Gå til sygdomsliste

Sygdom Prostatakræft
Stadie Stadie 4
Kort titel REASSURE

Forsøgets lange titel Observationstudie af langtidssikkerhedsprofilen af Radium-223 hos patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC)

Overordnede formål
 • At evaluere sikkerhedsprofilen på kort og lang sigt i brugen af Radium-223 hos patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft og en vurdering af risikoen for udvikling af anden primær kræft


Undersøgelsesdesign Observationsstudie.

Primære endpoints
 • At vurdere forekomsten af udvikling af anden primær tumor
 • At vurdere forekomsten af behandlingskrævende bivirkninger
 • Vurdering af knoglemarvssuppression


Sekundære endpoints
 • Samlet overlevelse
 • Smertescore


Inklusionskriterier
 • Behov for behandling med Radium-223 vurderes uafhængigt af og inden indgang i dette studie
 • Histologisk eller cytologisk verificeret adenocarcinom, kastrationsresistent prostatakræft med knoglemetastaser


Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandlet med Radium-223
 • Er inkluderet i et anden studie, inklusiv Radium-223 studie
 • Planlagt til systemisk konkomitant behandling med andre radioaktive lægemidler for prostatakræft


Behandling Et observationsstudie til patienter som i forvejen tilbydes behandling med Radium-223.

Planlagt antal patienter 1334

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Protokolnr ClinicalTrials.gov nr: NCT02141438.

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 04-01-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat