Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Markering af nonpalpable forandringer i brystvæv

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Brystkræft
Forklaring I det her forsøg undersøger kirurger, om man med en ny metode bedre kan afmærke tidlige små forandringer i brystvævet, som man vil bortoperere. Det er et forsøg til kvinder, der skal opereres for brystkræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Nogle kræftcelleforandringer i brystet er så små, at man ikke kan mærke dem med hånden. Man kan kun finde dem ved hjælp af ultralyd eller mammografi.

Det kaldes for ikke-palpable brystlæsioner.

Normalt når man skal fjerne disse små brystlæsioner, er man nødt til at indføre en wire i brystet, hvis spids "peger" på læsionerne. Man guider wiren på plads med ultralyd eller mammografi.

Under operationen anvender kirurgen så mammografibilleder med wiren på som guide, for at finde de forandringer han skal fjerne.

I dette forsøg undersøger man fordelene ved en ny metode kaldet radioaktiv seed lokalisering.

Her placerer man med en kanyle et lille titaniumkorn med radioaktivt jod ud for de små brystlæsioner. Joden er ikke sundhedsskadelig.

Under operationen finder kirurgen kornet med en håndholdt gammaprobe, der viser hvor det radioaktive jod og dermed brystlæsionen er.

På den måde guides kirurgen konstant af probens aktivitet under operationen.

Formål Forsøget skal sammenligne evnen til at markere non-palpable brystlæsioner ved radioaktiv seed metode med standardmetoden med guidewire, når man skal operere for små brystlæsioner.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har en såkaldt ikke-palpabel brystlæsion, duktalt carcinoma in situ eller en udviklet lille kræftknude.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har haft non-Hodgkin lymfom
 • Sygdommen udelukkende sidder i øjet
 • Du tidligere har haft andre livstruende sygdomme - undtagen kirurgisk fjernet kræft i livmoderhalsen, hudkræft eller andre former for kræft uden tegn på sygdom de sidste 5 år
 • Din knoglemarsfunktion ikke fungerer godt nok
 • Du tidligere har haft leverbetændelse
 • Du har fået behandling med andre eksperimentelle stoffer eller deltaget i andre kliniske forsøg inden for 30 dage før forsøgets start
 • Du har en hjertekarsygdom eller hjertearytmier, som er ukontrollerede uden behandling eller blodprop i hjertet indenfor de sidste 6 måneder
 • Du er allergisk over for et af stofferne brugt i forsøget
 • Du har en immunsygdom, HIV eller du tidligere har fået en stamcelletransplantation


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får kemoterapi. Den anden gruppe får kemoterapi og og stamcelletransplantation

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Så får du indledende behandling med rituximab, 1MTX, Ara-C og Thiotepa.

Herefter får du alt efter din lodtrækning en af disse to efterbehandlinger:
 • Højdosis kemoterapi (BCNU og thiotepa) med stamcelle transplantation
 • Kemoterapi (dexamethason, etoposid, ifosfamid og carboplatin) og antistof (rituximab) givet med 3 ugers interval
Alle stoffer i forsøget får i en blodåre igennem et drop. Behandlingen foregår under indlæggelse og du må regne med at være indlagt en stor del af tiden, så længe behandlingen står på.

Kontrol efter behandlingen
I kontrolforløbet efter afsluttet behandling udføres en MR-scanning af hjernen fire gange om året de første to år, to gange om året de næste tre år og derefter én gang om året

Her kan du få behandlingen
 • Vejle Sygehus (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 15-06-2011

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat