Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PROLUCA

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger forskere effekten af at starte genoptræning af patienter, kort tid efter de er blevet opereret for lungekræft.

Baggrund for forsøget Normalt påbegynder man genoptræning 14 uger efter sin operation. I dette forsøg tester man, om det er bedre at starte allerede 2 uger efter.

Hvis du er med i forsøget skal du følge et træningsprogram.

Lægerne tester effekten ved bl.a. løbende at måle din maksimale iltoptagelse, efterhånden som træningsprogrammet skrider frem.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft i æggestokke, æggeleder eller bughinden
 • Der er gået mellem 4 og 20 uger siden du overgik til opfølgningsprogram efter din behandling (operation og/eller kemoterapi)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er i kontrol efter behandling for tilbagefald


Forsøgsmetode Deltagerne udfylder spørgeskemaer

Sådan foregår behandlingen Deltagerne udfylder spørgeskemaer forud for deres konsultation med fokus på livskvalitet, almentilstand og eventuelle senkomplikationer til den afsluttede behandling.
Du vil blive bedt om at udfylde skemaet hver 3. måned de første to år efter afsluttet behandling, og hver 6. måned det tredje og sidste år. Efter hver konsultation vil du modtage endnu et spørgeskema, der skal gøre lægerne klogere på, om du har været tilfreds med dit besøg.

Bivirkninger ved behandlingen Der er ingen bivirkninger ved forsøget.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Herning (Lukket)
 • Vejle Sygehus
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Clinicaltrials.gov: NCT02916875

 • Denne side er sidst opdateret: 12-06-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat