Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Calcium elektroporation til behandling af kutane metastaser

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Kutane metastaser
Tilbagefald (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Calcium elektroporation er en helt ny og simpel kræftbehandling, hvor man lukker kalk ind i kræftcellerne ved hjælp af elektriske pulse, der skaber kortvarige sprækker i kræftcellernes membran. Forsøget undersøger, hvor effektiv behandlingen er på hudmetastaser.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Alle celler er omgivet af en cellemembran. Den kontrollerer, hvilke stoffer der kan komme ind og ud af cellen.

Hvis man påvirker cellen med små elektriske strømstød (elektriske pulse), kan man lave sprækker i membranen og dermed kan andre stoffer som f.eks. kemoterapi lettere komme ind i cellen.

Denne behandlingsform kaldes for elektrokemoterapi. Behandlingen benyttes til nogle patienter med spredning af kræften til huden.

Calcium elektroporation er en ny form for behandling, hvor man, i stedet for kemoterapi, får kalk ind i kræftcellerne ved hjælp af elektriske pulse. Herved stiger kalkkoncentrationen i kræftcellerne og det er giftigt for kræftcellerne.

Projektet undersøger, om den nye behandling med kalk og elektroporation er lige så god som elektro kemoterapi.

Formål Forsøget skal undersøge effekten af calcium elektroporation på hudmetastaser.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft som har spredt sig til huden
 • Du har mindst 1 hudlæsion på mellem 0,5-3 cm, som man kan komme til at behandle med elektroporation
 • Du har fået tilbudt den gældende standardbehandling
 • Du har afsluttet eventuel kemoterapi eller stråleterapi mindst 2 uger før, du starter i forsøget
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Du har nok blodplader.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået bleomycin-behandling med over 200.000 Units/m2
 • Du tidligere har fået alvorlige allergiske reaktioner i forbindelse med bleomycin
 • Du har blødnings/størkningsforstyrrelser
 • Du er gravid eller ammer.


Forsøgsmetode Lægerne udvælger op til 6 hudmetastaser på din krop. De nummereres, og så afgør man ved lodtrækning om hver enkelt metastase skal behandles med kalk eller kemoterapi.

På denne måde får du både calcium elektroporation og elektrokemoterapi.

Forsøget er dobbeltblindet. Det betyder at medicinsprøjterne, der indeholder medicinen til hudmetastaserne, er etikkeret, så forsøgslægerne ikke kan se om de indeholder kalk eller kemoterapi.

I nødstilfælde kan man dog hurtigt finde ud af det.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 12-11-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat