNOTE-975 Keynote-991 Keynote-992 (SKIB) KEYNOTE-B21 KEYNOTE-B96 Keynote-C93 Keynote-D20 KN-4802 KO-TIP-007 KontRASt-01 LAG 3 (CA224-020) Lagoon trial LAPC-03 LAPTOP LBL-2018 LD-VenEx LEAP-009 LEAP-012 LEAP-014 LESU Lever ctDNA LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) LIBRETTO-432 Limber-313 LiveLung LON-GAS LOSAPEX Loxo-RET-18036 Loxo-TRK-15003 (SCOUT) LUCAS Protokollen LuDO-N LYM1001 LYM1002 Lytix MajesTEC-3 MajesTEC-4 Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) MARIPOSA2 MASTER MasterKey-01 MBS8-101 MCLA-128-CL01 MECORA MEFO studiet MEMBRAINS MEMMAT MeRmaiD-1 MERMAID-2 MICRO MICROCARE miRNA MK-1026-003 MK-1308A-008 MK-3475-04A Keymaker MK-7684A-002 MK-7684A-004 MK-7902-017 MK1088-02 MK6482-015 ML DS 2006 MOMENTUM MonAlec MR-hyperpolarisation MRTX849 MYTHIC RP 6306 FIH NAME NARLAL 2 Nationalt Myelomatoseprojekt, palliativ behandling/ Vertebroplastik NAVIGATE (LOXO-TRK-15002) Navigate – individuel støtte til sårbare lungekræftpatienter NeoCol NEOLAR New BEACON New SPCRC Niip - CheckMate 8HW NIPU NIVO-ALCL NOPHO leukæmi biobank Nordic En Bloc Trial NORDIC-SUN NordicTrip NorPACT-1 NP30179 NP39488 NP40126 NP41300 OBANORES Olaparib Astra Zeneca Olaparib, MK7339-002-00 OPRA OPTIMISE P5x5 protokoller PACE-Mobil-PBL PANTAX-1b (SCO101-002) PARAT PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) PEACE III Perioperative Interferon-alfa2a PERSIMUNE (biobank) PIPAC-OPC2 PIPAC-OPC3 PIPAC-OPC4 POD1UM-303 PolarBear Pre-Can PRECODE PRESERVE PreVent-ACaLL PRIMORDIUM PRO-SID eller Octapharma Prosalbra ProSeq Cancer PROstate PROTON Trial 1 ProTarget PROTECT Protonbehandling til patienter med kræft i leveren ProWide Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft PSMAddition PTF202 Qol projekt QoLATI - DAHANCA 34 rEECur Relativity-098 ReRadII ReRadIII RESET-C RESET-R RESILIENCE REST ROAR-A Robust (BP41628) Roche GO42286 Rosy-O SABLe SAVANNAH SBRT vs. MWA SBRT – PC01 SCAN-ALL SCO-101 (Corist) SEALS Xpert - DaBlaCa-15 Seamark Seludex SENOMAC SENTIREC I SENTIREC II SINGLE SIOP-PNET 5 MB Skyscraper - BO42592 Smoldering MM vaccination SOFT SPCG 15 SPENCER Statin protokol Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren Stråleinducerede hjerneskader STRICT & STAR-LUNG Study Successor-2 Systematisk behovs- og risikoscreening T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom TACTI-003 TAPISTRY Tazemetostat TED16364 Temple THORA TIGER TIL-2 TILT TIP TLR7 WP41377 TMB-H (CheckMate 848) Toco-CoR TRANSFORM-2 Transmuskulær Quadratus Lumborum nerveblokade til laparoskopisk hemikolektomi TRESR TRIDENT-1 TRIPPLE-R TRITON3 TROPION-Breast03 TYRP-1 Umbrella VICTORIA VITALITY VyClo/ITTC-092 WP42004 WP42627 WP43295 WW3