Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: FLT-NET

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Neuroendokrine tumorer
Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg kan være en mulighed, hvis du har en neuroendokrin tumor, som enten har spredt sig eller som fortsat er til stede efter behandling. Forsøget er til patienter, der skal have behandling med 177Lu-DOTATATE. I forsøget får du to forskellige PET-skanninger. De skal vise, hvor kræftcellerne sidder, og hvor meget cellerne har delt sig. Forsøget undersøger, om man med specielt den ene af PET-skanningerne kan forudsige, hvordan sygdommen vil udvikle sig. Det skal bruges til at finde ud af, hvilke patienter der har gavn af 177Lu-DOTATATE, og hvilke der skal have en anden behandling.
Formål Formålet er på et tidligt tidspunkt under 177LU-DOTATATE behandlingen, at kunne udvælge de NET patienter, der forventes at have gavn af behandlingen, og at fravælge de patienter, som ikke forventes at respondere på behandlingen, og derfor skal tilbydes anden terapi
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er mellem 18 og 60 år
 • Du har fået konstateret et lymfom, der har overflademarkøren CD20 på cellerne
 • Man ikke kan finde lymfom-knuder større end 7,5 cm i diameter
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du allerede har fået en anden behandling for lymfomet
 • Du har anden alvorlig sygdom
 • Du har for lave blodtal
 • Du har alvorlig virusinfektion
 • Du er gravid eller ammer
 • Lymfomet har spredt sig til hjernen
 • Det også er nødvendigt at give strålebehandling for lymfomet.
Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling med 4 serier kemoterapi, og hvem der får standardbehandling med 6 serier kemoterapi.
Sådan foregår behandlingen Både CHOP og Rituximab får du på hospitalet hver 3. uge direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får den ambulant - det vil sige uden at du behøver være indlagt.

BEHANDLINGENS VARIGHED
Så længe du har gavn af behandlingen, kan du fortsætte behandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet.

Effekten af behandlingen vurderes ved scanninger. Hvis Kræften bliver værre under forsøget, vil din læge drøfte anden behandling med dig. Behandlingen vil også stoppe før tid hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du ønsker at stoppe behandlingen.
Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de mest udbredte bivirkninger:

CHOP-behandlingen (kemoterapi):
 • Det kan blive nødvendigt at give blod- og blodplade-transfusioner i forløbet.
 • Lavt antal blodplader, hvilket kan medføre blødning (sjældent)
 • Lavt antal hvide blodlegemer, hvilket kan medføre infektioner
 • Kvalme
 • Hårtab hos alle.
Rituximab-behandlingen:
 • Feber, kulderystelser, hovedpine og muskelsmerter imens du får stoffet i drop, især første gang.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 04-07-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat