Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PET-BOOST

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Har du lungekræft og skal have kemoterapi og strålebehandling kan dette forsøg være noget for dig. I forsøget får man standard kemoterapi og en af to typer strålebehandling.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Kemoterapi sammen med strålebehandling er standardbehandling mod lungekræft.

Men inden man kan strålebehandle, skal man på en røntgen-scanning afgrænse kræftknuden, så man ved, hvor meget af lungen man skal stråle.

Med en PET/CT scanning får man andre oplysninger om aktivitet i kræftknuden end ved røntgen-scanninger.

I forsøget vil man derfor undersøge, om det er mere eller ligeså effektivt at give ekstra strålebehandling, der kun retter sig mod det mest aktive område af kræftknuden, målt ved en PET/CT skanning.
Formål Forsøget undersøger, hvilken strålemetode der er mest effektiv. Man undersøger også, hvilke bivirkninger der opstår, og hvordan livskvaliteten er efter de to forskellige strålebehandlinger.
Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har lungekræft af ikke-småcellet type
  • Din lungetumor er minimum 4 cm stor
  • Din sygdom ikke har spredt sig til andre steder i kroppen
  • Din lunge, knoglemarv, nyrer og leverfunktion er acceptable
  • Du ikke skal/kan opereres for lungekræft
  • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2).
Her foregår forsøget
  • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 19-04-2013

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat