Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Musik og Kræft

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hodgkin Lymfom ( HL), Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Hvis du har Hodgkin- eller Non-Hodgkin Lymfom, kan du deltage i dette forsøg med levende musik. Forsøget undersøger om det forbedrer patienternes livskvalitet, hvis de lytter til musik, mens de får kemoterapi. Musikken er enten spillet "live" på hospitalet af musikstuderende, eller også kommer den fra en cd.

Formål Forsøget skal undersøge, om levende musik under kemoterapibehandlinger kan forbedre livkaliteten.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har HER2 negativ brystkræft, som ikke kan fjernes ved operation, og som ikke længere er i ro
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Man kan se hvor udbredt kræften er på en CT scanning
 • Du tidligere har fået behandling med docetaxel og epirubicin.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har haft en anden kræftsygdom
 • Du tidligere har fået behandling med capecitabine eller oxaliplatin
 • Du har en betydelig nerveskade eller anden alvorlig medicinsk lidelse
 • Du har problemer med at sluge tabletter
 • Du har symptomer på spredning af kræften til hjernen.


Sådan foregår behandlingen Behandlingen består af capecitabin og oxaliplatin.

Capecitabin skal du tage som tabletter 2 gange dagligt i hele behandlingsperioden.

Oxaliplatin får du via et drop hver 14. dag på hospitalet. Du får det ambulant - det vil sige uden at du behøver være indlagt.

KONTROL OG BEHANDLINGSTID
Under behandlingen får du en CT-scanning efter 4, 8 og 12 behandlingsserier (dvs. ca. hver 7. uge) for at følge din sygdom.

Som regel varer behandlingen ikke længere end 12 behandlingsserier - svarende til 1/2 års behandling

Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Bivirkninger ved behandlingen Dette er det andet forsøg, hvor NEOD001 bliver givet til mennesker. I det første forsøg fik 10 % eller flere af personerne i forsøget følgende bivirkninger:
 • Træthed
 • Infektion i de øvre luftveje (en forkølelse)
 • Diarré
 • Kvalme
 • Ødem (hævelse)
 • Anæmi (et lavt antal røde blodlegemer)
 • Hoste
 • Øget blodkreatinin
 • Hovedpine
 • Perifert ødem (hævelse i hænder og fødder)
 • Udslæt


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 26-11-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat