Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: ALCL 99

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft
Alle stadier, Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4, Ukendt stadie (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Denne behandling er til børn og unge under 22 med Non-Hodgkin lymfom af typen storcellet anaplastisk lymfom. Den skal forbedre prognosen for patienterne og reducere risikoen for tilbagefald.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Denne behandling er en tidligere forsøgsbehandling, der nu er blevet standardbehandling for storcellet anaplastisk lymfom.

Man holder forsøgsbehandlingen åben i Norden for fortsat at kunne følge helbredelsesraterne.-

En del standardbehandlinger til børn kører som forsøg. Det betyder ikke, at lægerne forsøger sig frem. Det betyder, at man har en fast måde at behandle på, men samtidig løbende indsamler data, så man har mulighed for at justere og fintune behandlingen.

I en standardbehandling er man oftest holdt op med at indsamle data, og behandlingens udvikling er stoppet. Det vil man helst undgå, når man behandler børn. Derfor holder man standardbehandlingen åben som et forsøg, så man er sikker på, at børnene til enhver tid får den bedst mulige behandling baseret på den nyeste viden.

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har helt specielle former for blødvævssarcom (spørg din læge)
 • Du tidligere har fået store mængder doxorubicin
 • Du har fået strålebehandling eller kemoterapi inden for 30 dage
 • Du har gennemgået en operation pga. kræften inden for 30 dage
 • Du har spredning af kræften til hjernen
 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for 5 år
 • Du har en alvorlig hjertesygdom
 • Du bruger visse typer af medicin, som påvirker hjertets ledningsevne
 • Du har HIV eller anden aktiv infektion


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsmedicinen, den anden gruppe får den behandling, som lægen anser for den mest egnede.

Sådan foregår behandlingen Skal du have forsøgsbehandling med Aldoxorubicin, får du det i et drop i en blodåre over 30 minutter, mens du er på hospitalet/klinikken.

Du vil få behandling én gang hver 3. uge (hver 21. dag), indtil det ikke virker længere, eller du ikke kan tåle behandlingen.

Efter behandlingen er afsluttet skal du til kontrol hver 6. uge til og med uge 30, og derefter hver 12. uge - hvis din kræftsygdom ikke har udviklet sig, eller hvis du af en eller anden grund er holdt op med at
tage forsøgsmedicinen, og hvis du er villig til at fortsætte med opfølgningen.

Ved hvert af disse besøg får du taget blod- og urinprøver, der tages EKG og EKKO, der udføres helbredsundersøgelser (hvis forsøgslægen mener, det er nødvendigt) og MR-/CT-scanninger.

Bivirkninger ved behandlingen Fra andre behandlingsforsøg med Aldoxorubicin har man set følgende udbredte bivirkninger:
 • Neutropeni (fald i hvide blodlegemer (neutrofiler) som kan øge risikoen for infektion)
 • Leukopeni (fald i hvide blodlegemer (leukocytter) som kan øge risikoen for infektion)
 • Trombocytopeni (fald i blodplader (trombocytter), som kan øge risikoen for blødning)
 • Anæmi (blodmangel)
 • Kvalme, træthed, alopecia (totalt hårtab)
 • Mucositis (smertefuld betændelse og sårdannelse i fordøjelseskanalens slimhinder)


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Bivirkninger ved Aldoxorubicin: som ved Doxorubicin,- dog forventes større hæmatologisk toxicitet, derfor gives G-CSF fra første serie

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EUDRACT: 2013-004103-40

 • Denne side er sidst opdateret: 28-01-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat