Gå til sygdomsliste

Sygdom Bugspytkirtelkræft
Fase Fase 3
Kort titel JANUS

Forsøgets lange titel Et randomiseret, dobbelt-blindt, fase 3 studie af JAK 1/2 inhibitoren Ruxolitinib eller Placebo i kombination med capecitabine til patienter med avanceret eller metastatisk adenocarcinom af pancreas, som er progredieret på 1. linje behandling eller er stoppet grundet toxicitet.

Overordnede formål Effekt og overlevelse

Undersøgelsesdesign Randomiseret 1:1, dobbeltblindet fase III studie

Primære endpoints
 • Overall survival


Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Sikkerhed


Inklusionskriterier
 • Histologisk/cytologisk verificeret adenocarcinom af pancreas
 • Avanceret, inoperabel eller metastatisk c. pancreatis
 • Modified Glasgow Prognostic Score (mGPS) 1 eller 2
 • Modtaget 1. linje kemoterapi for avanceret eller metastatisk sygdom
 • Mindst 1 målbar læsion jvnf. RECIST 1.


Eksklusionskriterier
 • Aktuel eller kronisk infektion, der kræver antisvampe, antiviral eller antibiotisk behandling
 • Kendte CNS metastaser
 • Strålebehandling indenfor de seneste 30 dage
 • Anden cancer indenfor de seneste 2 år
 • Ønsker ikke at modtage blodtransfusion


Behandling Capecitabin 2000 mg/m2 p.o. daglig fordelt på 2 doser/dag i 14 dg. fulgt af 7 dages pause + Ruxolitinib/Placebo p.o. to gange dagligt

Planlagt antal patienter Total 270
 • Næstved 2-4 patienter


Startdato Februar 2015

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital, Næstved (Lukket)
Protokolnr EudracT nr. 2014-000294-39

Primær investigator Sjællands Universitetshospital, Næstved
Dato for sidste revision 24-02-2015

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat