Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: KING

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hjernetumor
Stadie 2 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har kræft i hjernen af typen glioblastoma multiforme (GBM), og du har fået tilbagefald efter strålebehandling og kemoterapi med temodal, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Mulighederne for behandling er begrænsede ved tilbagefald af hjernekræft med glioblastoma multiforme.

I dette forsøg afprøver forskerne derfor et nyt lægemiddel kaldet selexinor for at bestemme, hvordan det virker på kræften.

Selexinor har i celle- og dyreforsøg vist sig at være effektiv overfor forskellige kræftformer - herunder glioblastom.

I forsøget kan både deltage patienter der kan/skal opereres, og patienter som ikke kan opereres.

Formål Forsøget undersøger effekten af selenixor på hjernekræft.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har tilbagefald af glioblastoma multiforme (GBM) efter strålebehandling og kemobehandling med temodal
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen
 • Sygdommen kan måles med scanninger, hvis du skal opereres
 • Du ikke modtager binyrebarkhormon, eller hvis din dosis af binyrebarkhormon er stabil eller under nedtrapning igennem mindst 5 dage
 • Du har tilfredsstillende blodprøver.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har anden alvorlig lidelse der skønnes ikke at være under kontrol, herunder HIV, hjertelidelser, leverbetændelse, blødningsforstyrrelser, psykiatriske lidelser osv.
 • Du har svært nedsat syn, der ikke skyldes GBM.
 • Du tidligere har fået en organtransplantation
 • Du tidligere har modtaget behandling med bevacizumab eller anden VEGF/VEGFR hæmmer.


Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2013-003295-12.

 • Denne side er sidst opdateret: 20-10-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat