Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Javelin

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Tilbagefald, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har ikke-småcellet lungekræft og får eller har fået kemoterapi med cisplatin uden effekt, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. I forsøget får man enten behandling med antistoffet avelumab (MSB0010718C) eller med kemoterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Avelumab er et forsøgslægemiddel, hvilket betyder, at sundhedsmyndighederne ikke har godkendt stoffet til behandling af lungekræft. I forsøget sammenligner man stoffet med standardbehandlinger med kemostoffet docetaxel for at finde ud af, om forsøgsstoffet virker bedre.

Avelumab er et antistof, som binder sig til kræftcellerne. Herved sker der nogle ændringer i kræftcellerne, som gør, at immunforsvaret bedre kan angribe og ødelægge kræftcellerne og dermed få kræften til at blive mindre eller holde sig i ro. Tidligere forsøg har vist at avelumab har en gunstig virkning på patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Docetaxel bruges til behandling af fremskreden lungekræft, eller lungekræft der har spredt sig.

Som en del af forsøget vil der blive indsamlet viden om biomarkører via celle- og blodprøver.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Hvad er biomarkører?
Biomarkører er en slags advarselsblink, som kan vise, om patienten har brug for hurtig behandling eller ej. Man finder dem ved at analysere kræftcellerne gennem vævsprøver og blodprøver.

Formål Forsøget skal sammenligne, hvilket stof der virker bedst til at få kræften i ro.

Her kan du få behandlingen
  • Odense Universitetshospital (Lukket)
  • Sjællands Universitetshospital, Næstved (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 24-02-2015

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat