Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CARFI

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring I dette forsøg får patienter med tilbagefald af myelomatose standardbehandling, de også fik inden tilbagefaldet. Men denne gang kombinerer man behandlingen med et nyt stof kaldet Carfilzomib, givet inden standarbehandlingen. Man formoder det vil øge effekten af standardbehandlingen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Standardbehandling mod myelomatose består af højdosis kemoterapi og stamcelletransplantation.

Hvis patienter får et tilbagefald gentager man normalt denne behandling, selv om man ved at behandlingseffekten ofte er mindre anden gang

Nu har forskere fundet ud af, at man formodentligt vil kunne forøge effekten af standardbehandling anden gang, hvis man kombinerer den med et nyt stof, kaldet Carfilzomib.

Patienterne får forsøgsstoffet som en del af deres forbehandling (induktionsbehandling), inden man gentager højdosis kemoterapien og stamcelletransplantationen.

Carfilzomib er beslægtet med Velcade®, der gennem en årrække er blevet brugt som induktionsbehandling.

Tidligere undersøgelser tyder på, at Carfilzomib kan have en kraftigere effekt på myelomatose, og at det i modsætning til Velcade®, ikke har nervebetændelse som bivirkning.

Man formoder også, at vedligeholdelsesbehandling med Carfilzomib, givet efter højdosisbehandlingen, kan have en positiv effekt.

Formål Forsøget skal undersøge:
  • Om man kan øge effekten af standardbehandlingen, hvis man inden standardbehandlingen giver carfilzomib, så man dermed kan holde sygdommen under kontrol i længere tid.
  • Om carfilzomib som vedligeholdelsesbehandling kan forlænge tiden, man kan holde sygdommen under kontrol.
  • Bivirkninger til carfilzomib i de nævnte situationer.


Her kan du få behandlingen
  • Vejle Sygehus
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 08-05-2011

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat