Gå til sygdomsliste

Sygdom Neuroendokrine tumorer
Stadie Stadie 3
Kort titel FLT-NET
Forsøgets lange titel PET skanning med FDG og FLT i patienter med neuroendokrine tumorer (NET): Prognostisk værdi og tidlig prædiktion af behandlingsrespons med 177Lu-DOTATATE behandling
Overordnede formål Undersøgelsen har 2 delmål:
  • At sammenligne resultaterne af FDG- og FLT-skanninger henholdsvis før og efter første behandling med 177LU-DOTATATE med det behandlingsrespons, som registreres ved den rutinemæssige CT-scanning 3 mdr. efter den fjerde og sidste behandling
  • At undersøge, hvorvidt FLT-skanning, alene eller i kombination med FDG-skanning, kan bruges til prognosticering af patienter med neuroendokrine tumorer og i fremtiden bruges til klassifikation af disse patienter med henblik på behandlingsvalg
Formålet er på et tidligt tidspunkt under 177LU-DOTATATE behandlingen, at kunne udvælge de NET patienter, der forventes at have gavn af behandlingen, og at fravælge de patienter, som ikke forventes at respondere på behandlingen, og derfor skal tilbydes anden terapi
Undersøgelsesdesign Forsøget udføres prospektivt med NET patienter der inkluderes fra efteråret 2011 og 3 år frem
Inklusionskriterier
  • Histologisk verificeret neuroendokrin tumor
  • Residual tumor eller metastaser (NET)
  • Målbar tumorbyrde (RECIST 1.1)
  • Behandling med 177LU-DOTATATE (delprojekt 2)
Eksklusionskriterier
  • Alder < 18 år
  • Graviditet/ laktation
  • Lav performance status (Karnofski Perfomance Status >60 kræves for at få radionuklidbehandling)
Behandling Delprojekt 1 og 2: Patienterne skal helkropscannes med FDG samt FLT. Dette kræver to uafhængige fremmøde dage med minimum en dag imellem.
Delprojekt 2: Desuden skal patienterne, hvis de indgår i delprojekt 2, FDG samt FLT-skannes igen efter første behandling med radionuklid. Igen skal der minimum være en dag imellem.
Ved hver PET-skanning udføres en tilhørende CT-skanning med kontrast. Ved delprojekt 1 og 2 vil patienterne desuden rutinemæssigt initialt få foretaget en somatostatin receptor skanning. Patienterne i delprojekt 2 vil endvidere før første radionuclidbehandling rutinemæssigt få foretaget en Cr-EDTA Clearance bestemmelse. I forbindelse med hver somatostatin receptor skanning tages desuden rutinemæssigt blodprøver til hormonanalyser
Planlagt antal patienter 150 i delprojekt 1 og 50 i delprojekt 2
Startdato 2012
Deltagende afdelinger
  • Rigshospitalet
Protokolnr Videnskabsetiske komite journal nuummer: H-3-2011-092
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 04-07-2012

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat