Gå til sygdomsliste

Peritoneal skylning som led i optimeret diagnostisk udredning af cardia cancer

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Cardiacancer
Kort titel Peritoneal skylning som led i optimeret diagnostisk udredning af cardia cancer

Forsøgets lange titel Peritoneal skylning som led i optimeret diagnostisk udredning af cardia cancer

Overordnede formål
  • At undersøge om man ved peritoneal skylning kan detektere C1 sygdom ved patienter med GEJ (gastroesophageal junction) cancer før eller efter kemoterapi, som på nuværende tidspunkt betragtes som operable iht. DECVs retningslinjer. Ydermere at vurdere prognosen for de patienter med GEJ cancer som har C1M0 (positiv peritoneal cytologi og ingen makroskopiske fjernmetastaser) sygdom efter kirurgisk behandling.
  • At evaluere validiteten af CT skanning til at vurdere operabilitet og forekomst af carcinose ud fra en retrospektiv sammenligning af CT skanningen med den diagnostiske laparoskopi. Ydermere vil incidensen af M1 sygdom og prognosen blive undersøgt på alle patienter som i perioden januar 2011 - juli 2013 har gennemgået diagnostisk laparoskopi, som led i deres udredning for operabilitet.


Undersøgelsesdesign Projekt 1: prospektivt feasibility studie. Projekt 2: Retrospektivt studie.

Inklusionskriterier
  • Projekt 1: en prospektiv unders'gelse af patienter henvist til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling C, Abdominalcentret, Rigshospitalet, med biosiverificeret GEJ cancer, der vurderes resektable ved en umiddelbar forudgående MDT konference.
  • Projekt 2: alle patienter tidliigere henvist til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling C, Abdominalcentret, Rigshospitalet, med biosiverificeret GEJ cancer, som har gennemgået diagnostisk laparoskopi som led i resektabilitetsvurdering i perioden 2010 - 2012. Alle patienterne skal have været til forudgående MDT konference og være fundet resektable og operable.


Eksklusionskriterier
  • Under 18 år
  • Ingen informeret samtykke


Behandling Projekt 1: peritoneal skylning foretages i forbindelse med laparoskopisk evaluering præoperativt samt i forbindelse med operation efter præoperativ kemoterapi. Dvs. 2 skylninger pr. Patient. Evt. ascites aspireres inden skylning påbegyndes.

Planlagt antal patienter Projekt 1: 80 patienter. Projekt 2: Alle patienter henvist til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling C, Abdominalcentret, Rigshospitalet, med biosiverificeret GEJ cancer, som har gennemgået diagnostisk laparoskopi som led i resektabilitetsvurdering i perioden januar 2011 - Juli 2013.

Startdato 2014.

Deltagende afdelinger
  • Rigshospitalet
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 04-02-2015

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat