Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Gastric microperfusion in patients undergoing gastroesophageal resections

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Spiserørskræft
Forklaring Dette forsøg sammenligner to forskellige typer operation ved spiserørskræft. En traditionel operation, hvor man åbner patienten op, og en robot-assisteret kikkertoperation. Man ser om blodgennemstrømningen bliver bedre ved kikkertoperationen, så patienternes heler bedre.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Når man åbner folk op og opererer for kræft i spiserøret, er der en lille risiko for at sammensyningen i det opererede spiserør brister.

Det sker fordi det opererede område får for lidt ilt, så det får sværere ved at hele.

Ilten transporteres rundt i kroppen med blodet, men på grund af operationen og bedøvelsen falder blodtrykket. Blodforsyningen til tarmområdet bliver derfor nedsat.

Derfor ser man i dette forsøg på, hvad der sker, hvis man i stedet for en traditionel, åben operation bruger en kikkertoperation.

Man ser om den medfører færre operationskomplikationer og sikrer bedre blodcirkulation i tarmområdet, specielt i forhold til spiserøret, så man i højere grad undgår at sammensyningen brister.

Formål Forsøget skal sammenligne blodgennemstrømningen under to forskellige operationer for kræft i spiserøret.

Det skal finde ud af, hvilken indflydelse de to operationsformer har på blodforsyningen til tarmen, så man bedre kan vurdere risikoen for at sammensyningen af det opererede spiserør brister.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Din kræft har spredt sig eller er kommet tilbage efter tidligere behandling med paclitaxel+cisplatin/carboplatin eller paclitaxel + topotecan + bevacizumab
 • Man kan følge din sygdom med scanninger
 • Dine organer fungerer tilstrækkelig godt
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
 • Du indvilliger i at få taget en vævsprøve fra kræftknuden, hvis en tidligere udtaget vævsprøve ikke kan bruges


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er kendt med eller har tidligere haft en alvorlig sygdom, som lægen skønner uforenelig med deltagelse i forsøget
 • Du har en større blødning
 • Du har en øjensygdom
 • Du har nervebetændelse
 • Du er blevet strålebehandlet inden for 21 døgn op til første dosis forsøgsmedicin


Forsøgsmetode Forsøget er et fase 2 forsøg, hvor man undersøger, hvor effektiv behandlingen er i forhold til livmoderhalskræften, hvor store doser man skal give og hvor alvorlige bivirkningerne er til behandlingen.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Herefter skal du hver tredje uge møde op på hospitalet, hvor du får tisotumab vedotin direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt. Sideløbende med denne behandling, skal du bruge øjendråber for at beskytte dine øjne.

Så længe kan du være med i forsøget
Du vil få medicinen så længe, du har gavn af den og bivirkningerne ikke bliver for alvorlige.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens forsøget står på, og disse besøg ligger i forlængelse af behandlingerne. Du vil bl.a. blive CT- og /eller MR-scannet for at følge kræftsygdommens udvikling.

Efter forsøgets afslutning skal du til et sidste opfølgende besøg, hvorefter personalet vil kontakte dig telefonisk hver anden måned for at spørge, hvordan du har det.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:
 • Hudreaktioner
 • Hårtab
 • Blodmangel
 • Stigning i antallet af leverenzymer
 • Mave-tarm-problemer
 • Smerter i muskler og knogler
 • Træthed
 • Øjenbetændelse
 • En reaktion relateret til selve indgiften af medicinen: Kulderystelser, feber, fald eller stigning i blodtrykket og/eller allergisk reaktion med hævelse af øjne og læber
 • Mindre blødninger som næseblod eller blod i urinen


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Genmab

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.:
  ClinicalTrials.gov nr.: NCT03786081

 • Denne side er sidst opdateret: 14-02-2020

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat