Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Et ikke-blindet, dosiseskalerende fase I forsøg med DNA-PK hæmmeren MSC2490484A hos patienter med fremskredne solide tumorer eller kronisk lymfocytær leukæmi

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Forklaring I forsøget afprøver man et nyt forsøgsstof kaldet MSC2490484A. Det er et forsøg til patienter, som enten har kronisk lymfocytær leukæmi, eller som har anden kræftsygdom, der ikke kan opereres bort, og som ikke længere kan behandles med standardbehandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøgsmedicinen MSC2490484A dræber kræftceller ved at nedsætte cellernes evne til at reparere DNA.

Det gør det ved at blokere funktionen af et protein kaldet DNA PK, som er med til at reparere DNA-skader. I nogle kræfttyper er der forandringer i bestemte gener, som gør det sværere at reparere deres DNA.

Forsøgsmedicinen kan påvirke disse kræftcellers evne til at reparere DNA skader.

Formål Det er første gang, at mennesker prøver forsøgsmedicinen.
Forsøget skal derfor først og fremmest finde frem til den højeste dosis, man kan få, inden der opstår uacceptable bivirkninger, men skal også undersøge, hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.

Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Det betyder, at en computer trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får kemoterapi og forsøgsstoffet veliparib. Den anden gruppe får kemoterapi og placebo (stof uden nogen virkning, der ligner forsøgsstoffet).

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen starter, skal du først gennemgå nogle undersøgelser og tests for at fastslå, om du egner dig til forsøgsbehandlingen.

Behandlingen består af veliparib eller placebo kombineret med kemostofferne carboplatin og paclitaxel. Den er delt op i blokke af 21 dage - det man i fagsprog kalder en behandlingsserie - og i dette forsøg kan du max få 6 serier.

Du skal tage veliparib/placebo to gange dagligt som tabletter i de første 7 dage af hver serie efterfulgt af 14 dages pause. Du kan tage tabletterne derhjemme.

1. dag i hver serie, skal du ind på hospitalet for at få carboplatin og paclitaxel. Begge gives gennem en blodåre i et drop.

HVOR LÆNGE VARER FORSØGET?
Du kan få behandlingen i op til 4,5 måned.

Behandlingen stopper før, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis medicinalfirmaet, der har udviklet forsøgsstoffet, beslutter at stoppe forsøget.

Stopper du med forsøgsbehandlingen før tid, gennemgår forsøgslægen sammen med dig andre behandlingsmuligheder.

KONTROL
Undervejs og noget tid bagefter vil du blive CT eller MR scannet for at vurdere, om kræftknuderne er blevet mindre, forblevet samme størrelse eller vokset siden sidste scanning.

Hvis du stopper med forsøget, vil du blive bedt om at møde på forsøgscentret til et afsluttende besøg og kontrol.

Her foregår behandlingen
  • Odense Universitetshospital
  • Rigshospitalet
  • Aalborg Universitetshospital
  • Århus Universitetshospital
Hvis man er interesseret i behandlingen, skal man tale med lægen på sit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 18-03-2014

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat