Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Enliven PLX108-10

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Sarkomer
Forklaring Forsøget er til dig, der har en tumor, som vokser i eller omkring et led og er af typen pigmenteret villonodulær synovitis eller kæmpecelletumor i seneskeden, og hvor en operation ikke er en mulig behandlingsform.

I forsøget får man enten behandling med PLX3397 eller med placebo.

Baggrund for forsøgsbehandlingen PLX3397 er et forsøgslægemiddel, hvilket betyder, at sundhedsmyndighederne ikke har godkendt stoffet til behandling af sarkomer.

PLX3397 er et stof, der hæmmer væksten af kræftcellerne i eller omkring leddet. Tidligere forsøg tyder på, at stoffet er effektivt.

Man anvender placebo i forsøget, fordi der ikke findes en allerede godkendt behandling, der vil virke på denne kræftform.

Formål Forsøget skal klarlægge effekten af PLX3397 til patienter med pigmenteret villonodulær synovitis eller kæmpecelletumor i seneskeden, der ikke kan behandles med en operation.

Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg, der er delt i to faser.

I første fase trækker et computerprogram lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgslægemidlet. Den anden gruppe får placebo (stof uden nogen virkning, der ligner forsøgslægemidlet). Forsøget er dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgslægemidlet eller behandling med placebo. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

I anden fase får alle deltagere forsøgslægemidlet.

Sådan foregår behandlingen Der vil være ca. 126 personer, der deltager i forsøget.

Behandlingens varighed
Behandlingen er delt op i blokke, der hver varer 1 uge. En blok kalder man for en behandlingsserie.

Fase 1 af forsøget
Første fase af forsøget består af op til 24 behandlingsserier.

Hvis du skal have behandling med PLX3397, skal du tage stoffet som kapsler hver dag.

Det samme gælder, hvis du skal have behandling med placebo.

Fase 2 af forsøget
Anden fase af forsøget består af mindst 24 behandlingsserier.

Alle deltagere får behandling med PLX3397.

Kontrol på hospitalet
I behandlingsserie 1-4 i både fase 1 og 2 skal du møde til et kontrolbesøg på hospitalet hver uge. Herefter vil forsøgslægen sammen med dig aftale, hvor hyppigt du skal komme til kontrol under behandlingen.

Behandlingsstop og opfølgning
Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Du skal møde til et opfølgningsbesøg senest 12 uger efter, at du er stoppet med forsøgsbehandlingen. Du vil få en MR-scanning senest 7 dage efter dit opfølgningsbesøg.

Det kan for nogle være en mulighed at få et ekstra forsøg med behandling med PLX3397, hvis de gennemfører dette forsøg.

Her kan du få behandlingen
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 17-01-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat