Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: NUCOG 1 / VINGEM

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har blærekræft, som har spredt sig, og du har nedsat nyrefunktion, er denne forsøgsbehandling en mulighed. I forsøget får du enten lægemidlerne vinflunin og gemcitabin eller midlerne carboplatin og gemcitabin. Forsøget sammenligner behandlingernes effekt, sikkerhed og livskvalitet.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Normalt får blærekræftpatienter, der har nedsat nyrefunktion, standardbehandling med en kombination af to kendte kemostoffer, kaldet gemcitabin og carboplatin.

Carboplatin kan være skadeligt for nyrerne. De patienter som oplever det, får efterfølgende et andet stof kaldet vinflunin sammen med gemcitabin.

Vinflunin påvirker typisk ikke nyrerne, og det godkendt til behandling af blærekræft.

Men man ved ikke, om vinflunin kombineret med gemcitabin er bedre end carboplatin og gemcitabin til patienter, der har nedsat nyrefunktion.

Det undersøger man derfor i dette forsøg. Man håber, at man i fremtiden kan bruge vinflunin fra start af i stedet for carboplatin , så man undgår skader på nyrerne.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Din myelomatose har udviklet sig og kræver yderligere behandling
 • Du har fået 2-4 behandlinger med stoffet lenalidomid og en proteansonhæmmer, og du har ikke haft effekt af den sidste behandling
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Et EKG viser, at dit hjertes elektriske aktivitet er normal
 • Blodprøver viser, at dine organer virker normalt
 • Du må få forebyggende blodfortyndende behandling
 • Du er villig til at få lagt et kateter ind i en blodåre (Port-a-kath, Picc-line, CVK)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du aldrig har haft effekt af nogen form for behadnling mod din myelomatose
 • Du har haft en indvendig blødning eller ikke har haft nogen effekt af få ekstra blodplader
 • Du tidligere er blevet behandlet med pomalidomid
 • Du har amyloidose, plasmacelleleukæmi eller POEMS syndrom
 • Du er blevet behandlet med kemoterapi eller forsøgsmedicin 3 uger før forsøgets start
 • Du er blevet behandlet med immunmodulerende stoffer, proteasomhæmmere eller ≥ 10 mg binyrebarkhormoner pr. dag to uger før forsøgets start
 • Du har bivirkninger efter tidligere behandlinger
 • Du har fået en stamcelletransplantation med celler udtaget fra blodet indenfor 12 uger op til forsøgets start
 • Du har fået en stamcelletransplantation med celler fra en donor, og donorcellerne angriber i øjeblikket dine egne celler
 • Du enten er blevet opereret eller har fået stråleterapi 4 uger inden forsøgets start
 • Du har haft en aktiv infektion 14 dage op til forsøgets start
 • Du er blevet diagnosticeret med en anden ondartet sygdom i løbet af de seneste 3 år
 • Du er smittet med HIV
 • Du har en aktiv hepatitis B eller C infektion


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling.

Det er et åbent forsøg, hvilket betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Du får osteodex/placebo i et drop i armen hver 2. uge. Du får stoffet ambulant - det vil sige uden at du behøver være indlagt.
Behandlingen varer 20 min, og efterfølgende skal du blive på hospitalet til observation i 3 timer.

Du får minimum 7 behandlinger og maximalt 13, afhængig af virkningen og om du kan tåle det.

Undervejs vil man vurdere behandlingen ved hjælp af blodprøver, scanninger og spørgeskemaer.

Efter endt behandling vil du blive kontrolleret hver 3. måned i op til et år.

Bivirkninger ved behandlingen De to indholdsstoffer i Osteodex er velkendte lægemidler, der har været anvendt i årtier, og stoffet syntes at være sikkert og veltålt.

Stoffet er tidligere blevet afprøvet af 28 patienter med prostatakræft uden at der opstod alvorlige uønskede hændelser pga. stoffet.

Mens du får stoffet i drop kan du føle smerte i leddene og få influenzalignende symptomer, som er midlertidige.

Fordi stoffet er nyt, kan der opstå bivirkninger, som endnu ikke er kendte. Du bliver derfor overvåget tæt igennem hele forsøget.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Midlertidig lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr. 2014-002054-39

 • Denne side er sidst opdateret: 09-08-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat