Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: BRaVE

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hodgkin Lymfom ( HL)
Forklaring Dette forsøg undersøger brentuximab vedotin, et nyt forsøgsstof brugt mod Hodgkin lymfom. Det er et antistof, og forskerne ser, hvor effektivt det virker sammen med kemoterapi. Det er til patienter, hvis sygdom ikke har reageret på første omgang kemoterapi, eller som har fået tilbagefald efter kemoterapien.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Brentuximab vedotin er et nyt lægemiddel, der indeholder et antistof, der er bundet til et kemostof.

Det er allerede godkendt til at behandle patienter, som får tilbagefald efter to omgange kemoterapi og stamcelletransplantation.

I dette forsøg ser man, hvor godt det virker, når man giver det sammen med anden omgang standard kemoterapi, kaldet DHAP. Behandlingen kombinerer altså antistoffet med yderligere kemoterapi.

Det fungerer således, at antistoffet genkender Hodgkin lymfom cellerne og binder sig til dem, efter det er blevet sprøjtet ind i en blodåre.

Inden i cellerne frigives kemostoffet så og dræber de syge celler.

Det gør det til en meget målrettet behandling, som selektivt virker på de syge celler.

Man håber på at behandlingen kan få sygdommen under kontrol hos flere patienter, så de bagefter kan få gavn af højdosis kemoterapi og stamcellestøtte.

Jo flere patienter der kan få højdosis kemoterapi mens sygdommen er under kontrol, jo større er sandsynligheden for helbredelse.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen.

Formål Forsøget har to formål og er derfor i to dele.

Først skal man finde den rette dosis kemoterapi, som virker bedst sammen med antistoffet, og som patietnerne kan tåle uden for mange bivirkninger.

Dernæst skal man undersøge, hvor god effekt behandlingen har, og hvor sikkert det er at få behandlingen - altså hvor mange bivirkninger der kan opstå.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har CD30 + klassisk hodgkins lymfom, som ikke reagerer på den første form for standard kemoterapi, eller som er kommet igen, efter du har fået kemoterapi.
  • Man kan måle din sygdom
  • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
  • Dine organer fungerer tilfredsstillende (dog må du godt have skader relateret til hodgkin lymfom)
  • Dine blodprøver er tilfredsstillende.


Her kan du få behandlingen
  • Rigshospitalet
  • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 24-05-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat