Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: MILO

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Æggelederkræft, Æggestokkræft
Ukendt stadie (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget undersøger man sikkerheden og effekten af forsøgsmedicinen MEK 162. Det er et forsøg til patienter med kræft i æggestokkene, æggelederen eller bughinden, der tidligere har fået kemoterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Patienter med æggestokkræft af typen lav-grads serøst karcinom har ofte få behandlingsmuligheder.

Derfor afprøver man i dette forsøg et nyt lægemiddel, kaldet MEK 162, som i dyre- og celleforsøg har haft effekt på netop den type kræft.

MEK 162 er endnu ikke er godkendt til kræftbehandling. I forsøget sammenligner man stoffet med standardbehandlinger for at finde ud af, om forsøgsstoffet virker bedre.

Formål Hovedformålet er at finde ud af, om forsøgsmedicinen MEK 162 er sikkert, og om det har gavnlig effekt på kræft i æggestokkene

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har en specifik type af æggestokke kræft, som ikke kan fjernes ved operation eller som har spredt sig
 • Du tidligere har modtaget behandling med platin-holdig kemoterapi
 • Der kan laves type analyse på arkiveret tumorvæv eller du indvilliger i at få taget en ny vævsprøve
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde. (performancestatus 1)
 • Din nyrefunktion, lever, knoglemarv og hjerte fungerer tilfredsstillende.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har alvorlige gener fra tidligere kemobehandlinger
 • Du har, tidligere har haft eller er i risiko for at få en blodprop i øjet
 • Du har en af flere neuromuskulære sygdomme
 • Du har symptomer fra hjernemetastaser (spredning til hjernen)
 • Du lider af sygdomme som lægerne skønner er uforenelige med forsøget.


Sådan foregår behandlingen Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, hvem der får standardbehandling, og hvem der får en kombination af standardbehandling og forsøgsbehandling.

I dette forsøg er der 3 behandlingsgrupper:
 • Gruppe 1: Her får man behandling med pembrolizumab som drop i armen hver 3. uge.
 • Gruppe 2: Her får man pembrolizumab og standardbehandling med et platin kemostof som drop i armen hver 3. uge samt 5-FU kemoterapi over en 4 dages periode hver 3. uge.
 • Gruppe 3: Her for man standardbehandling med cetuximab hver uge samt et platin-kemostof hver 3. uge som drop i armen og 5-FU kemoterapi over en 4 dages periode hver 3. uge.


Bivirkninger ved behandlingen Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.:
  • NCT02358031
  • EudraCT Number: 2014-003698-41


 • Denne side er sidst opdateret: 17-11-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat